Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 63. Fra side 311ren side   tilbage

Jalousi og uvenlig kritik

(311)  (311) Bror G: I ____ stillede du mig nogle spørgsmål, som jeg tænkte meget over. Fra min samtale med dig, blev jeg overbevist om at du ikke indrømmer den rolle du har spillet og den skade du har pådraget Guds sag. Det som er vist mig med hensyn til dig, kom livagtigt frem for mig og jeg har sammenlignet det, som for nylig er vist mig med det vidnesbyrd, der blev udgivet med hensyn til dig i Vidnesbyrd nr 6 og jeg kan ikke se den mindste undskyldning for dig. For deltog du i og havde indflydelse på den seneste fanatisme i Wisconsin, havde du ikke ret i Guds øjne. ret

(311)  Bror G, hvis du havde fulgt lyset ærligt og redeligt, ville du aldrig have tilstræbt den kurs du har. Du har hårdnakket og med vilje fulgt din egen fremgangsmåde og sat din egen lid til din egen dømmekraft og afvist at blive ledt. Herren sendte dig hjælp men du afviste at tage imod den. Hvad mere kunne himlen have gjort for dig, end den har gjort? Selv om du har tænkt at andre blev højere værdsat end du selv, har du følt dig mishaget og irriteret og har været sur og uklar, som et forkælet barn. Du ville gerne være højt værdsat, men du har taget en kurs hvor du svækker dig selv stærkt overfor dem, som du ønsker bifald af. ret

(311)  Før din fanatiske kurs var du skinsyg på dem i Battle Creek og har kastet omkring dig med antydninger, som vil fremkalde mistanke. Du har været skinsyg på min mand og jeg selv og har onde anelser. Misundelse og onde antydninger har været forenet. Med tilsyneladende god samvittighed, har du fremkaldt tvivl om dem, der bærer arbejdets byrde i Battle Creek og har kastet med antydninger om de sager, som du var helt uvidende om og i bund og grund var du uduelig til at bedømme rigtig. På det sted var sagernes byrder ikke lagt på dig. (312) Jeg fik vist at Gud ikke ville udvælge en person med et sind, indrettet som dit og lægge tunge byrder på ham og kalde ham til at udfylde de mest betroede stillinger; for selvfølelse vil blive så fremstående at det vil være ødelæggende for ham selv og for Guds folk. Havde du værdsat dig selv noget mindre, ville du have haft mindre skinsyge og ingen mistanke. ret

(312)  Bror G, har du fuldt ud forenet dig med legemet og stået i enhed med og haft forståelse for dem, som Gud anså for egnede til at sætte i arbejdets hoved? Har du accepteret de gaver som Gud fandt for godt at sætte i menigheden og betror du dig helt til dem? Har du med beslutsomhed grundfæstet dig selv på alle punkter i den nærværende sandhed og haft lige linjer med dem der har erfaring i sagen? Du og dine kunne have været fuldstændig fri og sikret fra dette bedrag. Du kunne have haft et anker, som ville have holdt på dig. Men du har taget et utydeligt standpunkt og været bange for at du ville glæde dem, hvis sjæl er i Guds sag og værk. Gud kræver at du skal stå fast og beslutsomt, sammen med dine brødre. Gud og hellige engle var mishaget for din fremgangsmåde og ville ikke længere helt bære over med dig. Du var overladt til at følge din engen bedømmelse som du værdsatte så højt, indtil du selv burde ønske belæring, uden skinsyge og hårdnakkede følelser, uden at klage eller kritisere over andre, lære af dem som har følt byrden for Guds sag. Du har rakt ud efter dit eget "ægte" standpunkt og forsøgt at ligge ved siden af og være uafhængig af legemet, hvor du ville anerkendes og ophøjes. Men jeg så at Gud havde opgivet at lede og manifestere den visdom, du forsøgte at hævde dig med og du blev overladt til din egen blinde bedømmelse at optræde i den mest ufornuftige og tåbelige fanatisme, som nogensinde har forbandet Wisconsin. ret

