Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 83. Fra side 456ren side   tilbage

Vidnesbyrd 11 (1867)
Fornyelse i klædeformen

(456)  (456) Kære brødre og søstre: Min undskyldning for at henlede jeres opmærksomhed klædespørgsmålet igen, er at nogle ikke lader til at forstå hvad jeg har skrevet før; og nogle har skabt forvirring om dette spørgsmål i vore menigheder. Det er måske dem som ikke ønsker at tro på hvad jeg har skrevet, som har skabt forvirring. Der er sendt mange breve til mig, som fortæller om vanskelighederne, og jeg har ikke haft tid til at svare på dem; og for at svare på mange spørgsmål nu, kommer jeg med disse udtalelser nu, hvormed det håbes at de vil lægge spørgsmålet til hvile for stedse, så vidt som det angår mine vidnesbyrd. ret

(456)  Nogle påstod at det, som jeg skrev i Vidnesbyrd for menigheden nr 10 ikke stemmer overens med mit vidnesbyrd i arbejdet med titlen, Hvordan man lever. De er skrevet ud fra det samme syn, herfra er der ikke to synspunkter, et der modsiger det andet, som nogle kunne forestille sig; hvis der er nogen forskel er det kun i udtryksmåden. I Vidnesbyrd for menigheden nr 10 begynder jeg som følger: ret

(456)   "ikke-troende skal ikke have anledning til at dadle vor tro. Vi anses for at være særlige og skal ikke handle sådan at ikke-troende ledes til at tro noget mere om os, end vor tro kræver. Nogle som tror sandheden kan mene at det vil være sundere for søstrene at påtage sig (457) amerikansk klædedragt også selv om den klædeform vil lemlæste vor indflydelse blandt ikke-troende, så at vi ikke så let kan få adgang til dem. Vi bør på ingen måde påtage den, selv om vi må lide lidt for det. Men disse er bedraget når de tror, der er så store fordele ved at antage denne klædeform. Selvom det viser sig at være til gavn for nogle, er det til skade for andre. ret

(457)   "Jeg så at Guds orden var blevet forandret fuldstændigt og hans særlige anvisninger ignoreret af dem som påtog sig amerikansk klædedragt. Jeg blev henvist til 5.Mos 22,5: »En kvinde må ikke bære mandsdragt og en mand må ikke iføre sig kvindeklæder; thi enhver, der gør det, er Herren din Gud en vederstyggelighed.« Gud vil ikke have at hans folk indfører de såkaldte reformerende klæder. Det er en usømmelig klædning, helt uegnet for Kristi ydmyge efterfølgere. ret

(457)   "Der er en voksende tendens til at kvinder har deres klæder og udseende så lig det andet køn så muligt og afpasser deres klæder meget til mændenes, men Gud har erklæret det for en vederstyggelighed. »Det samme skal kvinderne gøre, værdigt klædte med blufærdighed og ærbarhed, så de ikke smykker sig med håropsætning, guld eller perler eller kostbar dragt.« 1.Tim 2,9 ret

(457)   "Dem som føler sig draget til at de skal tilslutte sig kvindernes rettigheder og den såkaldte klædereform kan lige så godt afbryde al forbindelse med den tredje engels budskab. Den ånd, som ledsager den ene kan ikke være i harmoni med den anden. Bibelen er tydelig i forholdet mellem mænd og kvinder og deres rettigheder. Spiritisterne har, i lige så stor omfang, taget sig denne særlige klædeform. Syvende-dags Adventister, som tror på talenternes genopbygning, er ofte stemplet som spiritister. Lad dem antage denne dragt og deres indflydelse er død. Folk vil sætte dem på niveau med spiritister og vil afvise at lytte til dem. ret

(457)   "I den såkaldte klædereform er der en overfladiskhed og dristighed ved blot at bære klæderne. Beskedenhed og (458) tilbageholdenhed synes at forlade mange, når de antager denne klædeform. Jeg fik vist at Gud ville have os til at tage en konsekvent retning der kan forklares. Lad søstrene indføre de amerikanske klæder og de vil ødelægge deres egen og deres mænds indflydelse. De vil blive berygtede og en hån. Vor Frelser siger: »I er verdens lys.« »Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader som er i Himlene.« Der er et stort arbejde for os at gøre i verden og Gud vil ikke have os til at tage en retning der svækker eller ødelægger vor indflydelse i verden." ret

