Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 55fra side440

tilbage

Flere muligheder

(440)  (440) Et stort arbejde skal gøres over hele verden og ingen må tro at der ikke er behov for at opbygge forskellige institutioner, blot fordi enden er nær. I skal ikke kende dagen eller timen for Herrens tilsynekomst, for dette er ikke blevet åbenbaret og ingen må spekulere på noget, som de ikke har kendskab til. Hver enkelt må arbejde på det, som er lagt i deres hænder og gøre de daglige pligter som Herren forlanger. ret

(440)  Når Herren påbyder os at vi ikke længere skal bygge mødehuse og oprette skoler, sanatorier og forlagsinstitutioner, er det tid til at vi folder vore hænder og lader Herren afslutte værket; men nu er det vor anledningen, at viser vor iver for Gud og vor kærlighed for menneskeheden. ret

(440)  [Vi skal tage del i Guds værk over hele jorden; hvor som helst der er sjæle at frelse, skal vi yde hjælp, så mange sønner og døtre kan blive ført til Gud. Enden er nær; derfor skal vi gøre mest mulig brug af hver betroet evne og enhver medvirken, der tilbydes som hjælp i arbejdet. Herren kommer 17.apr] ret

(440)  Skoler må oprettes, så de unge kan uddannes, så dem i præstegerningen kan nå højere mål i bibelkundskab og videnskaber. Institutioner med behandling af syge må oprettes i fremmede lande og lægemissionærere, som vil være selvfornægtende, som vil løfte korset, som er parat til at tage betroede stillinger og i stand til at undervise andre, må oprejses. Og udover alt dette, kalder Gud på hjemmemissionærere. Guds arbejdere, i marken eller der hjemme, (441) skal være selvfornægtende, bære korset, begrænse deres personlige ønsker, så de kan være rige på gode frugter. ret

(441)  En tro der omfatter mindre end dette, fornægter den kristne karakter. Troen på evangeliet har kraft og nåde fra guddommelig oprindelse. Lad os gøre det tydeligt at Kristus bor i os, idet vi ophører med at bruge penge på tøj, unødige ting, når Kristi sag forkrøbles af mangel på midler, når gæld på vore mødehuse ikke betales og kassen er tom. Opelsk ikke smag for dyre klædningsartikler eller møbler. Lad værket skide frem, som fra begyndelsen, i enkel selvfornægtelse og tro. ret

(441)  Brug mere jeres midler på at skabe, end at jeres indflydelse formindsker den gode kraft. Lad ingen lytte, når der siges at vi kan udøve tro og få alle vore svagheder fjernet og at der derfor ikke er brug for institutioner med sygdomsbehandling. Tro og gerninger kan ikke skilles ad. Arbejd beslutsomt og bestemt med at forøge disse færdigheder, da Herren snart kommer; så kan et stort arbejde blive gjort på kort tid. ret

(441)  Da Herren snart kommer, er det tid til at lægge vore penge ud til vekselererne. Det er tid til at lægge enhver dollar, vi kan undvære, ind i Herrens skatkammer, så institutioner kan oprettes til uddannelse af arbejdere, der undervises på samme måde som dem i profetskolerne. Hvis Herren kommer og finder jer i færd med dette, vil han sige: »Vel, du gode og tro tjener, ..... gå ind til din herres glæde.«

------------
ret

(441)  Den tid er kommet hvor der ikke skal spildes eller misbruges nogen fysisk, mental eller moralsk kraft. Herren vil have, at hans folk i Amerika ikke længere skal (442) begrænse de store muligheder der er for moralsk og åndelig vækst i hans værk, til nogle få steder der hjemme. Dem, han har givet meget, kalder han til at give det videre. Sæt jeres midler der hvor de vil hjælpe og give folkene i mørke og på havets øer lys.

------------
ret

(442)  Arbejdet skal gøres. [Hvis familier ville bosætte sig på landets mørke steder, hvor befolkningen er indhyllet i åndeligt mørke og der lade lyset fra Kristi liv skinne igennem dem, så kunne der gøres et stort arbejde. De kan begynde at virke på en stille og rolig måde og ikke trække på konferensens midler, før interessen bliver så stor, at de ikke kan klare det længere uden hjælp fra en prædikant. I Mesterens Tjeneste side 220]

------------
ret

(442)  Når der afholdes kurser og møde, så lad dem ikke være i forbindelse med vore store, etablerede menigheder. Lad dem give arbejdet karakter og sprede sandhedskundskab på lokaliteter, hvor der vides så lidt om den. Dette er ikke så behageligt; men så spørger jeg: Var det behageligt for Kristus at forlade de kongelige sale? Var det behageligt for ham at forlade hans ære, hans herlighed, hans høje rang og ydmyge sig selv og blive ét med os? Han tog ikke hen til ufaldne væsener, men til dem der havde mest brug for ham. Vi som har fået betroet hans arbejde, skal efterligne hans eksempel.

