Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 117. Fra side 687ren side   tilbage

Bøger og traktater

(687)  Den rette udbredelse af vore udgivelser er en af de vigtigste ting i det nuværende arbejde. Uden dette kan der kun udrettes en smugle. Og vore prædikanter kan udrette mere i dette arbejde end nogen anden klasse. Det er sandt at mange af vore prædikanter, for nogle få år siden, gjorde rigtig meget ud af bogsalget. Nogle af dem samlede det sammen, som de fik fra salget, ikke bare salg af bøger med virkelig værdi, men også af handelsvarer, som ingen værdi havde. ret

(687)  Men nogle af vore prædikanter tog så et yderliggående standpunkt overfor (688) hvad jeg har sagt i Vidnesbyrd nr 11 om salg af vor litteratur. Én i New York staten, som arbejdsbyrderne ikke hviler tungt på, som har handlet som repræsentant og havde et godt udvalg af litteratur, besluttede sig for ikke at sælge mere. De skrev til kontoret at udgivelserne var underlagt hvad de bestemte. Dette er forkert. Her vil jeg give et uddrag fra Vidnesbyrd nr 11: ret

(688)   "Arbejdet med at sælge bøger bør ikke påhvile prædikanter, som arbejder i ord og lære. Deres tid og kræfter bør holdes tilbage så, deres bestræbelser må gøre fyldest ved mødeserierne. Deres tid og kræfter bør ikke bruges på at sælge vore bøger, da disse ligeså godt kan sælges af dem, som ikke har til opgave at forkynde ordet. Når en prædikant kommer ud på nye marker, kan det være nødvendigt for ham at tage bøger med sig, for at sælge det til folk og det kan i visse andre tilfælde være nødvendigt at sælge bøger og traktater for forlagsvirksomheden. Men dette arbejde bør undgås, når det kan gøres af andre." ret

(688)  Den første del af dette uddrag er understøttet af den sidste del. For at være lidt mere præcis, er mit syn på den sag, at prædikanter som Andrews, Waggoner, White og Loughborough som overskuer arbejdet og har direkte mere at se til, af byrder og arbejde, burde ikke få tillagt den byrde at sælge ud af vor litteratur, især ved teltmøderne og generalkonferenserne. Dette siges for at korrigere dem, som ved disse møder kommer så langt væk fra deres arbejdes værdighed, at de udbreder de pralende handelsvarer, som ikke har nogen forbindelse med vort arbejde. ret

(688)  Vore prædikanter som nyder et godt helbred kan, med den største rimelighed, på passende tidspunkter give sig af med at sælge vor vigtigste litteratur. Især har slaget og udbredelsen af sådanne værker, som for nylig er blevet gjort (689) opmærksomt over for vort folk, krav på ihærdige anstrengelser for dem på denne tid. På fire uger har min mand, på vore rejser i landene Gratiot, Saginaw og Tuscola, solgt og givet til de fattige, for fire hundrede dollars. Først fortæller han om betydningen af bøgerne til folk; så er de rede til at tage imod bøgerne lige så hurtig som han, med nogles hjælp, kan dele dem ud. ret

(689)  Hvorfor sender vore brødre ikke deres pant på bøger og traktater mere godvillig ind? Og hvorfor tager vore prædikanter ikke dette arbejde mere alvorligt? Vort folk burde se at dette arbejde er lige hvad vi behøver for at hjælpe dem, som behøver hjælp. Her er en chance for at investere midler i overensstemmelse med den velsignede godgørenhedsplan. Nogle gange kan vi læse mennesker næsten ligeså tydeligt som vi læser bøger. Der er dem blandt os som lægger fra ethundrede til et tusinde dollars eller mere i helseinstitutionen, som kun har lagt fra fem til femogtyve dollars i den store virksomhed der udgiver bøger, pjecer, traktater og bringer de sandheder frem, som har med evigt liv at gøre. Det ene regner man med at være en investering med afkast, det andet, som vi må bedømme ud fra investeringens lille størrelse, regner man med at være tab. ret

(689)  Vi skal ikke tie stille om dette emne. Vore folk vil nå frem til dette arbejde. Midlerne vil komme. Og vi vil sige til dem, som er fattige og mangler bøger: Send jeres ordrer ind, med opgørelse over hvad du har af denne verdens goder. Vi vil sende dig en pakke, som indeholder Åndelige Gaver, Appel til de Unge, Appel til Mødre, Hvordan man lever, Sabbatslæsninger og to store kort, med Forklaringsnøgle. Hvis du har nogen af disse, så skriv hvad du har og vi vil sende andre bøger i stedet for dem, eller bare sende dig nogle af de bøger du ikke har. Send halvtreds cents til porto og vi vil sende dig femdollars pakken og trække fire dollars fra fonden.* ret

(689)  I denne velgørenhedssag med bøger, må alt indvirke på den store godgørenhedsplan, sådan som den er ført frem i udgivelsen og (690) salget af de amerikanske bibler og traktater. På mange måder er efterlignelsen af disse kæmpe selskaber værdifuld. Gavmildhed er set i vilje og gaver og det er ført ud i praksis ved salg og foræring af bibler og traktater. syvende-dags Adventisterne burde være ligeså langt fremme i bogudbredelsen, som i andre ting. Måtte Gud hjælpe os. Vore traktater burde tilbydes for en hundrededel af hvad de koster og efterlade et lille overskud til at betale emballage, eller pakkes som post og sendes ud. Og prædikanter og folk burde give sig til at dele bøger, pjecer og traktater ud som aldrig før. Sælg der hvor folk er i stand til og villig til at købe og der hvor de ikke er det, giv dem bøgerne.

------------
ret

næste kapitel