Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 82. Fra side 455ren side   tilbage

Patent rettigheder

(455)  (455) Mange af vore brødre involverer sig selv i nye arrangementer, som ser lovende ud; men om kort tid finder de at de er skuffede og deres midler er forsvundet, som ellers skulle have været brugt til at underholde deres familier og fremme den nærværende sandhedens sag. Så kommer der samvittighedsnag, beklagelser og selvbebrejdelse; og nogle af de samvittighedsfulde kaster deres tillid væk og mister deres åndelige glæde og som følge af mental nød lider deres helbred også. ret

(455)  De, som tror sandheden bør udvise sparsommelighed, leve af simpel og sund mad og altid gøre det til deres regel at leve inden for de midler der er. Brødre bør aldrig gå ud i nye arrangementer uden at rådføre sig med erfarne, som er gode ledere i timelige og åndelige sager. Ved at gøre dette vil de spare sig selv for megen forvirring. ret

(455)  Brødre skulle hellere være tilfreds med en lille indtægt og handle med den lille forsigtighed, end at løbe risiko ved at forbedre deres vilkår og lide vedvarende tab derved. Nogle sabbatsholdere har givet sig i lag med sælge patent rettigheder, har rejst blandt deres brødre for at spare udgifter og har fået dem til at bruge deres midler på patent rettigheder. Disse vil ikke være rene for Gud, før de har gjort det tab op, som disse brødre har måttet tage.

------------
ret

næste kapitel