Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 45. Fra side 227ren side   tilbage

En uærlig forvalter

(227)  (227) Jeg fik vist at Guds Ånd har haft mindre indflydelse på F, indtil han ingen styrke havde af Gud, til at sejre med. Selvet og egennytte har været fremtrædende hos ham i nogen tid. Hjertets stolthed, en stiv og ukuelig vilje og en uvillighed til at bekende og opgive sine fejl, har bragt ham i den frygtelige situation han er i. Sagen er længe blevet skadet af hans uforstandige fremgangsmåde. ret

(227)  Han har været fordringsfuld og har opægget en kværulantisk ånd i menigheden. Han har været streng hvor det ikke var påkrævet og har tyranniseret dem, som han har vovet at udøve myndighed over. Hans bønner og formaninger har fået brødrene til at tro, at han var en hengiven kristen, som har beredt dem til at være påvirket af hans forkerte måde. Han har været fantastisk og hans særheder har haft en dårlig indflydelse må manges tanker. Nogle har været så svage i at efterligne hans eksempel. Jeg så at han havde øvet langt mere skade end godt til sagen. ret

(227)  Havde han taget imod belæringen fra Gud og blevet rettet, ville han have vundet sejr over disse stærke vaner og bestemmelser. Men jeg så, at så længe han lod disse vaner styre ham, bandt den stærke fjende ham. Hans handlemåde var ikke korrekt. Uærlighed har vundet over ham og han har taget midler fra skatkammeret, som han ingen ret havde til og brugt dem til hans egen vinding. Han har anset sig selv for at have en bedre dømmekraft i forvaltningen af midler end hans brødre. Når han fik midler i sine hænder til forvaltning og giveren gav navne på dem, som skulle have dem, har han handlet ud fra indskydelser og taget friheden og brugt dem på sig selv, i stedet for at føre giverens ønsker ud i livet og brugt den del af dem han så var godt for sin egen fordel. Gud har misbilliget dette. En uærlig fremgangsmåde er halet ind på ham. Han (228) har anset sig for at være Herrens forvalter og kunne bruge midlerne, endda andres, som han så for godt. Enhver må være sin egen husholder. ret

(228)  Han har afvist sine brødres råd og fingerpeg, fortsat i sin egen styrke, fulgt sin egen vilje og har afvist ethvert middel hvormed han kunne blive rettet. Selv om han var blevet irettesat, havde væremåden eller personen ikke passet sig for ham og vejen til fornyelse blev lukket. Herren har ikke taget imod sine arbejdere i et stykke tid. Han har arbejdet meget mere for sin egen interesse end for sagens interesse. ret

(228)  Når han først drager afsted, har hans bønner og formaninger virkning og brødrene får den tanke at han er en fuldkommen kristen. Han er god fordi han tager hensyn til en prædikant. Men idet de bliver bekendt med ham, hvor skuffede de bliver når de er vidne til hans selviskhed, pirrelighed, grovhed og særhed. Næsten hver dag ses nogle sære opfattelser. Hans tanker er næsten hele tiden optaget af at ordne noget til hans egen fordel. Da vil han skaffe sig af med det til nogen for at udnytte det selv og ordne det igen. Hans fiduser og planlægning har haft en knusende og fordærvende indflydelse på Guds sag. Hans måde er beregnet på at hænge sig i småstykker og det har øvet skade næsten overalt. Hvilket eksempel for hjorten! Han var meget selvisk i sin handlemåde og har udnyttet dem, som han har givet til. Guds misbilligelse er over ham. Et godt træ kendes på dets frugter.

------------
ret

næste kapitel