Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 51. Fra side 250ren side   tilbage

Problemerne i veststaterne

(250)  (250) Jeg har set at dyrebare mennesker i veststaterne, som vil være sandhedens støtter, tager sandheden til sig. Når de kan anvende deres timelige sager på en måde, hvor de kan bruge en del af deres midler, vil de gøre deres del for at støtte sagen. Jeg så også at nogle var villig til at tage imod den sandhed, der var bragt af deres østlige brødres gavmildhed, uden at det har kostet dem noget. Brødrene i veststaterne burde melde sig og imødekomme deres egne udgifter. Gud kræver dette af deres hænder og de bør nære et privilegium til at gøre sådan. Herren vil sætte dem på prøve, han vil prøve dem for at se om de vil holde deres hengivenhed tilbage for verden og gøre deres tro fuldkommen ved gerninger. ret

(250)  Jeg så at Guds hånd blev strakt ud for at indkassere sjælene i veststaterne. Han har frembragt mennesker, som kan lære sandheden til andre, hvis pligt det da vil være at føre budskabet til nye områder. Jeg så at hvis mennesker, som er flyttet fra øststaterne til veststaterne og har udholdt besværligheder i et nyt land, modtog den nærværende sandhed med forståelse, vil de udvise en karakterens udholdenhed og beslutsomhed med hensyn til sandheden. Ligesom den beslutsom hed og udholdenhed der udvises når man sikrer sig timeligt gods og vil arrangere sig så hjerteligt i arbejdet for sandhedens fremme. Hvis denne tilsvarende iver svigter, har sandheden ikke endnu ikke haft sin frelsende og helligende indflydelse på dem. ret

(250)  Jeg blev vist tilbage til et møde i ___. Bror P mærkede byrden for sagen, men R havde modstandens ånd. Hans vidnesbyrd stemte ikke overens med Guds arbejde og han bragte sorg og byrde på dem, som arbejdede for dets fremme. Men det var bedre om han havde fået lov til at lide lidt længere for sagen og for brødrene der bar den forvirring han skabte. Jeg så at bror P førte sig uklogt i sin sag. Det gav fortrin for R og fjenderne for vor tro. Bror P burde have ventet til R's religiøse (251) karakter var længere fremskreden. Snart ville han hverken have forenet sig med Guds restfolk eller med en af siderne. Men R opnåede forståelse på bekostning af tid. Han tog del i Messengerånden og hele hans fremgangsmåde var formørket af den. Hans kone har en letbevægelig, bidende ånd og har været ivrig efter at sprede falske budskaber. Hun spiller en rolle for sin mand, som Jezabel gjorde for Ahab og opirrer ham til at kæmpe mod Guds tjenere, som frembærer et tydeligt vidnesbyrd. ret

(251)  Deres østlige indflydelse har været påvirkelig mod sandhedens ånd og dem som har helliget deres liv til at arbejde for dets fremme. Der er en øststatsgruppe som bekender at tro på sandheden, men som værner om skjulte utilfredshedsfølelser mod dem, som bærer byrden i dette arbejde. Den sande indstilling til dette, viser sig ikke før nogle påvirkninger mod Guds arbejde vækkes og således viser deres sande karakter sig. Sådanne let modtagelige og højt elskede beretninger sættes i omløb, som ikke er funderet til sandheden; og de vil ødelægge deres indflydelse, som er engageret i dette arbejde. Alle, som ønsker at drage ud fra dette vil få en anledning. Noget vil vækkes hos enhver, der prøver dem. Den store sigtelses-tid er lige foran os. De skinsyge og kritiske, som ser efter ondt, vil blive rystet ud. De hader irettesættelse og foragter rettelse. Dem, som holder af ånden i den tredje engels budskab, kan ikke være forenet med R og hans kones ånd.

------------
ret

næste kapitel