(312)  Og alligevel fik jeg vist at du ikke erkendte din tidligere indflydelse på sagen og dit nuværende standpunkt og pligt med hensyn til fanatisme. I stedet for at arbejde (313) med al din kraft på at befri dig selv og modvirke den indflydelse du har udøvet, kom du frem og undskyldte dig selv og kritiserede dem, som Gud havde sendt til dig, du var rede til at befale og endda foreslå en plan hvori Herren, gennem sine tjenere, kunne have standset dig og du kunne have tilstræbt en anden kurs end de tilstræbte. Din dømmekraft blev forvansket af Satans kraft og så længe du var indhyllet i mørke var du ukvalificeret til at bedømme den bedste fremgangsmåde, der skulle tilstræbes mod dig. Hvis du vidste hvilken kurs Guds tjenere burde anvende for at hjælpe dig, ville du kunne hjælpe dig selv. Gud gav dig valget, om at blive oplært og at blive belært gennem sine tjenere på sin egen bestemte måde, eller at bare gå videre og bevare din egen viljefaste kurs og falde i forvirret fanatisme. ret

(313)  Dit valg er din vej. Og nu er det kun dig, der har skylden. Du bekender dig til at være en vagtmand på Zions mure, en hyrde for hjorden, alligevel så du det stakkels får sønderrevet og udspredt og gav ingen advarsel. »Menneskesøn! Jeg sætter dig til vægter for Israels hus; hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den gudløse: »Du skal visselig dø! og du ikke advarer ham eller for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd.« »Har du derimod advaret dem retfærdige mod at synde og han ikke synder, så skal samme retfærdige leve, fordi han lod sig advare og du har reddet din sjæl.« Ezekiel 3,17-19.21 ret

(313)  De synder, som dem i Wisconsin, der faldt i fanatisme, hviler meget tungt på dig bror G, end på nogen andre. Du var ikke nogen trofast vagtmand. Du erkendte ikke det onde fordi du ikke var trofast. Gud sendte sin trofaste (314) vagtmand, som stod i lyset og kunne se de onde for at advare dig og den vildfarne hjord. Havde du da lyttet til advarslen, ville en masse være reddet. Din indflydelse ville have været sikret. Du ville have stået uden for vejen, så Guds tjeneres vidnesbyrd kunne nå den forvildede flok. De fejlende ville ikke høre Guds stemme gennem hans udvalgte tjenere. De gjorde deres ånd stærk mod advarslerne fra de vagtmænd, der blev sendt til dem og styrket dem selv i deres ufornuftige og selvbedragene kurs. Hyrden ville ikke høre. Han var krænket fordi denne fanatisme blev behandlet så beslutsomt. Han bemærkede ingen fare. Han så intet hastværk i den sag. Han havde overfladisk lys til at beslutte sig på, men var meget egenrådig og meget mistænkelig over for Guds tjenere til at opgive deres vidnesbyrd. ret

(314)  Bror G ønskede at vente indtil fanatismen skulle udvikle sig og det gik ligesom Satan ville have det, ligetil det udviklede forfærdelige resultater. Der var ingen fornuftige, mærkbare tegn der karakteriserede dette arbejde som Guds. Herrens tjenere undskyldte deres mission, befriede deres klæder for sjælenes blod og holdt dem selv fri for den forbandende indflydelse, selv om du bærer en frygtelig vægt af synd fra denne ulykkelige fanatisme. Du har beklaget den dybt, alligevel ser du ikke dine egne fejl i den. Du kritiserer og bebrejder de svage fejlende får, for at lede dig væk fra vejen. Hvad er en vagtmand til, hvis han ikke er til at våge over det onde og give advarsel? Hvad er en hyrde til, hvis han ikke skal våge over enhver fare, så ikke fåret bliver skadet og ødelagt af ulve? Hvordan vil en undskyldning fra hyrden gælde fordi fåret fører ham på vildspor? Forlader de, de sande græsgange og leder ham væk fra vejen? En sådan påstand vil tale stærkt imod den (315) hyrdes evne, til at vogte over fårene. Ingen tillid kunne mere gives til ham, som en trofast hyrde, der har omsorg for sine får og bringe dem tilbage idet de kommer fra den rigtige sti. ret

