Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 98. Fra side 552ren side   tilbage

Helsereformeren

(552)  Folk går til grunde af mangel på kundskab. Apostelen siger: »Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt.« Efter at troen på evangeliet er modtaget, er vort første arbejde at ophjælpe dyd og rene principper og på den måde rense sind og hjerte så den sande kundskab kan modtages. Sygdomme af næsten enhver art tynger sig ned over folk, alligevel synes de at forblive ligegyldige over for lindrende midler og en levemåde, der undgår sygdomme. ret

(552)  Da helseinstitutionen blev oprettet, var det Guds plan at lærdomme ikke kun skulle gives til de forholdsvis få, som besøgte det, men at mange måtte blive præsenteret for det, ved hjemmebehandling. Helsereformeren er et medie hvorigennem lysstråler skal skinne ud på folk. Det bør være det allerbedste sundhedsblad i vort land. Det bør tilpasses almindelige folks behov, kunne svare på alle passende spørgsmål og forklare fyldestgørende de første grundsætninger i livets lov og hvordan de skal adlydes (553) så sundheden bevares. Det store mål, der skal holdes for øje ved udgivelse af et sådant blad, bør være det gode fra Guds lidende folk. Det er almindelige folk, især dem som er for fattige til at være på instituttet, må nås og blive belært af Helsereformeren.

------------
ret

næste kapitel