Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 31. Fra side 178ren side   tilbage

Menighedens privilegium og pligt

(178)  Det efterfølgende er rettet til Battle Creek-menigheden, men beskriver de brødres og søstres vilkår og pligter, som er alle steder: ret

(178)  Jeg så at en tyk sky omgav dem, men få lysstråler fra Jesus gennemtrængte denne sky. Jeg vendte mig for at se dem, som modtog dette lys og så enkeltpersoner alvorlig bede for sejr. Det var deres hensigt at tjene Gud. Deres udholdende tro bragte dem gengæld. Himlens lys blev udbredt over dem; men mørkets sky over menigheden var, i almindelighed, tyk. De var sløve og dovne. Min sjæls pine var stor. Jeg spurgte englen om dette mørke var nødvendigt. Han sagde: "Se dem!" Jeg så da menigheden begynde at rejse sig og bede indtrængende til Gud og lysstrålerne begyndte at gennemtrænge dette mørke og skyen var væk. Himlens rene lys skinnede på dem og drog, med hellig tillid, deres opmærksomhed opad. Englen sagde: "Dette er deres privilegium og pligt." ret

(178)  Satan var kommet ned i stor kraft og vidste at hans tid var kort. Hans engle er travlt optaget og en stor del af Guds folk finder sig i at blive lullet i søvn af ham. Skyen passerede igen over og ordnede menigheden. Jeg så at det kun ville være ved alvorlige anstrengelser og ihærdig bøn at denne fortryllelse måtte brydes. ret

(179)  (179) Guds ords foruroligende sandheder har oprørt Guds folk en smule. Nu og da ville de gøre svage anstrengelser for at sejre, men de blev snart trætte og sank tilbage til den lunkne tilstand. Jeg så at de ikke havde udholdenhed og fast beslutsomhed. Lad den, som søger Guds frelse, have den samme energi og alvor, som han ville have for verdslig rigdomme og målet vil nås. Jeg så at menigheden lige så godt kan drikke af et fuldt bæger, som at holde et tomt i hånden eller ved munden. ret

(179)  Det er ikke Guds plan at fritage nogle og andre er bebyrdede. Nogle mærker sagens vægt og ansvar og nødvendigheden for deres færdigheder, så at de må samles hos Kristus og ikke spredes. Andre går fri for al ansvar og handler som om de ingen indflydelse havde. Dette spredes rundt omkring. Gud er ikke partisk. Alle, som er har fået del i hans frelse og som håber at dele rigets herligheder herefter, må samles med Kristus. Enhver må føle at han er ansvarlig for sin egen sag og for den indflydelse han udøver over for andre. Hvis disse fastholder deres kristne vandring, vil Jesus, herlighedens håb, være i dem og de vil holde af at fremsige hans pris, så de vil fornys. Deres Mesters sag kommer nærmere og bliver mere dyrebar for dem. Det vil blive deres bestræbelse at fremme hans sag og ære den, ved hellig livsførelse. Englen sagde: "Ethvert talent vil Gud kræve med rente" Enhver kristen må gå videre fra styrke til styrke og bruge al hans kraft i Guds sag.

------------
ret

næste kapitel