(458)  Det føromtalte fik jeg som en irettesættelse for dem, som er tilbøjelig til at påtage sig klædestil der ligner den som bæres af mænd; men samtidig fik jeg vist det dårlige i den almindelige kvinde-klædestil og for at korrigere dette gav jeg også det efterfølgende i Vidnesbyrd for menigheden nr 10: ret

(458)   "Vi anser det ikke for at være i overensstemmelse med vor tro at klæde os efter amerikansk skik, at bære krinoliner, eller at gå til yderligheder ved at bære lange klæder som fejer stier og veje. Hvis kvinder ville bære deres klæder så at skidtet fra gaderne ikke kom på, ville deres klæder være anstændige og de ville være renere og nemmere at holde og de ville holde længere. Sådanne klæder ville være i overensstemmelse med vor tro." ret

(458)  Jeg vil nu give et udpluk, fra det jeg ellers har sagt om dette emne:
"Kristne bør ikke gøre sig umage ved at gøre sig anselig i at klæde sig forskelligt fra verden. Men, om de vil, følger de deres egen overbevisning med hensyn til at klæde sig beskedent og sundt, finder de sig selv væk fra moden. De bør ikke ændre deres klæder for at være ligesom verden; men de bør vise en ophøjet uafhængighed og moralsk tapperhed, for at være rigtige, selvom hele verden adskiller sig fra dem. Hvis verden indfører en beskeden, praktisk og sund klædeform, som er i overensstemmelse med bibelen, vil det (459) ikke ændre vort forhold til Gud eller til verden at antage en sådan klædestil. Kristne bør følge Kristus og rette deres klæder efter Guds ord. De bør undgå yderligheder. De bør ydmygt tilstræbe sig en fremadrettet kurs, uden hensyn til ros eller kritik og bør gribe om det rigtige på grund af dets værdi. ret

(459)  Kvinder bør klæde deres ben med henblik på sundhed og velbefindende. Deres fødder og ben behøver at blive påklædt lige så varmt som mænd. Længden af det moderne tøj er forkastelig af forskellige grunde:
"1. Det er overdrevet og unødigt at have klæder i en sådan længde, så det vil feje gader og stræder.
"2. Klæder i en sådan længde samler dug fra græsset og mudder fra gaderne og er derfor beskidt.
"3. I dets tilsølede tilstand kommer det i kontakt med de følsomme ankler, som ikke er tilstrækkeligt beskyttet, gør dem hurtig kolde og således bringer liv og helbred i fare. Dette er en af de største årsager til snue og til opsvulmede kirtler.
"4. Den unødige længde er en ekstra vægt på hofter og indvolde.
"5. Det hæmmer gangen og må ofte ske på andre folks veje. ret

(459)   "Der er stadig en anden klædestil, der er antaget af en gruppe såkaldte klædereformere. De efterligner det modsatte køn så meget så muligt. De bærer kappe, bukser, veste, jakke og støvler, det sidste af dette er den mest følsomme del af dragten. Dem, som antager og forsvarer denne klædestil fører den såkaldte klædereform til meget forkastelig udstrækning. Forvirring vil blive resultatet. Dem, som antager sig denne dragt, kan have ret i deres syn på helsespørgsmålet, men de kan være med til at udrette mere godt, hvis de ikke fører klædespørgsmålet til sådanne yderligheder. ret

(459)   "I denne klædestil er Guds orden forandret fuldstændigt og hans særlige anvisninger er ignoreret. 5.Mos 22,5: »En (460) kvinde må ikke bære mandsdragt og en mand må ikke iføre sig kvindeklæder; thi enhver, der gør det, er Herren din Gud en vederstyggelighed.« Gud vil ikke have at hans folk skal antage denne klædestil. Det er ikke en sømmelig klædning og er i det hele taget, ikke egnet for sømmelige og ydmyge kvinder, som bekender sig til at være Kristi efterfølgere. Guds forbud tages let af alle, som forsvarer at afskaffe de beklædnings-anvisninger, der er givet mellem mænd og kvinder. Det yderliggående standpunkt, der er taget af nogle af klædereforms tilhængerne i dette spørgsmål lammer deres indflydelse. ret

