Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 64. Fra side 323ren side   tilbage

Troens enhed

(323)  Dem, der bekender sig at være troende i og omkring ___ står ikke på højde med arbejdet og den praksis af sandheden som de bekender sig til. En fordærvede indflydelse er over sagen i Nordwisconsin. Hvis alle følte den hengivenhed for bladet the Review som Gud havde tænkt sig de skulle, ville de have fået gavn og være belært af de sandheder som det forsvarer. De ville have haft en rigtig tro, et fast standpunkt overfor den anvendelige sandhed for denne tid og ville være vogtet og reddet fra denne fanatisme. Manges følsomhed er sløvet; falsk sindsbevægelse har ødelagt deres dømmekraft og åndelige synsvidde. Det er nu af den største betydning for dem, at handle med forstand, så Satans mål, med at styrte dem - han har magt til at bedrage, ikke kan opnås til fulde. ret

(323)  [Når de, som har været vidne til og oplevet falske åbenbarelser, bliver overbevist om deres fejltagelse, benytter Satan sig af deres vildfarelse og fremholder den stadig for dem for at gøre dem bange for enhver åbenbarelse af ånd og på denne måde søger han at ødelægge deres tro på sand gudsfrygt. Fordi de en gang er blevet bedraget, frygter de for at gøre nogen bestræbelse ved alvorlig, inderlig bøn til Gud om særlig hjælp og sejr. Sådanne må ikke lade Satan opnå sin hensigt og lede dem til koldt formvæsen og vantro. De må huske på, at Guds grundvold står fast. Gud er sanddru, om end hvert menneske er en løgner. Deres eneste sikkerhed består i, at de sætter deres fødder på den faste (324) grund, at de ser og forstår den tredje engels budskab, værdsætter, elsker og adlyder sandheden. Vejl f menigh bd 1 side 143-144] ret

(324)  Kristus leder et folk ud og bringer dem ind i troens enhed, så de kan være ét, som han er ét med Faderen. Modstandens forskelle må opgives, så alle kan komme i enhed med legemet, at de må have ét sind og en overbevisning. 1.Korinter 1,10: »Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi navn, at I alle skal være enige indbyrdes og at der ikke må findes splittelser iblandt jer, men at I skal være fuldt ud forenede i samme sind og samme overbevisning.« Romerne 15,5.6: »Og udholdenhedens og trøstens Gud vil give jer at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det, så I enigt og med én mund kan prise Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader.« Filipperne 2,2: »Så gør min glæde fuldkommen ved at være enige, ved at have den samme kærlighed, samme sjæl, samme sind." ret

(324)  Hele Guds folk burde have en interesse for hans sag. Der har været en manglende interesse blandt brødrene i Wisconsin. Der har også været en manglende kraft. Nogle tror at der ingen synd er i at dovne deres tid væk, medens andre som elsker sandhedens dyrebare sag, økonomiserer deres tid og ved Guds kraft gør sig umage og arbejder hårdt, så deres familier kan blive pæne og ordentlige og de har noget udover til at bruge på sagen, så de kan gøre deres del for at holde Guds værk i gang og samle skatte i himlen. Én skal ikke være lettet og andre bebyrdede. Gud forlanger at dem som har legemlig sundhed og styrke, gør hvad de kan og bruger deres styrke til hans herlighed, for de er ikke deres egne. De står til regnskab overfor Gud, for den brug de gør af deres tid og kræfter, som er givet dem fra himlen. ret

(324)  Den pligt, der er for at hjælpe sandhedens fremme hviler ikke kun på velhavende. Alle må spille en rolle. Det menneske, som har brugt sin tid og styrke på at samle sig ejendomme (325) står til regnskab for den forvaltning har han gør med denne ejendom. Hvis én har sundhed og styrke, som hans kapital, må han gøre rigtig brug af den. Hvis han bruger timer på dovenskab og nytteløs snak, er han doven i gerningen hvad Guds ord forbyder. Disse har et arbejde at gøre for at forsørge deres egne familier og da, ved dem, holde den godgørenhed for øje eftersom Gud har begunstiget dem. ret

(325)  Vi er ikke sat i denne verden bare for at bekymre os om os selv, men vi er pålagt at hjælpe til i det store frelsesarbejde og således efterligne Kristi selvfornægtende, selvopofrende og nyttige liv. Dem som elsker deres eget velvære højere end de elsker Guds sandhed, vil ikke være bekymrede for at bruge deres tid og styrke klogt og godt, da de spiller en rolle i udbredelsen af sandheden. Mange af de unge i Wisconsin har ikke mærket sagens byrde eller nødvendigheden for at gøre et offer for at fremme den. De kan aldrig opnå styrke får de ændrer deres kurs og gør særlige anstrengelser for sagens fremgang, så sjæle kan frelses. Nogle fornægter sig selv og viser en interesse og har dobbelt arbejde, på grund af deres utrættelige anstrengelser for at støtte den sag de elsker. De gør Guds sag til en del af dem; hvis den lider, lider de med den; når den har fremgang, er de glade. ret

(325)  Ordsprogene 3,9.10: »Ær med din velstand Herren, med førstegrøden af al din avl; da fyldes dine lader med korn, dine perser svømmer over af most.« Dem, som er dovne kan sætte sig til ro med den tanke at Gud kræver intet af dem fordi de ikke har nogen vækst. Dette vil ikke være nogen undskyldning for dem; for hvis de havde brugt deres tid flittigt; hvis de ikke havde været lad i arbejdet, ville de have haft vækst. Havde de med beslutsomhed anstrengt sig selv for at lægge i Guds skatkammer, ville vejene åbne for dem og de ville have haft en indtægt at hellige for Guds sag og således lægge rigdomme op i himlen.

------------
ret

næste kapitel