Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 17fra side157

tilbage

Guddommeligt eksempel

(157)  Fra de tidligste tider af har de trofaste i Israel været opmærksom på uddannelsestemaet. Herren har anvist at børn, helt fra spæd af, skal undrevises om hans godhed og hans storhed, særlig som åbenbaret i hans lov, og vist i Israels historie. Gennem sang og bøn, og lektier fra Bibelen, tiltænkt at åbne sindet, skulle fædre og mødre instruere deres børn at Guds lov er et udtryk for (158) hans karakter, og når de modtager lovens principper i hjertet, kan Guds billede opspores i sind og sjæl. Både i skolen og i hjemmet, var megen undrevisning mundtlig, men de unge lærte også at læse de hebræiske skrifter, og de gammeltestamentlige pergamentruller stod åbne til at deres studium. ret

(158)  På Kristi tid, blev de unges religiøse undervisning anset for så vigtigt at hvis skolerne i pågældende stad eller den by opfyldte dette, blev det betragtet som en Guds forbandelse. Både i skole og hjemmet, blev læren dog mekanisk og formel. "Derfor måtte han i et og alt blive sine brødre lig (Hebr. 2,17), og Jesus fik den kundskab som vi får, indgående kendskab til bibelen, som han tilkendegav i sin forkyndertjeneste, bevidnede med flid, med de første år, gik han selv i gang med at studere det hellige ord. ret

(158)  Og dag for dag fik han kendskab fra det store besjælede bibliotek og døde natur. Han som skabte alt, var nu et menneskenes barn, og han studere de lektier som hans egen hånd havde skrevet på jorden, havet og på himmelhvælvingen. De lignelser som han i sin forkyndertjeneste elske at belære sine sandhedslektier ud fra, viser hvor åben hans ånd var over for naturens indflydelse, og hvordan han i sin ungdom glædede sig om at samle åndelig lære fra dagligdagens omgivelser. For Jesus foldede ordets betydning og Guds værker sig gradvist ud, idet han søgte at forstå årsagen til tingene, som mange unger søger at forstå. Opelskelse af hellige tanker og meddelelser (159) var hans. Alle hans sjæls vinduer var åbne op mod solen; og i himlens lys voksede den åndelige natur sig stærk, og hans liv manifesterede Guds nåde og visdom. ret

(159)  Ethvert ban kan få den kundskab som Jesus fik, fra naturens værker og fra Guds hellige ords sider. Idet vi prøver at få kendskab til vor himmelske far gennem hans ord, vil engle komme nær, vore sind vil styrkes, vor karakter vil forædles og forfines, og vi bliver mere lig vor Frelser. Og idet vi ser skønheden og storheden i naturen, bliver vi hengivne til Gud; så længe vi har ærefrygt, for sjælen kraft ved at komme i kontakt med den Almægtige gennem hans gerninger. Samfund med Gud gennem bøn udvikler mentale og moralske evner, og den åndelige kraft styrkes idet vi opelsker tanker over åndelige ting. ret

(159)  Jesu liv var i harmoni med Gud. Da han var et barn, tænkte han og talte som et barn, men intet spor af synd ødelagde hans billede af Gud. Lige da intelligensen brød frem i ham, voksede han i himmelsk nåde, og sandhedskundskab. ret

næste kapitel