Vidnesbyrd for menigheden bind 8 kapitel 41fra side252

tilbage

På hjemvejen

(252)  (252) [Når jeg hører om de frygtelige ulykker, der sker uge efter uge, spørger jeg mig selv: Hvad betyder disse ting? De forfærdeligste katastrofer følger efter hinanden i hurtig rækkefølge. Hvor hører vi ofte om jordskælv og orkaner, om ødelæggelse ved brand og oversvømmelse med store tab af menneskeliv og ejendom! Efter alt at dømme skyldes disse ulykker udbrud af tilsyneladende uorganiserede frie kræfter; men i dem kan Guds hensigt ses. De er et redskab, hvormed han søger at vække mænd og kvinder til at indse deres fare. ret

(252)  Kristi komme er nærmere nu, end da vi kom til troen. Den store strid nærmer sig sin afslutning. Guds straffedomme er i landet. De giver os en højtidelig advarsel, idet de siger: »Vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer.« Matt.24,44. ret

(252)  Men der er mange i vore menigheder, som ikke kender stort til sandhedens virkelige betydning for denne tid. Jeg appellerer til dem, for at de ikke skal ignorere opfyldelsen af tidernens tegn, som så tydeligt siger, at enden er nær, Oh, hvor er der mange, der ikke har søgt deres sjæles frelse, der snart vil udbryde med bitter klage: »Kornhøst er omme, frugthøst endt og vi er ej frelst!« Jer. 8, 20. ret

(252)  Vi lever i den afsluttende tid af denne jords historie. Profetien opfyldes i hast. Prøvetidens timer går hurtigt. Vi har ingen tid at spilde ikke et øjeblik. Lad os ikke blive fundet sovende på vor vagt. Lad ingen sige i sit hjerte eller i sine gerninger: "Min herre lader vente på sig." Lad budskabet om Kristi snare genkomst lyde med alvorlige, advarende ord. Lad os overalt overtale mænd og kvinder til at angre og fly fra den kommende vrede. Lad os vække dem (253) til at berede sig øjeblikkeligt, for vi ved ikke meget om, hvad der ligger foran os. Lad prædikanter og lægmedlemmer gå ud på høstmarkerne for at opfordre de ligegyldige og ligeglade til at søge Herren, medens han findes. Arbejderne vil få en høst, hvor som helst de forkynder Bibelens glemte sandheder. De vil finde nogle, der vil modtage sandheden og hellige deres liv til at vinde sjæle for Kristus. ret

(253)  Herren kommer snart og vi må være beredte til at møde ham med fred. Lad os med bestemthed gøre alt, hvad der står i vor magt for at bringe lyset til dem omkring os. Vi skal ikke være nedslåede, men glade og vi skal altid holde os Herren Jesus for øje. Han kommer snart og vi må være rede og vente på hans tilsynekomst. Oh, hvor vil det blive herligt at se ham og blive budt velkommen som hans genløste! Vi har ventet længe, men vort håb må ikke formørkes. Hvis vi blot kan få Kongen at se i hans skønhed, vil vi blive velsignet for evigt. Jeg føler det, som om jeg må råbe: "På hjemvejen! "Vi nærmer os tiden, hvor Kristus vil komme i kraft og megen herlighed for at hente de løskøbte til deres evige hjem. Vejl f menigh bd. 1 side 227-228]

------------
ret

(253)  »På hin dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede på og som frelste os; her er Herren, som vi biede på. Lad os juble og glæde os over hans frelse.« Es.25,9.

------------
ret

(253)  »Drag ud gennem portene, drag ud, ban folket vej, byg vej, byg vej, sank alle stenene af, rejs banner over folkeslagene! Se, Herren lader det høres til jordens ende: Sig til Zions datter: »Se, din Frelse kommer, se, hans (254) løn er med ham, hans vinding foran ham! De skal kaldes: Det hellige folk, Herrens genløste og du: Den søgte, en by, som ej er forladt.« Es.62,10-12

------------
ret

(254)  [Under værkets store afslutning vil vi komme til at møde en sådan forvirring, at vi ikke ved, hvad vi skal stille op; men lad os ikke glemme, at himmelens tre store magter arbejder, at den guddommelige hånd holder roret og at Gud vil opfylde sine løfter. Han vil samle et folk fra verden, der vil tjene ham i retfærdighed. Vejl f menigh bd. 3 side 228]

------------
ret

(254)  »Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, dér skal også I være.« Joh.14,1-3. ret

(254)  [Vi har ventet længe på vor frelsers komme. Men løftet er ikke desto mindre sikkert. Snart vil vi være i det hjem, han har lovet os. Dér vil Jesus lede os langs livets vands flod, som udvælder fra Guds trone. Han vil forklare de mørke tilskikkelser, han måtte føre os igennem her på jorden for at fuldkomme vor karakter. Der skal vi med ufordunklet blik skue det genoprettede edens skønhed. Og idet vi for Frelserens fødder nedlægger de kroner, han har sat på vore hoveder og anslår de gyldne harper, skal vi fylde hele himmelen med lovprisning til ham, som sidder på tronen. Herren kommer 30.okt]

------------
ret

næste kapitel