Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 97. Fra side 551ren side   tilbage

Uddel traktaterne

(551)  Jeg er blevet vist at vi ikke gør vor pligt med gratis uddeling af små traktater. Der er mange ærlige sjæle, som kan gribes af sandheden alene ved dette middel. Var der på hver kopi af disse små traktater, en annonce med vore publikationer og stedet hvor (552) disse kan fås, ville dette forøge udbredelsen af de større publikationer og Review, Instructor og Reformer. ret

(552)  Disse små traktater på fire, otte eller seksten sider kan skaffes for små penge fra en fond, oprettet af givere, som har sagen i sit hjerte. Når du skriver til en ven kan du vedlægge en eller flere uden det koster mere porto. Når du møder mennesker i vognene, på båden, eller på holdepladsen, som lader til at have lidt øre til at lytte med, kan du give dem en traktat. Disse traktater bør nu ikke spredes tilfældigt, som efterårsblade, men bør skønsomt og frit gives til dem, som vil værdsatte dem. Således vil vore udgivelser og Udgivelsesselskabet blive kendt på en måde, som vil føre til meget godt.

------------
ret

næste kapitel