Vidnesbyrd for menigheden bind 2 kapitel 47. Fra side 320ren side   tilbage

En selvcentreret og diktatorisk ånd

(320)  Kære bror U: Jeg fik i det sidste syn vist at du ville få brug for at vogte dig selv med stor omhu, ellers ville dit særlige temperament styre dig. Du gjorde fejl da du bad for søster V og alligevel påtog dig den samme diktatoriske og underkuende ånd som har været dit livs forbandelse. Du overfusede Bror W skønt du burde tage dine tidligere fejl i betragtning og være fordringsløs og beskeden. Det vil være meget svært for dig at overvinde din vane med at vogte andre og lægge mærke til små ting og tale åbent på en bestemt, kritiserende måde. Alt dette har du intet at gøre med. Får du bugt med en smugle i den retning, så er døren åben for en større fiasko. For dig er der ingen sikkerhed uden at du hele tiden kontrollerer dig selv og holder din sjæl tålmodig. Du kan ikke udrette noget stort arbejde, uden du gør lidt godt i Guds sag. Men din indflydelse behøver ikke at skade; hvis du er forsigtig og helliget til Gud, kan du være i stand til at sige et trøstende beroligende ord og frembære vidnesbyrd for Guds store rigdomme og Jesu udødelige kærlighed.ret

(320)  Lad dit hjerte blødgøres og smeltes under Guds Ånds guddommelige påvirkning. Du bør ikke tale så meget om dig selv, for dette vil ikke styrke nogen. Du må (321) ikke sætte dig selv i centrum og bilde dig ind at du hele tiden må sørge for dig selv og få andre til at sørge for dig. Tag dine tanker væk fra dig selv hen til en sundere kanal. Tal om Jesus og lad selvet gå; lad det forsvinde ned i Kristus og lad dette være dit hjertes sprog: »Det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig.« Jesus vil for dig være en nærværende hjælp, til enhver tid det behøves. Han vil ikke lade dig kæmpe mod mørkets kræfter alene. Oh, nej; han har sørget for hjælp fra ham som er mægtig til at frelse til det yderste.ret

(321)  Vær ikke selvcentreret. Overvind dine opfattelser, dine smålige særheder og forsøg kun at fremstille Jesus. Når du taler og beder ved et møde, så gør det ikke for længe. Her er det gået galt. Dette kan du råde bod på. Lang tale og lange bønner er til stade for dig selv og er ikke til gavn for dem der hører på. Du må arbejde nøje for at overvinde det. Dette kan du hvis du går stille og roligt ind til arbejdet. Her behøver du at vogte dig selv. Du er urolig, hastig og nervøs. Dette må du også overvinde.ret

(321)  Du har et alvorligt, ivrigt ønske efter at gøre det rigtige og få Guds bifald. Fortsæt dine alvorlige, udholdende bestræbelser og mist ikke modet. Vær tålmodig, kritiser aldrig. Lad aldrig fjenden narre dig væk fra vagten. Våg så vel som bed. Efter din bøn, våg så. Bestræbelserne er dine egne, ingen kan gøre dette arbejde for dig. Tag vare på Guds styrke og genløs din tid ligeså hurtigt som du kan se dine fejl i fortiden.

------------
ret

næste kapitel