Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 7fra side37

tilbage

Arbejdet i stor-NewYork

(37)  (37) St. Helena, Californien, 1.september, 1902.
Tiden er kommet for at gøre afgjorte anstrengelser for sandhedsforkyndelsen i vore store byer. Budskabet skal gives med en sådan kraft at tilhørerne overbevises. Gud vil oprejse medarbejdere til denne gerning. Lad ingen hindre disse Guds-udvalgte mennesker. Forbyd det dem ikke. Gud har givet dem deres arbejde. De vil have særlige virkefelter og vil fremføre sandheden til ikke særlig lovende steder. Nogle som tidligere var fjender vil blive værdifulde hjælpere og fremhjælpe værket med deres midler og påvirkning. ret

(37)  I disse store byer burde der etableres missioner hvor arbejdere kan oplæres til at overbringe folk det særlige budskab for denne tid. Der er brug for al den belæring som disse missioner kan give. ret

(37)  Under Guds styring er missionen i New York City blevet startet. Dette arbejde burde fortsættes i den samme Ånd som havde startet den. Dem som har ansvaret for arbejdet i Stor-NewYork burde få hjælp fra de bedste arbejdere der kan findes. Lad et center for Guds arbejde blive gjort her og lad alt hvad der gøres her, være et sindbillede på det arbejde Herren ønsker skal ses i verden. ret

(37)  Hvis erfarne medarbejdere der kunne starte et sundhedsarbejde i dette store center, af mænd og kvinder som ville repræsentere de sande lægesmissionsprincpper korrekt, ville det have stor magt og give folk det rette indtryk. ret

(38)  (38) Der må lægges et solidt fundament for permanent arbejde i alle byer der indtages. Herrens metoder skal følges. Ved dør-til-dør arbejde, ved at give bibellæsninger i familierne, kan arbejderne få adgang til mange som søger sandheden. Ved at åbne skrifterne, ved bøn, ved at udvise tro, skal han lære folk Herrens vej. ret

(38)  I Stor-NewYork har Herren mange dyrebare sjæle som ikke har bøjet knæ for Baal og der er dem som i uvidenhed har vandret på vildfarelsens veje. På disse skal sandhedens lys skinne, så de kan se Kristus som Vejen, Sandheden og Livet. ret

(38)  Vi skal overbringe sandheden i Kristi kærlighed. Ingen ødselhed eller opvisninger bør være med i værket. Det skal gøres efter Kristi ordre. Det skal fremføres i ydmyghed, i evangeliets enkelhed. Lad ikke arbejdere afskrækkes af det ydre udseende, uanset hvor afskrækkende det er. Lær ordet og Herren vil sende overbevisningen til tilhørerne ved sin Helligånd. ret

(38)  Efter at sandheden har gjort indtryk på hjerterne og mænd og kvinder har antaget den, skal de behandles som Kristi ejendom, ikke som menneskers ejendom. Intet menneske må søge at binde andre til sig som om han skulle kontrollere dem, sige at de skal gøre det og forbyde dem det, befale, diktere, ligesom en officer overfor et soldaterkompagni. Dette var hvad præster og embedsmænd gjorde i Kristi dage, men det er ikke den rette vej. Arbejderne skal stå sammen i kristen enighed, min ingen tåbelig myndighed må udvises over dem som antager sandheden. Kristi ydmyghed bør vise sig i alt hvad der siges og gøres. ret

(38)  Lad arbejderen vise sin vækst i nåden ved (39) at underkaste sig Guds vilje. Derved vil han få en rig erfaring. Ligesom i tro modtager, tror og adlyder han Kristus, vil der blive større intensitet i anstrengelserne; der vil bevares en tro der arbejder ved kærlighed og renser sjælen. Åndens frugt vil ses i livet og Åndens virkekraft vil ses i arbejdet. ret

(39)  Kristus er vort eksempel, vor inspiration, vor umådelig store belønning. »Guds ager, Guds bygning er I.« 1.Kor.3,9 Gud er Bygmesteren, men mennesker har en andel at udrette. De skal samarbejde med Gud. »Thi Guds medarbejdere er vi.« vers 9. Glem aldrig ordene: »Guds medarbejdere«. ret

(39)  Husk at kunne arbejde sammen med Kristus som jeres personlige frelser er jeres styrke og jeres sejr. Dette er den del alle må gøre. Dem som gør dette, får forvisningen: »Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn.« Joh 1,12 Kristus erklærer: »Uden mig kan I slet intet gøre.« Joh 15,5. Og den ydmyge troende sjæl svarer: »Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.« Fil.4,13. ret

(39)  Kristus er den forstående og medfølende Forløser. Han har givet sin opgave: »Gå ud i alverden.« Mark 1,15 Alle må høre advarselsbudskabet. En pris af største værdi holdes op for dem som løber i det kristne væddeløb. Dem som løber med tålmodighed vil få en livets krone der ikke visner bort.

------------
ret

næste kapitel