Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 101. Fra side 567ren side   tilbage

Arbejde og fornøjelser

(567)  Kære bror F: Mit sind er betydeligt oprørt på et eller to punkter. Når jeg nat efter nat tænker hvad jeg skal skrive af breve til dig, når jeg skal sove, mener jeg det nu er på tide, at jeg viser min overbevisning. Da jeg fik vist at Dr E begik fejl i lidt af den belæring, han gav sin patienter, så jeg at du havde fået de samme tanker, i meget af det og der vil komme en tid hvor du vil se rigtigt på sagen. Dette er med hensyn til arbejde og fornøjelser. Jeg fik vist at det vil vise sig at være mere gavnlig for de fleste patienter at lade dem arbejde og endda lægge dem det alvorligt på sinde, end at fortælle at de skal være (568) uvirksomme og dovne. Hvis viljens kraft holdes i gang så de slumrende talenter vækkes, vil det være den største hjælp til at genvinde sundheden. Fjerner du arbejdet fra dem, som har overbebyrdet hele deres liv, vil forandringen i ni ud af ti tilfælde være til skade. Det har vist sig at være sandt i min mands tilfælde. Jeg fik vist at fysisk, udendørs arbejde er langt at foretrække, frem for indendørs arbejde; men hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil let indendørs beskæftigelse optage og adsprede tankerne, så de ikke dvæler ved symptomer og små lidelser og vil også forebygge hjemve. ret

(568)  Denne gøre-ingenting ordning, så jeg, var den største forbandelse for din kone og min mand. Gud gav arbejde til det første par i eden fordi han vidste de ville blive lykkeligere, når de var i gang. Ud fra det som er vist mig, er denne gøre-ingenting ordning en forbandelse for sjæl og legeme. Let arbejde vil ikke opildne eller belaste sindet eller styrken, mere end fornøjelser gør. Sygdommen kommer ofte når de ser på deres usle følelser og anser sig selv for at være ude af stand til at gøre noget, skønt de vil være langt lykkeligere og langt hurtigere blive bedre, hvis de ville opvække viljen og tvinge sig selv til en masse fysisk arbejde hver dag. Jeg vil bagefter skrive mere fyldestgørende om dette punkt.
Jeg forstår, ud fra det sidste Rochsterblad, at kortspil ikke længere praktiseres som en fornøjelse på institutionen i ___.
EGW note til første udgave.

------------
ret

næste kapitel