(460)  Gud har planlagt at der skal være en tydelig forskel mellem mænd og kvinders klæder og har taget dets fyldestgørende vigtighed i betragtning ved at give udtrykkelige anvisninger om det; for de samme klæder båret af begge køn, vil skabe forvirring og stor stigning i ulovligheder. Levede apostelen Paulus og han så de gudsfrygtsbekendende kvinder med denne klædestil, ville han give en irettesættelse. »Det samme skal kvinderne gøre, værdigt klædte med blufærdighed og ærbarhed, så de ikke smykker sig med håropsætning, guld eller perler eller kostbar dragt, men med gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig gudsfrygt.« De fleste bekendende kristne ignorer fuldstændig apostlenes lære og bærer guld, perler og kostelig dragt. ret

(460)   "Guds trofaste folk er verdens lys og jordens salt og de bør altid huske på at deres indflydelse har værdi. Skiftede de, de ekstremt lange klæder ud med nogle ekstremt korte, ville de, i stort omfang, ødelægge deres indflydelse. ikke-troende, som det er deres pligt at hjælpe og forsøge at bringe til Guds Lam, vil væmmes. Der kan gøres mange forbedringer med kvinders klæder med henblik på helbredet uden at forandre så meget så han, der ser det, væmmes. ret

(461)   "Formen bør ikke sammenpresses det mindste, af korsetter og fiskeben. Klæderne skal være helt løse, så lungerne kan have en sund virksomhed. Klæderne bør (461) række noget under toppen af støvlen, men bør være korte nok til at være fri for gader og stiers snavs, uden at det skal holdes oppe af hånden. Et endnu kortere klæde end dette, ville være pænt, praktisk og sundt for kvinder når de gør deres huslige arbejde og særligt for dem, som er nød til at gøre mere eller mindre udendørs arbejde. Med denne klædestil, et let skørt, eller højst to, er alt hvad der er nødvendigt og dette bør knappes på den midterste del, eller hænges op af stropper. Hofterne er ikke udformet til at bære tunge byrder. De tunge skørter trækker ned på hofterne og er årsag til adskillige sygdomme, som ikke er let at komme af med. Dem, som har ondt synes at være ligeglad med årsagen til deres lidelser, fortsætter med at bryde deres krops lov ved at spænde tunge skørter om deres liv, indtil de er blevet invalide for livet. Når deres fejl påpeges vil mange straks sige, "Hvorfor? en sådan klædestil vil være gammeldags!" Er den det? Jeg ville ønske at vi i mange henseender kunne være gammeldags. Hvis vi kunne have den gammeldags styrke, som karakteriserede kvinderne for nogle generationer siden, ville det være ønskværdigt. Jeg taler ikke overilet, når jeg siger at den måde at kvinderne klæder sig selv på, sammen med at de føjer appetitten, er deres største årsag til deres nuværende svage og sygelige tilstand. Der er kun én kvinde blandt tusinde, der klæder sine ben som hun skal. Uanset hvilken længde klæderne har, så bør deres ben være klædt lige så grundigt som mænds. Dette kan gøres ved at bære furede benklæder, samlet i et bånd og fæstnet omkring ankelen, eller god vidde og så spidser den til forneden; og disse bør komme helt ned til skoene. Benene og anklerne er således klædt og beskyttet mod vinden. Hvis fødder og ben har det godt med varme klæder, vil omløbet blive udjævnet og blodet vil forblive rent og sundt, fordi det ikke bliver nedkølet eller forhindret i dets naturlige løb gennem kroppen." ret

(462)  (462) Den største vanskelighed hos mange er klædernes længde. Nogle påstår at "toppen af støvlen," hentyder til toppen af sådanne støvler, som normalt bæres af mænd, som næsten når op til knæene. Hvis det var kvinders skik at bære sådanne støvler, så burde disse personer ikke bebrejdes for at forstå sagen på den måde, som de siger de har; men da kvinder normalt ikke har sådanne støvler, har disse personer ikke ret til at forstå mig, som de har givet sig ud for. ret

(462)  For at vise hvad jeg mente og at der er overensstemmelse mellem i mine vidnesbyrd på dette spørgsmål, vil jeg her give et uddrag fra mine manuskripter skrevet for omkring to år siden: ret