(315)  Skammen hviler over sagen, da søster A's sag hviler tungt på dig. Du gjorde meget ud af hendes ceremonier og oplevelser. Hun var svag og kunne dog i et vist omfang udfylde sin plads i hendes familie og holde hendes børn sammen; men da hun havde været væk fra sit hjem i en kort tid, mistede hun fornuften. De bekendende sabbatsholdernes svigt i ___ får dig til at påvirke søster A til at forlade hendes familie, som behøver hendes omsorg og komme til ___ så hendes indflydelse kan hjælpe sabbatsholderne der. Hendes metoder er præget af en usund sindsbevægelse. Nogle af de uerfarne blev bedragede. Søster A's svage sind blev overanstrengt og sygdom fæstnede sig på hjernen. På grund af dette blev Guds sag stærkt krænket og bebrejdet. Bror A blev forurettet; han må nu lide under trængsel og hans børn må spredes. Dem, hvis påvirkning fører til disse sørgelige konsekvenser, har et arbejde at gøre med at hjælpe bror A´s tanker. Ved en nøje og fuldstændige indrømmelse til ham for den synd der er udøvet og den fejl der er gjort mod ham, modvirkes det onde i stor grad. ret

(315)  Har du rådført dig med Gud og erkendt at hans Ånds gaver har sin rette plads i menigheden; har du hjerte og princip med Review, som bygger på stærke sandheder, der er anvendelige for denne tid; har du givet føde i rette tid til Guds folk, din indflydelse i ___ og omegn kunne have været meget anderledes. Du kunne have haft et klart vidnesbyrd at fremholde, i overensstemmelse med dem, som fremfører dette store arbejde. De enkelte fejl kunne have været irettesat. Trofast arbejde på det sted, kunne have bragt sabbatsholdere på rette spor, (316) så de ikke stod tilbage for andre menigheder. Men de har næsten alt at lære. Du burde have fremført et tydeligt vidnesbyrd og indprentet nødvendigheden for opofrelse og at alle gør en del for at bære sagens byrde. Du burde have oplært dem i systematisk godgørenhed og lede alle til at spille en rolle og anstrenge dem til at gøre noget for sandhedens sags fremme. Dit utydelige standpunkt og at du har overladt sagerne så upræcise og slappe i ___, har haft en dårlig indflydelse på sagen derovre. Den modstand du nærede og fremsagde med hensyn til organisering og Guds sags fremme, har båret frugter, som kan ses på mange steder i det nordlige Wisconsin. ret

(316)  Hvis du var en villig og grundig arbejder og ikke forstyrrede Guds åbne forsyn, ville frugterne vise sig af en helt anden karakter. Sjæle ville bestemme sig her og der, enten fuldt for eller imod Guds bud eller andre sandheder i forbindelse den tredje engels budskab. De ville ikke hænge sig på Zions udkant for at tynge dem ned som er rigtige. Men ingen trofasthed er udvist af dig. Men et ligefrem og grundigt arbejde er ikke blevet gjort. Du har ikke, ved klart at bruge sandheden, opelsket nødvendigheden for at alle i menigheden, for deres egen del, frembærer sin bekendelse, på en harmonisk måde. Og mange er ikke så villige til at anstrenge sig selv for at gøre noget for sandhedens fremme; eftersom de tilfredsstilles ved at høre sandheden. De elsker sagen i ord og bekendelse, men ikke i handling og sandhed. ret

(316)  Dit standpunkt har fået mange i og omkring ___ til at tænke i mindre (høj) grad på Review, end de ellers ville have gjort og de har taget meget let på sandheder, der findes i det. Således har Review ikke den indflydelse på dem som Gud har tiltænkt det skulle have. Enhver har fulgt sin egen fremgangsmåde og gjort det som han synes er rigtig i sine øjne; derfor har alle langt til baggrunden og med mindre der (317) er udrettet et gennemgribende arbejde for dem, vil de blive fundet for lette på vægten. ret

(317)  Jeg fik vist at du søgte at kaste resultatet af dine fejl over på andre, men som en vogter holder Gud dig ansvarlig. Du har de mest ydmyge bekendelser at gøre i ___, ___, ___ og andre steder hvor din indflydelse har været udøvet mod Guds tjenere. Bror og søster B er blevet stærkt beskadiget af denne fanatisme. De er kommet i vanskeligheder timeligt så vel som åndeligt og næsten ødelagt af dette Satans bedrag. Bror G, du er gået langt i denne sørgelige fanatisme; dit legeme er blevet angrebet såvel som dit sind og du søger nu at lægge det hele på andre. Du har ikke en sand fornemmelse af dit tidligere standpunkt og fremgangsmåde. Du var fri til at indrømme det andre har gjort og det som du ikke gjorde; men du manglede at indrømme det som du gjorde. ret

