Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 47. Fra side 233ren side   tilbage

Skjulte irettesættelser

(233)  (233) Jeg fik vist H og I's handlemåde. På trods af irettesættelse, har de ikke rettet deres fejl. Guds folk, især i New York-staten, har været påvirket af deres forkerte handlemåde. Deres indflydelse har været skadelig på Guds sag. I de sidste ti år har de ofte været i mine syner, deres fejl har været vist mig og jeg har skrevet til dem om disse ting. Men de skjulte omhyggeligt for deres brødre den kendsgerning at de var blevet irettesat og frygtede, at det ville kunne ødelægge deres indflydelse. Dem som var påvirket af deres forkerte fremgangsmåde, burde have nytte af de irettesættelser de fik. Jeg burde have lagt disse budskaber i hænderne på menighedens skønsomme brødre, så alle, om nødvendigt, måtte indse at Herrens belæring var passende for hans folk. Men hvis jeg fortalte om de budskaber jeg havde fået om disse brødre til enhver undtagen dem selv, kritiserede de mig på den mest skånselsløse måde. Dette fremkaldte så stor lidelse i mit sind, at jeg er blevet ledt til at hemmeligholde hvad Herren har givet mig med hensyn til den enkeltes fejl. ret

(233)  Det var hjertets stolthed som ledte disse brødre til at udvise så megen frygt, så andre ikke skulle vide hvad de har været rettet for. Hvis de ydmygt havde bekendt deres fejl til menigheden, ville de have omsat den tro til handling, som de havde i synerne og menigheden ville vær styrket ved at få rettet og bekendt deres fejl. Disse lærere stod i vejen for hjorten. De giver dem et forkert eksempel, menigheden har set på dem og når de irrettesættes, så spørger de: "Hvorfor er disse prædikanter ikke blevet irettesat, når de følger deres lære?" En dør har således været åben så at Satan kan friste dem med hensyn til synernes sandfærdighed. ret

(233)  Brødrene har været bedraget og forurettet. De troede at de var i overensstemmelse med disse lærere og (234) fulgte deres belæring, skønt de var helt forkert på den. Jeg har skrevet til disse prædikanter i åndens kval, da jeg har set Guds sag krænket af deres uforstandige handlemåde. Hvor ængsteligt har jeg ikke overvåget disse budskabers virkning. Men de har tilsidesat dem og brødrene har ikke kendt noget som helst til dem og kunne derfor ikke få gavn af den belæring som Herren fandt for godt at give. ret

(234)  Mit arbejde har været meget nedslående, da jeg ser at det Gud har planlagt ikke er fuldendt. Ofte har jeg spurgt i pine: Af hvilken betydning er mit arbejde? Disse brødre tog dette standpunkt: Vi tror på synerne, men når søster White skriver dem, lægger hun sine egne ord i dem og vi vil tro på den del vi skønner er fra Gud og vil ikke give agt på det andet. Denne handlemåde har de tilstræbt og har ikke rettet deres liv. De har bekendt sig til at tro synerne, men har handlet i modsætning til dem. Deres eksempel og indflydelse har vækket tvivl i andres sind. Det ville have været bedre for den nærværende sandheds sag om de begge havde modsat sig gaverne. Så ville folket ikke være bedraget og ville ikke have snublet over disse blinde lærere. Vi har håbet på og bedt for, at de må blive rigtige og udøve en god indflydelse på hjorden; men håbet er dødt og vi kan og tør ikke længere holde det inde. Vi har forurettet Guds menighed, i de ting vi ikke før har talt om.

------------
ret

næste kapitel