Kristus vor Frelser kapitel 4fra side21.     Fra side 25 i den engelske udgave.

tilbage

Flugten til Ægypten

(21)   Herodes var ikke ærlig, da han sagde, at han ville komme og tilbede Jesus. Han frygtede for, at Frelseren engang skulle blive konge og tage riget fra ham. Han ønskede at finde barnet, så han kunne slå det ihjel. Vismændene forberedte sig på at vende tilbage til Herodes og lade ham det vide. Men Herrens engel åbenbarede sig for dem i en drøm og sendte dem hjem ad en anden vej. ret

(21)   Men da de var draget bort, se, da viser en Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og flygt til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter barnet for at dræbe det. Matt. 2,13. Josef ventede ikke, til det blev morgen; han stod straks op, og med Maria og barnet drog han ved nattetid ud på den lange rejse. ret

(22)   Vismændene havde skænket Jesus kostbare gaver og på denne måde sørgede Gud for udgifterne til rejsen og deres ophold i Ægypten, indtil de atter skulle tilbage til deres land. Herodes blev meget vred, da han erfarede, at vismændene var draget en anden vej hjem. Han vidste, hvad Gud havde talt ved sin profet om Kristi komme. Han vidste, at stjernen var sendt for at vejlede vismændene. Og alligevel besluttede han at udrydde Jesus. I sin vrede sendte han soldater til Betlehem og lod "alle drengebørn på to år og derunder myrde". Matt. 2,16. ret

(22)   Hvor underligt, at et menneske kæmper mod Gud! Hvor frygtelig må ikke denne nedslagtning af de uskyldige børn have været! Herodes havde begået mange grusomheder; men nu var hans ugudelige liv snart til ende. Han fik selv en grufuld død. Josef og Maria blev i Ægypten, indtil Herodes var død. Da viste engelen sig for Josef og sagde: "Stå op, tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land; thi de, som stræbte barnet efter livet, er nu døde". Matt. 2,20. ret

(23)   Josef håbede at kunne skabe sig et hjem i Betlehem, hvor Jesus var født; men da han nærmede sig Judæa, hørte han, at en søn af Herodes var konge i sin faders sted. Da frygtede Josef for at drage derhen og vidste nu ikke, hvad han skulle gøre. Gud sendte derfor en engel for at vejlede ham; og efter engelens anvisninger vendte Josef tilbage til sit gamle hjem i Nazaret. ret

(47)   Da Jesus kæmpede mod den værste sult, sagde Djævelen til ham: "Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene der skal blive til brød". Men eftersom Frelseren var kommet for at være vort eksempel, måtte han udholde lidelser ligesom vi; han måtte ikke gøre et mirakel for sin egen skyld. Hans mirakler skulle alle udføres til bedste for andre. På Satans udfordring svarede han: "Der står skrevet: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund". ret

næste kapitel