(317)  Din indflydelse i ___ var skadelig. Du var modstander af organisering og forkyndte imod det på en utydelig måde, ikke så frimodigt, som nogle kunne have gjort, men du gik kun så langt, som du turde. På denne måde har du mange gange tilfredsstillet dine misundelige følelser og skabt mistro og usikkerhed i manges sind og hvis du var kommet åbenlyst frem, ville du tydeligt være forstået og kunne kun have gjort en lille skade. Da du beskyldes for at forsvare synspunkter, der er i modsætning til troens legeme, ville du ikke indrømme det, men gjorde din person hemmelig og gjorde det klart at brødrene misforstod dig, da du vidste at beskyldningen var rigtig. Som du er nu kan menigheden ikke regne med dig. Når du viser frugterne af en fuldstændig fornyelse og giver udtryk af at du er forvandlet og har overvundet din skinsyge, så vil Gud igen betro sin hjord i din varetægt. Men før du giver fuldstændigt tilbage, vil du udøve den bedste indflydelse ved at blive hjemme og »ikke være lunken i din iver." ret

(317)  Ved dit forbeholdne standpunkt og ved din fremgangsmåde i (318) denne fanatisme, har du gjort mere skade for Guds sag i Wisconsin, end du har gjort godt i hele i dit liv. Vor tro har fremkaldt afsky hos ikke-troende; en krænkelse, en uhelbredelig krænkelse er sket mod Guds sag og alligevel synes mange også dig selv, at være forbavset over at så meget er sagt og gjort i denne fanatisme. Et enkelt ondt frø, der er sået slår rod og bærer frugter og der vil være en rigelig høst. Ondt blomster frem og behøver ingen opdyrkning medens den gode sæd behøver at blive vandet, omhyggeligt passet og hele tiden næret ellers vil de dyrebare planter dø. Satan, onde engle og svage mennesker prøver at rykke det gode op med rode og ødelægge det og det kræver den største årvågenhed og den meste trofaste omsorg, for at få det til leve og blomstre. Et ondt frø, der er sået er ikke let at rygge op med rode. Det spredes og spirer op i alle retninger, for at kvæle det dyrebare frø; og hvis det lades alene vil det vokse sig stærkt og lukke solens stråler ude fra de dyrebare planter, indtil de bliver syge og dør. ret

(318)  Vi mødte din påvirkning i ___. Den splittelse, der var der, ville ikke have været der, om du havde taget det rette ståsted og taget imod Herrens ord gennem hans tjenere. Men det ville du ikke. Guds tjenere måtte handle klart med din forkerte kurs. Havde de taget et stærkere standpunkt og havde været meget mere hård mod den opførsel du udviste, ville Gud have billiget dem. Det ville have været bedre om du var helt blevet væk fra ___, for hver gang Guds tjenere afslører den fanatisme, når irettesættelsen frem til bror G og du trækker dig tilbage, føler dig skældt ud, forsømt osv. Du udøvede din blinde fremgangsmåde blandt forskellige familier i ___; du arbejdede for forståelse og skabte modstand mod brødrene C, D og E. Du nærede uret, følte dig ringeagtet; du talte og handlede efter dine følelser og således skabte skinsyge og mistillid i manges sind, overfor Guds tjenere, som blev sendt specielt til dig. Din kurs ødelagde, for nogle, vægten i deres vidnesbyrd; men (319) nogle følte taknemmelighed for at lys var kommet og at Satans snare var brudt og de var undsluppet. Andre følte at det var svært og besluttede sig at være imod det fremlagte vidnesbyrd og der blev en deling i legemet. Du må tage ansvaret for dette. Vi må arbejde for menigheden i ___ i åndens kval for at få den dårlige indflydelse og de dårlige indtryk du har skabt væk. Du har et arbejde at gøre der. ret