------------
ret

(442)  Vi skal overbringe livets ord til dem, vi kan anser for at være ligeså håbløse, som hvis de var i deres grave. Selvom de synes nok så uvillige til at høre eller modtage sandhedens lys, skal vi gøre vor del uden tvivl og vaklen.

------------
ret

(443)  (443) [Der er fare for, at de sjæle, du kunne have fundet, det menneske, du kunne have opladt skrifterne for, kommer uden for din rækkevidde, når du forsinker arbejdet. Satan har sat en fælde for hans fod og i morgen realiserer Guds fjende måske planer. Hvorfor vente en dag længere? Hvorfor ikke gå i gang nu? I Mesterens Tjeneste side 98]

------------
ret

(443)  [Hvad må ikke englene føle, når de ser enden nærme sig og at så mange, som har fået det sidste nådebudskab betroet, klumper sig sammen og overværer møder for selv at nyde godt deraf og føler sig utilfredse, hvis der ikke er mange prædikener, medens de ikke føler nogen særlig byrde for og ikke gør ret meget for andres frelse. Alle, som virkelig er forenede med Kristus i en levende tro, har fået del i guddommelig natur. De vil til stadighed modtage åndeligt liv fra ham og kan ikke være stille. ret

(443)  Livet ytrer sig altid i virksomhed. Hvis der er liv i hjertet, vil det sende hjerteblodet ud til alle dele af legemet. De, hvis hjerter er fyldt med åndeligt liv, behøver ikke nogen opfordring til at vise det. Det guddommelige liv vil flyde fra dem i rige nådestrømme. Gud bliver æret, når de beder, når de taler, når de arbejder.

------------
ret

(443)  Det er ikke altid den dygtigste eller den mest begavede, hvis arbejde giver de største og varigste resultater. Hvem er de mest effektive arbejdere? Det er dem, der tager imod tilbuddet: »Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.« ret

(443)  Hvis de mennesker, som Gud har begavet med åndsevner, undlader at bruge disse nådegaver til hans ære, så vil han efter at have sat dem på prøve overlade dem til deres egne forestillinger og vælge mænd, (444) som ikke synes at være så godt begavede og ikke har så megen selvtillid og de svage vil han gøre stærke, fordi de tror på, at Gud vil gøre det for dem, som de ikke selv kan. Gud vil acceptere deres uforbeholdne tjeneste og vil selv udfylde manglerne. Herren kommer 17.apr.]

------------
ret

(444)  Herren Jesus tager dem, han finder vil lade sig forme efter hans åndelige opfattelse og bruger dem til sit navns ære. Han bruger ting som andre ville kassere og arbejder med alle, som vil lade sig bearbejde. Ved meget enkle midler, åbnes en dør i himlen og Gud bruger menneskeagentens ligefremhed til at åbenbare Gud for mennesket.

------------
ret

(444)  Har du smagt verdens kommende kræfter? Har du spist Guds Søns kød og drukket hans blod? Så har, - skønt embedsmændenes hænder ikke har været på dig i ordination, - så har Kristus lagt sine hænder på dig og han har sagt: »I er mine vidner.«

------------
ret

(444)  [De mennesker, Gud bruger som sine redskaber, bliver måske regnet for uduelige, men hvis de kan bede, hvis de i al enfoldighed kan fortælle om sandheden, fordi de elsker den, så kan de ved Helligåndens kraft nå ind til menneskers hjerter. Idet de på en jævn og ligefrem måde fremholder sandheden og læser fra bibelen eller fortæller om oplevelser, de selv har haft, gør Helligånden indtryk på sind og karakter. Viljen underlægges Guds vilje og den sandhed, de ikke har forstået før nu, virker på hjertet med overbevisende kraft og bliver en åndelig realitet. I Mesterens Tjeneste side 150]

------------
ret

næste kapitel