(462)  Siden artiklen om klæder kom i vidnesbyrdet, Hvordan man lever, har nogle misforstået dette om den tanke jeg ønskede at frembringe. De har fået en yderliggående opfattelse af det, som jeg har skrevet om klædernes længder og har øjensynligt haft det meget svært med den sag. De har med deres fordrejede syn på den sag, drøftet spørgsmålet om at gøre klæder kortere indtil deres åndelige klarsyn er blevet forvirret og de kun kan se mennesker som vandrende træer. De havde troet at de kunne se en uoverensstemmelse i min artikel om klæder, som for nylig er udgivet i Hvordan man lever og artiklen om det samme spørgsmål i Vidnesbyrd for menigheden nr 10. Jeg må hævde at jeg er den bedste dommer af disse ting, da de har været fremstillet for mig i et syn; og ingen behøver at være bange for, at jeg ved mit liv skal modsige mit eget vidnesbyrd, eller at jeg vil undlade at skrive nogen ægte uoverensstemmelse ned af de syner jeg får. ret

(462)   "I min artikel om klæder i Hvordan man lever prøvede jeg at vise en sund, praktisk, sparsommelig og dog anstændig og klædelig klædestil for kristne kvinder, dersom de ville vælge det. Jeg prøvede, måske ikke fuldt ud, at beskrive sådanne klæder. "Klæderne bør række noget under toppen af støvlen, men bør være korte nok til at være fri for gader og stiers snavs og uden at de skal holdes oppe af hånden." Nogle (463) påstod at jeg tænkte på støvler som mænd normalt går med, når jeg skriver, ved toppen af støvlerne. Men med "toppen af støvlen" havde jeg tænkt skulle forstås som toppen af en støvle, eller gamachesko som kvinder normalt har på. Havde jeg vidst at jeg blev misforstået, ville jeg have skrevet mere udførligt. Hvis det var skik for kvinder at have højskaftede støvler ligesom mænd, kunne jeg se en gyldig undskyldning for denne misforståelse. Jeg tror at sproget er meget tydeligt som det læses nu og ingen behøver at kastes ud i forvirring. Læs venligst igen: "Klæderne bør række noget under toppen af støvlen," læg nu mærke til betingelserne, "men bør være korte nok til at være fri for gader og stiers snavs, uden at de skal holdes oppe af hånden. Et endnu kortere klæde end dette ville være pænt, praktisk og sundt for kvinder når de gør deres huslige arbejde og særligt for dem, som er nød til at gøre mere eller mindre udendørs arbejde." ret

(463)   "Jeg kan ikke se nogen undskyldning for at fornuftige mennesker misforstår og fordrejer min mening. Da jeg talte om klædernes længde, henviste jeg til, at højskaftede støvler næsten nåede knæene, hvorfor skulle jeg da tilføje, "men [klæderne] bør være korte nok til at være fri for gader og stiers snavs, uden at de skal holdes oppe af hånden." Hvis der menes højskaftede støvler, ville klæderne helt sikkert være kortere så de var fri for gader og stiers snavs, uden at de skulle holdes oppe og ville være tilstrækkeligt kort til alt arbejde. Rygter er gået rundt om at "søster White bærer amerikansk klædedragt" og at denne klædestil antages i almindelighed og bæres af søstre i Battle Creek. Her bliver jeg mindet på det ord, som siger "at en løgn vil gå hele jorden rundt, mens sandheden trædes under fode". En søster fortalte mig alvorligt at hun havde fået det indtryk at Amerikansk klædestil var ved at blive antaget af sabbatsholdende søstre og at en sådan klædeform skulle håndhæves. Hun ville ikke underkaste sig den, for hun kunne aldrig få sig selv til at bære sådanne klæder. ret