(319)  Jeg så at nogle har været meget skinsyg på dig og frygtede at du ikke ville blive behandlet rigtigt af dine tjenende brødre. Disse skulle gå væk fra den vej og blive redelige til at bekende deres egen fejl og lade al kritikken og vægten af dine fejl hvile på dit eget hoved. Gud har udtænkt at de skal blive der, indtil du fuldstændigt fjerner dem ved omvendelse og hjertefølt bekendelse. Dem, som har en forvrænget forståelse for dig kan ikke hjælpe dig. Lad dem vise nidkærhed i deres eget tilbagefald og overlade dig til at stå for dig selv. Du har i det hele taget været væk fra vejen og med mindre du gør et gennemgribende arbejde, bekender dine fejl uden at kritisere dine brødre og er villig til at blive belært, kan du ikke få del i Guds folk. ret

(319)  Du har holdt dig uden for dem, som Gud har lagt sit arbejdes tunge byrde på. Selvom min mand allerede har arbejde og byrder, som tre mænd skulle have båret, har du krænket ham med bemærkninger og antydninger og har hjulpet andre til at læsse byrder på ham. Du må kunne se dette. Du har ikke haft nogen særlig byrde lagt på dig, men har haft tid til eftertanke og studie, hvile og søvn, medens min mand har været forpligtet til at arbejde dag efter dag og ofte langt ud på natten og nogle gange når han lægger sig ned for at hvile, kan han ikke sove, men kunne kun græde og sukke for sandhedens sag og den uret hans brødre øvede mod ham. Hans fulde interesse og liv var helliget sagen. ret

(320)  (320) Han har haft bekymringen og ansvaret for forretningen på kontoret og omsorgen for bladet og megen omsorg for menighederne i forskellige stater. Og alligevel har nogle af hans forkyndende brødre været med at forvirre og bringe pine ved deres ukloge adfærd. Du har med andre set på bror White som en forretningsmand, der ikke glæder sig så meget over religion. Disse kender ham ikke. Satan bedrager mange i deres syn på ham. Gud har fundet det passende at lægge sit arbejdes byrde på ham, at vælge ham og lede ham til forskellige foretagender og han har valgt én, som er følsom og kan føle med den ulykkelige; han er samvittighedsfuld og dog uafhængig; han vil ikke dække over synd, men vil være hurtig til at se og mærke fejl og til at irettesætte den og ikke give plads for den, selv hvis han står alene, som følge deraf. Det er derfor han lider så stærkt. Hans brødre ved i almindelighed intet om hans byrde og nogen har ingen bekymring om den, men ved deres egen ukloge og krogede fremgangsmåde forøges hans bekymringer og rådvildhed. Himlen lægger mærke til disse ting. Mennesker som ikke har nogen vægt eller byrde på sig, som har magelige stunder, hvor der ikke er noget særligt at gøre, som kan tænke tilbage og studere og forbedre deres tanker, kan vise stor sindighed. De ser intet, der kan drive dem til vise nogen særlig nidkærhed og er villig til at bruge timer på fortrolig samtale. Nogle ser på disse som de bedste og helligste mennesker på jorden. Men Gud ser ikke som mennesker ser. Gud ser på hjertet. Den som har et så let standpunkt, vil blive belønnet efter deres gerninger. ret

(320)  Den stilling som min mand har er ikke misundelsesværdig. Den kræver den største opmærksomhed, omsorg og mentalt arbejde. Den kræver at man udøver sund dømmekraft og visdom. Den kræver selvfornægtelse, et helt hjerte og en fast vilje til at presse sager igennem. Gud vil have et menneske i den betydningsfulde stilling der vover og risikerer noget; der handler fast for det rigtige, hvad følgen end måtte blive; der kæmper mod forhindringer og ikke skælver, selv om livet er på spil. ret

