Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 92. Fra side 533ren side   tilbage

Politiske synspunkter

(533)  I Rochester, New York fik jeg den 25.december 1865 vist mange ting om Guds folk, om arbejdet i disse sidste dage. Jeg så at mange bekendende sabbatsholdere ikke når det evige liv. De undlader at tage advarslen til Israels børn op og vil falde i nogle af deres onde veje. Hvis de fortsætter med disse synder vil de falde som israelitterne og aldrig komme ind i det himmelske Kanaen. »Dette skete med dem, så de kan være advarene eksempler og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet." ret

(533)  Jeg så at mange ville falde på denne side af riget. Gud forsøger og prøver sit folk og mange vil ikke kunne holde karakterprøven, som er Guds målestok. Mange vil have et stort arbejde med at overvinde deres særlige karaktersvagheder og være uden plet og rynke eller lignede og være udadlelig for Gud og mennesker. Mange bekendende sabbatsholdere vil ikke være til nogen særlig gavn for Guds sag eller for menigheden, hvis de ikke fornyes gennemgribende - på deres side. Mange sabbatsholdere er ikke rigtige overfor Gud i deres politiske synspunkter. De er ikke (534) i overensstemmelse med Guds ord eller forenet med sabbatsholdende troendes legeme. Deres synspunkter stemmer ikke overens med vore trosprincipper. Der er givet tilstrækkeligt lys, så dem der ønsker rettelser kan blive rettet. Alle, som stadig bibeholder deres politiske synspunkter og som ikke er i overensstemmelse med sandhedens ånd, overtræder himlens principper. Så længe de forbliver sådan, kan de ikke være i besiddelse af frihedens og hellighedens ånd. ret

(534)  Deres principper og standpunkter på politiske sager er en stor hindring for deres åndelige vækst. De er hele tiden som en fælde for dem og en skamplet for vor tro og dem som bibeholder disse principper vil til sidst være der, hvor fjenden netop ønsker at de skal være, hvor de til sidst vil blive adskilt fra de kristne sabbatsholdere. Disse brødre kan ikke få Guds bifald så længe de mangler forståelse for den undertrykte farvede race og er i strid med vor regerings rene republikanske principper. Gud har ingen større forståelse for oprøret på jorden end for oprøret i himlen, hvor den store oprører betvivlede grundlaget for Guds regering og blev stødt ud sammen med alle, der sympatiserede med ham i hans oprør.

------------
ret

næste kapitel