Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 20fra side95

tilbage

Ikke for fornøjelsessøgende

(95)  (95) Til vore sanatoriearbejdere i Sydcalifornien
Jeg har et afgjort budskab til vore folk i Sydcalifornien. Herren påbyder dem ikke at lave underholdningsfaciliteter for turister. Opstart af en sådan institution med dette formål ville sætte et forkert eksempel for Herrens folk. Resultatet vil ikke retfærdiggøre det arbejde der lægges i. ret

(95)  Hvorfor starter vi sanatorier? Så den syge, som kommer efter behandling, kan få lindring fra fysiske lidelser og også kan få åndelig hjælp. På grund af deres sundhedstilstand er de modtagelige for lægemissionæreres helligende indflydelse, som arbejder for deres helbredelse og genoprettelse. Lad os arbejde forstandigt, for deres bedste. ret

(95)  [Vi bygger ikke sanatorier for at bruge dem som hoteller. Tag blot imod de gæster som vil tillempe sig efter de rette principper og som er villige til at leve på den kost som vi med god samvittighed kan give dem. Hvis vi skulle tillade patienter at få stærke drikke i værelserne, eller hvis vi skulle servere kød til dem, kunne vi ikke give dem den hjælp som de burde få ved vore sanatorier. Vi må oplyse om at vi af princip ikke serverer sådanne ting ved vore kursteder og helserestauranter. Ønsker vi ikke at se at vore medmennesker blive kvit med sygdom og skrøbeligheder? Vil vi ikke gerne have at de skal kunne glæde sig over god helse og livskraft? I så fald bør vi være lige så trofaste mod principperne som kompasnålen mod polen. Råd og vink side 239] ret

(95)  Dem, hvis arbejde det er at arbejde for sjæles frelse, må holde sig selv fri fra verdslige politiske planer. De må ikke indvikles i (96) planer der vanærer deres trosbekendelse, for at få indflydelse hos velhavende mennesker. De må ikke gøre noget som vil forhale Guds værk og fornedre retfærdighedens standard. Vi er Guds forvaltere og vi skal være arbejdere sammen med ham, gøre hans arbejde på hans måde; så dem, vi arbejder for, kan se, at vi gerne vil nå en højere standard af hellighed. Dem vi kommer i kontakt med skal kunne se at vi ikke blot taler om selvfornægtelse og opofrelse, men at vi åbenbarer det i vore liv. Vort eksempel skal inspirere dem som vi kommer i kontakt med i vort arbejde til at blive bedre kendt med Guds sager. ret

(96)  Hvis vi betaler bygningen af sanatorier for at arbejde for syge og plagedes frelse, må vi planlægge vort arbejde på en sådan måde at dem vi ønsker at hjælpe faktisk får den hjælp de behøver. Vi skal gøre alt i vor magt for at helbrede legemet; men vi skal gøre sjælens helbredelse langt vigtigere. Dem som kommer til vore sanatorier som patienter skal få vist frelsesvejen, så de kan angre og høre ordene: Dine synder er dig tilgivet; gå bort og synd ikke mere. ret

(96)  Sundhedsmissionsarbejdet i Sydcalifornien skal ikke etableres af en mammutstor institution til husly og underholdning af et tilfældigt selskab fornøjelseselskere, som vil føre deres umådeholdne tankegang og vaner med sig. Sådan en institution vil opbruge medarbejderes tid og talenter som der kan være brug for andre steder. Vore dygtige mænd skal lægge deres indsats i sanatorier, der er etableret og ledes for at folk kan modtage Kristi evangelium. ret

(97)  (97) Vi skal ikke opbruge mænds tid og styrke, der kan fremføre Herrens værk på den måde han har udpeget. Vi skal ikke bruge disse mænds tid og kræfter til en virksomhed der logerer og underholder fornøjelsessøgende mennesker, hvis største ønske er at tilfredsstille selvet. At knytte medarbejdere til en sådan virksomhed vil være farligt for dem selv. Lad os holde vore unge mænd og unge kvinder fra alle sådanne farlige påvirkninger. Og skulle vore brødre engagere sig i en sådan virksomhed, ville de ikke fremme det sjælevindende arbejde som de tror de ville. ret

(97)  Vore sanatorier skal etableres med det ene formål: fremførelsen af den nærværende sandhed. Og de skal ledes at det giver behandlingspatienterne et klart indtryk af sandheden smag. Ledelsen af medarbejderne, fra direktøren til arbejderen med den ydmygeste stilling, skal vidne om sandhedens side. Institutionen skal gennemstrømmes af en åndelig atmosfære. Vi har et advarselsbudskab at bære til verden og vor alvor, vor helligelse til Guds tjeneste, skal give dem indtryk som kommer på vore sanatorier. ret

(97)  Sanatorier skal etableres så hurtig så muligt på forskellige steder i Sydcalifornien. Lad en begyndelse blive gjort på forskellige steder. Lad om muligt jorde opkøbe der allerede er bygninger på. Lad så passende udvidelser gøre, eftersom værkets vækst kræver det. ret

(97)  Vi lever i den allersidste endetid af denne jords historie og vi skal handle varsomt, forstå hvad Herrens vilje er og, gennemsyret af hans Ånd, gøre det arbejde som betyder meget for hans sag, arbejde som vil proklamere advarselsbudskabet til en forblindet, bedraget og syndsfortabt verden. ret

(98)  (98) I Sydcalifornien er der mange grunde til salg hvorpå der står egnede bygninger på, bygninger egnet til sanatoriearbejdet. Nogle af disse grunde bør købes og sundhedsmissionsarbejdet kan fremføres i fornuftige, rationelle linjer. Adskillige små sanatorier skal startes i Sydcalifornien til at hjælpe de mange, der er kommet dertil for at få helse. Jeg har fået undervisning om vi nu har vor anledning til at nå mange personer der drager til de sydcaliforniske kursteder, at et arbejde muligvis skal gøres også til bedste for de tilstedeværende. ret

(98)  »Siger I ikke: »Der er endnu fire måneder, til høsten kommer?« Se, jeg siger jer: opløft jeres øjne og se, at markerne er hvide til høsten.« Joh.4,35.

------------
ret

(98)  Jeg har i månedsvis båret på en byrde for sundhedsmissionsarbejdet i Sydcalifornien. Meget lys er blevet givet mig med hensyn til den måde Gud ønsker at vi skal lede sanatoriearbejdet på. Vi skal opmuntre patienter til at bruge meget af deres tid uden for døren. Jeg er blevet instrueret at sige til vore brødre, at de skal fortsætte med at søge efter billige, ønskværdige ejendomme på sunde steder, egnet til sanatoriearbejdet. ret

(98)  I stedet for at investere alle opnåelige midler i en lægeinstitution, bør vi etablere mindre sanatorier på mange steder. Snart vil omdømmet for de sydcaliforniske kursteder være bedre end det er nu. Det er nu tid for at komme ind på den mark, i den hensigt at fremføre sundhedsmissionsarbejdet.

------------
ret

næste kapitel