(321)  (321) Dette arbejdes vægt og ansvar fører til stor omhyggelighed og giver søvnløse nætter og fremkalder alvorlig, inderlig og pinefuld bøn til Gud. Herren har ledt min mand videre til at tage den ene ansvarsbetyngede stilling efter den anden. Kritik fra hans brødre presser hans sjæl med kval, alligevel må han ikke snuble i arbejdet. Medarbejdere, med et udseende af gudfrygtighed, modsætter sig ethvert fremskridt som Gud leder ham til at tage og hans kostbare tid må bruges på at rejse fra sted til sted og med kval arbejde blandt brødre for at løse det op, hvad disse bekendende brødre har lavet. Stakkels mennesker! De tager fejl af tingene; de har ikke en sand fornemmelse af hvad en kristen er. Dem, som har været tvunget til at frembære et tydeligt og klart vidnesbyrd, i frygt for at Gud irettesætter fejl, der arbejder med al deres energi for at opbygge Guds folk og grundfæste dem på betydningsfulde punkter i den nærværende sandhed, har ret ofte fået kritik i stedet for forståelse og hjælp, medens dem, som dig selv, har taget et forbeholdent standpunkt, anses for at være helliget og at have en sagtmodig ånd. Gud ser ikke sådan på dem. Forløberen for Kristi første komme var en meget klart-talene mand. Han irettesatte synd og kaldte tingene ved deres rigtige navn. Han lagde øksen ved træets fod. Han henvendte sig til en gruppe konvertitter som kom for at blive døbt af ham i Jordan: »I øgleunger! hvem gav jer den tanke at fly fra den kommende vrede? Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig,... Øksen ligger allerede ved roden af træerne; så skal da hvert træ, som ikke bærer god frugt, hukkes om og kastes i ilden." ret

(321)  I denne farefulde tid, lige før Kristus kommer for anden gang, må Guds trofaste forkyndere frembære et endnu mere tydeligt vidnesbyrd, end var frembåret af Johannes Døberen. Et ansvarsfuldt og betydningsfuldt arbejde er for dem; og dem som siger behagelige ting, vil Gud ikke anerkende som sine hyrder. En frygtelig ulykke er over dem. ret

(322)  (322) Denne fremmede fanatisme i Wisconsin bestod af hellighedens falske teori, forsvaret af bror K - en hellighed der ikke beror på den tredje engels budskab, men uden for den nærværende sandhed. Søster G tog imod denne falske lære fra ham, førte det fra hende selv og lærte det nidkært til andre. Dette næsten ødelagde hendes kærlighed for denne tids helligede og betydningsfulde sandheder, som ville, hvis hun havde elsket og adlydt, have vist sig at være et anker, der holdt hende fast på den rette grund. Men hun gjorde, med mange andre, denne hellighedens eller indvielsens lære til det store og Guds ords betydningsfulde sandheder var kun en lille følgevirkning, "dersom hjertet kun var rigtigt". Og stakkels sjæle blev overladt uden et anker, til at blive ført omkring af følelser og Satan kom ind og styrede deres sind og gav indflydelse og følelser for at klæde sig selv. Fornuft og dømmekraft blev foragtet og Guds sag blev ubarmhjertigt bebrejdet. ret

(322)  Den fanatisme du er faldet i burde lede dig og andre til at ransage dig før du beslutter dig med hensyn til dette udseende af indvielse. Dette udseende er ikke et virkelig bevis for kristen karakter. Du og andre er bange for at få lidt mere kritik end det er passende og du ser med alvor på en lignende fejltagelse hos andre, eller en forsømmelse fra dem og føler uret. Du er meget nøjeregnende. Du har været forkert på den og har bedraget dig selv. Hvis andre har taget fejl af dig i nogle ting, er det ikke mere end det kan forventes, i betragtning af omstændighederne. Du burde med den dybeste sorg og ydmygelse, begræde din sørgelige afvigelse fra det rigtige, som har givet anledning til en forskellighed i følelser og synspunkter og udtryk med hensyn til dig; og hvis du ikke i enhver henseende betragter dem som rigtige, må du lade dem gå og ikke kritisere andre. Du må bekende dine fejl uden at kritisere nogen andre og holde op med at klage over at dine brødre har forsømt dig. De har givet dig selv mere opmærksomhed end du fortjente og taget hensyn til det standpunkt du i årevis har haft. Hvis du (323) kunne se disse ting, som Gud betragter dem, ville du altid foragte de beklagelser du gjorde og ville ydmyge dig selv under Guds hånd. »Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer og at være lydhør er mere værd end vædderfedt; thi genstridighed er troldomssynd og egenrådighed er afgudsbrøde."

------------
ret

næste kapitel