Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 27fra side227

tilbage

Den store studiebog

(227)  Sanatoriet er en udstrakt missionsmark. Jeres sundhedsstuderende er langt bedre forberedt til andre studier når de studerer Guds ord ihærdigt; for oplysningen kommer altid med et alvorligt studium af ordet. Lad de sundhedsstuderende forstå at jo bedre de bliver bekendt med Gud og Jesus Kristus som han har sendt, jo bedre bekendt de bliver med bibelberetningen, des bedre kvalificeret vil de være til deres arbejde. De studerende i Battle Creek må stræbe efter højere kundskab, og intet kan give dem kundskab om alle lektier, og en god hukommelse, som at ransage bibelen. Der må være en ægte studiedisciplin. Der (228) bør være en ydmyg og bønlig sjælslængsel efter at kende sandheden. ret

(228)  Der bør være pålidelige lærere, som higer efter at de studerende forstår deres lektier, ikke ved at forklare alt selv, men lade de studerende forklare alle passager de læser vældig grundigt. Respekter de studerendes udspørgende tanker. Behandl deres spørgsmål med respekt. Det gør kun lidt godt at skimme over overfladen. Grundig undersøgelse og alvorligt belastende studier er nødvendig for at forstå dette. Der er sandheder i ordet som er som dyrebare veneårer, skjult under overfladen. Graves der efter dem, ligesom mennesket graver efter sølv og guld, så opdages de skjulte rigdomme. Vær sikker på at sandhedens bevis er i selv bibelen. Et skriftsted er nøgle til at låse andre skriftsteder op. Den rige og skjulte mening udfoldes af Guds Helligånd, gør vor forståelse af ordet tydelig: "Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt." ret

(228)  Ordet er den største lærebog til de studerende på vore skoler. Bibelen lærer hele Guds vilje om Adams sønner og døtre. Bibelen er livets regel, der undervis om den karakter vi må danne for det fremtidige, evige liv. Vor tro, vor praksis, må være levende breve, kendt og læst af alle mennesker. Mennesker behøver ikke traditioners og skikkes tågede lys for at kunne forstå bibelen. Det er det samme som om man tror at solen som skinner på himlen om middagen, behøver jordens fakkelskær for at blive herligere. Der er ikke brug for præsten eller forkyndertjenerens fabler eller udsagn for at (229) redde den studerende ud af vildfarelse. Rådgiv det guddommelige Orakel, og du får lys. I bibelen tydeliggøres alle pligter, alle lektier er til at forstå, så at mennesker udrustes til det evige liv. Kristi gave og Helligåndens oplysning åbenbarer Faderen og Sønnen for os. Ordet bearbejdes nøje for at gøre mænd, kvinder og unge kloge på frelse. I ordet åbenbares frelsens videnskab tydeligt. "Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning." "Ransag skriften," for deri er Guds råd, Guds røst taler til sjælen. - 1. dec., 1895 . ret

næste kapitel