Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 25fra side124

tilbage

Sunde fødevarer

(124)  (124) Cooranbong, N. S. W., den 10. marts, 1900.
Sidste nat blev der åbenbaret mange ting for mig. Fremstilling og salg af sunde fødevarer vil kræve omhyggelig overvejelse under bøn til Gud. ret

(124)  Herren vil sikkert give mange mennesker mange steder oplysning om, hvordan man kan fremstille fødevarer, som er sunde og velsmagende, hvis han ser, at de vil bruge deres kundskab rigtigt. Dyrene bliver mere og mere befængt med sygdom og det vil ikke vare længe, før mange andre end syvende-dags Adventisterne vil holde op med at bruge animalsk føde. Vi skal tilberede sunde og styrkende fødevarer, så folk ikke behøver at spise kød. ret

(124)  Herren vil lære mange i alle dele af verden at lave fødevarer af frugter, kornsorter og grønsager og disse fødevarer vil vedligeholde livet uden at forårsage sygdom. Mennesker, som aldrig har set opskrifterne på de sunde fødevarer, som nu er i handelen, vil gå klogt til værks og eksperimentere med Jordens produkter, de vil så få lys med hensyn til, hvordan disse produkter kan anvendes. Herren vil vise dem, hvad de skal gøre. Han, som giver sit folk dygtighed og forstand i andre dele af verden. Det er hans plan, at de værdifulde næringsmidler i hvert enkelt land skal tilberedes på en sådan måde, at de kan anvendes i de lande, hvor de er velegnede. Ligesom Gud gav Israels børn manna fra himmelen for at holde dem i live, vil han nu give sit folk forskellige steder dygtighed og visdom til at bruge disse landes produkter til at fremstille fødevarer, som kan erstatte kød. Disse fødevarer bør fremstilles i de forskellige lande, for transporten (125) fra det ene land til det andet fordyrer dem så meget, at de fattige ikke har råd til at bruge dem. Det vil aldrig kunne betale sig at være afhængig af Amerika, når det gælder om at forsyne andre lande med sunde fødevarer. Det vil blive meget vanskeligt at forhandle de importerede varer uden økonomisk tab.] ret

(125)  Alle som har med helseprodukter at gøre skal arbejde uselvisk for deres medmenneskers skyld. Hvis mennesker ikke lader Herren vejlede deres tanker, vil utallige vanskeligheder rejse sig som anderledes tænkende involveret i dette arbejde. Når Herren giver en person evner og forståelse, så lad os huske at denne person ikke har fået visdom for sin egen skyld, men for at hjælpe andre. ret

(125)  [Det vil være klogt af os at fremstille enkle, billige sundhedsfødevarer, Mange af vore medlemmer er fattige og de skal have lejlighed til at få fødevarer til priser, som de fattige har råd til at betale. Det er Herrens hensigt, at de fattige på ethvert sted skal kunne få billige og sunde fødevarer. På mange steder bør der oprettes fabrikker, hvor sådanne fødevarer kan fremstilles. Det, som er til velsignelse for værket på eet sted, vil også være til velsignelse et andet sted, hvor det er meget sværere at skaffe penge. ret

(125)  Gud gør alt til bedste for sit folk. Han vil ikke, at de skal stå uden hjælpemidler. Han leder dem tilbage til den kost, som mennesket fik i begyndelsen. Deres kost skal bestå af fødevarer, som fremstilles af de materialer, som han har frembragt. De råstoffer, som hovedsagelig skal benyttes til disse fødevarer, er frugter, kornsorter og nødder men der vil også blive (126) brugt forskellige rodfrugter. ret

(126)  Fortjenesten på disse fødevarer skal hovedsagelig komme fra verden og ikke fra Herren Herrens folk. Guds folk skal understøtte hans værk. De skal påbegynde arbejde på nye steder og stifte menigheder. De skal bære byrderne i forbindelse med mange former for missionsarbejde. Der bør ikke lægges unødvendige byrder på dem. Gud er altid parat ti at hjælpe sit folk i nødens stund. ret

(126)  De, som laver opskrifterne til vore sundhedsblade, bør udvise megen omhu. Nogle af de specielt tilberedte fødevarer, som fremstilles nu, kan forbedres og vi må tillempe vore planer med hensyn til brugen af dem. Nogle har brugt alt for mange nøddeprodukter. Hvad skal jeg bruge i steder for kød?" En nat syntes jeg at stå foran en gruppe mennesker. Jeg sagde til dem, at de bruger for mange nødder i madlavningen, at organismen ikke kan omsætte dem, når de tilberedes efter visse af de opskrifter, som er givet og at resultatet ville blive mere tilfredsstillende, hvis de brugte dem mere sparsomt. ret

(126)  Herren ønsker, at de mennesker, som bor i lande, hvor man kan få frisk frugt en stor del af året, skal lære at indse, hvilken stor velsignelse de har i denne frugt. Jo mere vi holder os til den friske frugt, når den lige et plukket ned fra træet, jo større bliver velsignelsen. ret

(126)  Der er nogle, som går tilbage til at spise kød, efter at de har været vegetarer. Dette er meget uklogt og det røber mangel på kendskab til, hvordan man kan tilberede sund mad i stedet for kød. ret

(126)  I Amerika og andre lande bør der under kompetente læreres vejledning holdes kogekurser. Vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at vise folk værdien af en reform på kostens område. Vejl f menigh bd. 3 side 111-116]

------------
ret

næste kapitel