Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 109. Fra side 628ren side   tilbage

Bliv ikke bedraget

(628)  Det er Satans arbejde at bedrage Guds folk og lede dem fra den rette kurs. Han vil ikke lade nogen midler være uprøvet; han vil komme over dem, hvor de er mindst bevogtet; derfor er det vigtigt at styrke ethvert punkt. Battle Creek menigheden havde ikke i sinde at vende sig imod os, den er så god som en menighed skal være; men der er meget at kæmpe om i Battle Creek og Satan vil sætte alle sine våben mod dem og kommer han til det, vil han forhindre arbejdet. Vi føler stærkt med denne menighed i sin nuværende ringe tilstand og vil sige: Lad ikke en sejrånd komme frem i noget hjerte. Gud vil helbrede alle fejlene hos dette dyrebare folk og gøre dem til et mægtigt forsvar for hans sandhed; hvis de vandrer ydmygt og våger og bevogter ethvert punkt imod Satans angreb. Dette folk holdes hele tiden under fjendens ild. Ingen anden menighed vil sandsynligvis ikke kunne stå så godt som den. Se derfor på med medfølende (629) øjne på jeres brødre i Battle Creek og bed Gud om at hjælpe dem, med at holde fæstningen stærk. ret

(629)  Da min mand var ude af arbejdet og jeg var hjemme på grund af ham, var Satan tilfreds. Ingen blev presset så meget af Satan og have sådanne prøvelser, som nævnt i det foregående sider. Men da vi drog af sted den 19.december, 1866, så han at der var udsigt til at vi kunne gøre noget for Kristi sag til skade for hans sag og at nogle af hans bedrag på Guds hjord ville blive afsløret. Han følte sig derfor kaldet til at gøre noget som kunne hindre os. Og på ingen andre måder kunne han gøre det så effektivt, som at få vore gamle venner i Battle Creek til at trække deres forståelse tilbage og kaste byrder på os. Han udnyttede enhver ugunstig omstændighed og drog problemerne frem. ret

(629)  Men, tak Gud for at han ikke stoppede os, ejheller at han knuste os helt. Tak Gud for at vi stadig lever og at Gud er vendt nådigt tilbage for at velsigne hans fejlende, men nu angrende og bekendende folk. Brødre, lad os elske dem mere og nu bede mere for dem så Gud tilkendegiver sin store kærlighed for dem.

------------
ret

næste kapitel