Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 12fra side112

tilbage

Et levende eksempel på helsereformen

(112)  (112) Vort folks store samlinger giver en fremragende anledning til at illustrere helsereformens principper. For nogle år siden blev der ved disse samlinger sagt meget om helsereformen og dets fordele ved vegetarkost; men samtidig blev der sat kødretter på bordene i spiseteltet og forskellige usunde madvarer blev solgt fra provianteringsstedet. Tro uden gerninger er død; og undervisning i helsereformen gør ikke det dybeste indtryk, når den fornægtes i praksis. Ved større lejrmøder er de tilsynsførende blevet uddannet i det praktiske, såvel som ved forskrift. Ingen kødretter er blevet serveret i spiseteltet, men frugter, korn og grøntsager er blevet leveret i overflod. Når gæster spørger hvorfor der ikke er kød, siges det klart at kød ikke er det sundeste mad. ret

(112)  [Efter som vi nærmer os tidens afslutning, må vi nå længere og længere frem, når det gælder spørgsmålet om helsereform og kristelig afholdenhed og fremholde det på en mere positiv og bestemt måde. Uden ophør må vi bestræbe os for at undervise folket, ikke med vor tale alene, men i vor praksis. At virke både i tale, skrift og praksis øver en indflydelse, som vejer. samme s 239] ret

(112)  Folk bør have undervisning om helsespørgsmål til lejrmødet. Ved vore møder i Australien, blev der dagligt givet lektier over sundhedsemner og der blev opvakt en dyb interesse. På grunden var der et telt til læger og sygeplejesker; der blev givet gratis lægelige råd og blev besøgt af mange. Tusindvis af mennesker deltog i disse lektioner og ved lejrmødets afslutning, var folk utilfredse med at lade emnerne hænge med det de allerede havde lært. I adskillige byer, hvor der blev holdt lejrmøder, bad nogle de ledende (113) borgere indtrængende om at en sanatorieafdeling måtte oprettes og lovede deres samarbejde. I adskillige byer blev arbejdet opstartet med god succes. En helseinstitution, som føres rigtigt, giver vort arbejde karakter på nye marker. De er ikke blot til gavn for folk, men arbejderne på dem, kan være til hjælp for de evangeliearbejderene. ret

(113)  I hver by hvor vi har en menighed, er der brug for et sted, hvor der kan gives behandlinger. I vore menighedsmedlemmers hjem, er der nogle få, der kan afse lokale og faciliteter til at behandle de syge ordentligt. Der bør findes et sted, hvor der kan gives behandlinger. Disse faglærte mennesker, vil vise sig at være til velsignelse, ikke kun for vore folk, men for deres næste og kan være middel til at folk bliver opmærksomme på helseprincipperne. ret

(113)  Det er Herrens mål at der i alle dele af vor verden skal oprettes en sundhedsinstitution som en gren af evangeliearbejdet. Disse institutioner skal være hans redskaber til at nå en klasse, som intet andet kan nå. De behøver ikke store bygninger, men det bør arrangeres sådan at der kan gøres et virkningsfuldt arbejde. ret

(113)  Der kan begyndes på alle iøjnefaldende steder, hvor der er holdt lejrmøder. Begynd i det små og forøg efter omstændighederne. Beregn omkostningerne for alle foretagender, så I er sikre på at kunne fuldende dem. Træk så lidt så muligt fra kassen. Der er brug for troende mennesker med forstand på penge, til at planlægge økonomisk. Vore sanatorier oprejses med et begrænset udlæg af midler. Bygninger som arbejdet skal begynde i, kan ofte fås for lave omkostninger.

------------
ret

næste kapitel