(464)  (464) "Med hensyn til at bære korte klæder, vil jeg sige, at jeg har kun har en kort klædning, som ikke er mere end en fingerlængde kortere end klæder jeg normalt bærer. Af og til har jeg båret denne korte klædning. I vinter stod jeg tidlig op og tog mine korte klæder på, så behøvede jeg ikke at holde klæderne oppe med hænderne så de ikke slæbte hen ad sneen. Jeg gik rask en til to mil, før morgenmad. Jeg har haft dem på adskillige gange til kontoret, når jeg skulle gennem let sne og når det var meget vådt og mudret. Fire eller fem søstre fra Battle Creek menigheden har lavet nogle korte klæder til sig selv, til at have på når de vasker og gør rent derhjemme. Korte klæder er ikke blevet båret i Battle Creek byens gader og er aldrig blevet båret til møderne. Mine synspunkter var møntet på at irettesætte den nuværende mode, de særlig lange klæder, der slæber hen af jorden og også på at irettesætte de særlig korte, der kun når til knæene, som bæres af en bestemt klasse. Jeg fik vist at vi skal undgå begge yderligheder. Ved at bære klæder der rækker til omkring toppen af en kvindes gamachesko vil vi slippe for det dårlige ved særlig lange klæder og vil også undgå det dårlige og få ry for særligt korte klæder. ret

(464)   "Jeg vil råde dem til, som laver et kort klæde til sig selv at arbejde i, at udvise smag og det pæne når det fremstilles. Sæt det i en orden, så formen tilpasses på en pæn måde. Selv når det er arbejdstøj bør det være klædeligt og bør skæres efter et mønster. Når søstre er på deres arbejde, bør de ikke tage klæder på, så de kommer til at ligne et fugleskræmsel, der skræmmer krager fra majsen. Det er mere tilfredsstillende for deres mænd og deres børn at se dem i en klædelig og vel-tilpasset dragt, end det kan være for besøgende og fremmede. Nogle hustruer og mødre synes det ikke gør noget, hvordan de ser ud når de arbejder og når de kun ses af deres mænd og børn, men de er meget nøjeregnende med at klæde sig for dem, som ikke gør særlige (465) krav på dem. Skal mandens og børnenes vurdering og kærlighed ikke sættes højere end fremmede og betydningsløse venners? Mandens og børnenes lykke bør være mere ukrænkelig for enhver hustru og moder end alle andres. Kristne søstre bør ikke på noget tidspunkt klæde sig overdrevet, men bør altid klæde sig så ordentligt, anstændigt og sundt som deres arbejde tillader." ret

(465)  De før beskrevne klæder tror vi vil være af værdi for reformen til korte klæder. De er antaget af Vest Helse Reform instituttet og af nogle af søstrene i Battle Creek og andre steder hvor de er kommet rigtigt frem til folk. I stor modsætning til disse anstændige klæder ligner den såkaldte Amerikanske klædeform meget nær klæder mænd bærer. Denne består af en vest, bukser og en klædning, der ligner en jakke og når omkring halvvejs fra hoften til knæet. Disse klæder har jeg været imod, ud fra det som har været vist mig og som er i overensstemmelse med Guds ord; skønt jeg på den anden side har anbefalet dem som sømmelige, behagelige, praktiske og sunde. ret

(465)  En anden grund, som jeg bruger til at henlede opmærksomheden på klædespørgsmålet igen, er at ikke en blandt tyve søstre, som vedkender at tro Vidnesbyrdene, har taget det første skridt til klædereformen. Det siges at søster White i almindelighed bærer længere klæder, når hun er ude; længere end dem hun anbefaler andre. Til dette vil jeg sige, når jeg besøger et sted for at tale til folk. Emnet er nyt og der er fordomme, jeg mener det bedst at være forsigtig og ikke lukke ørerne på dem, ved at bære klæder, der kan være anstødelig for dem. Men efter at jeg er begyndt på emnet og jeg forklarer mit standpunkt fuldt ud, viser jeg derefter klædereformen for dem, illustrerende til min lære. ret

(465)  Med hensyn til at bære krinoliner, er klædereformen helt forud. Den kan ikke bruge dem. Og det er i det hele taget for sent at tale om at bære krinoliner, store såvel som små. (466) Min holdning til det spørgsmål er nøjagtig hvad det hele tiden har været og jeg håber ikke at jeg skal holdes ansvarlig for hvad andre måtte sige om dette, eller for den kurs, som nogle viser ved at tage krinoliner på. Jeg protesterer mod forvrængningen af min egen adfærd i dette spørgsmål og beder om at det, som jeg har skrevet og udgivet, bliver betragtet som mit afgjorte standpunkt.

------------
ret

næste kapitel