Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 20. Fra side 122ren side   tilbage

Messenger selskabet

(122)  (122) I Oswego, New York, juni 1855, fik jeg vist at Guds folk har været tynget ned med byrder; at der havde været Akan'ere i lejren. Guds værk har kun udviklet sig en smule og mange af hans tjenere blev modløse, fordi sandheden ikke havde større virkning i New York og der blev ikke lagt flere til menigheden. Messenger var kommet frem og vi må tåle noget fra deres lyvende tunger og fejlfremstillinger, alligevel bør vi tage det hele med tålmod, for de vil ikke skade Guds sag, nu hvor de har forladt os, så meget som de ville have skadet den ved deres indflydelse, dersom de var blevet hos os. ret

(122)  Guds misbilligelse er kommet over menigheden, på grund af de enkelte personer med fordærvede hjerter i sig. De ønskede at være forrest, hvor hverken Gud eller deres brødre havde sat dem. Selviskhed og ophøjelse var markerende for deres handlemåde. Et sted er nu åbent for alle sådanne, så de kan gå og finde græsgange med dem, af deres slags. Og vi bør prise Gud at han i barmhjertighed har befriet deres menighed. Gud har opgivet mange af disse personer til deres egne metoder og de fyldes med deres egne gerninger. En sindsbevægelse og forståelse leder dem nu, som vil bedrage nogle. Men enhver oprigtig vil være oplyst med hensyn til denne gruppes sande tilstand og vil forblive hos Guds særlige folk, holde fast på sandheden og følge de ydmyge stier, upåvirket af deres indflydelse, som er blevet opgivet af Gud til deres egne veje, fyldes af egne gerninger. Jeg så at Gud havde givet disse personer anledning til at fornyelse, han havde oplyst dem om deres kærlighed til selvet og deres øvrige synder; men de ville ikke give agt på det. De vil ikke blive fornyet og han skiller barmhjertig menigheden væk fra dem. Sandheden vil få virkning, hvis Guds tjenere og menigheden vil hellige sig selv til ham og hans sag. ret

(123)  (123) Jeg så at Guds folk må vækkes og tage rustningen på. Kristus kommer, for det store arbejde med det sidste nådebudskab er for vigtigt til at lade det være og i stedet komme og reagere på de forfalskninger, fejlfremstillinger og bagvaskelse som Messengergruppen har opfostret og udspredt. Sandhed, giver sandhed, vi må dvæle på den. Vi udfører et stort arbejde og kan ikke komme til bunds. Satan er i alt dette, for at bortlede vore tanker fra den nærværende sandhed og Kristi komme. Englen sagde: "Jesus kender det hele." Om lidt kommer deres dag. Alle vil blive dømt efter handlingerne der er gjort af personen. Den lyvende tunge vil blive stoppet. Synderne i Zion vil være bange og frygtsomhed vil overraske hyklerne.

------------
ret

næste kapitel