Vejen til et bedre liv kapitel 24fra side259.     Fra side 311 i den engelske udgave.

tilbage

Behøver vi at spise kød?

(259)  Menneskene spiste ikke kød i begyndelsen. De fik først tilladelse til at spise kød efter syndfloden, da alle de grønne planter på jorden var gået til grunde. ret

(259)  Da menneskene opholdt sig i Edens have, fortalte Herren dem, hvilken kost de havde bedst af at spise. Han gav israelitterne de samme råd. Han førte Israels folk ud af Egypten og underviste dem, fordi de skulle være hans ejendomsfolk. De skulle velsigne og undervise verden på Guds vegne. Han gav dem den føde, som tjente dette formål bedst. De fik ikke kød, men manna, »brød fra himlen«. De fik kun kød, fordi de var utilfredse og længtes tilbage til Egyptens kødgryder. Gud gav dem heller ikke kød ret længe. Da de fik det, blev flere tusinde mennesker syge og døde. Men de gik ikke godvilligt med til at leve af en kødfri kost. De blev ved med at være utilfredse og gøre indvendinger både åbenlyst og i det skjulte. ret

(259)  Israelitterne fik lov til at spise kød, da de havde bosat sig i Kana'an, men der gjaldt nogle strenge regler. De blev indført for at begrænse de uheldige følger af kødspisning. De måtte ikke spise kødet af svin og visse andre dyr samt visse arter fugle og fisk, der blev betegnet som urene. Det var også strengt forbudt at spise fedt og blod. ret

(259)  De måtte kun spise kødet af sunde dyr. De måtte ikke spise sønderrevne eller selvdøde dyr. Inden de spiste kødet af et dyr, skulle de sørge for, at alt blodet var løbet ud. ret

(259)  Israelitterne led store tab, fordi de ikke blev ved med at spise den kost, som Gud anbefalede. De ville have kød, og de måtte tage følgerne. Deres karakter gennemgik ikke den udvikling, som Gud ønskede, og de gjorde ikke hans vilje. Herren »gav dem, hvad de krævede, men sendte dem svindsot på halsen.«l De var mere interesseret i det timelige end det åndelige, og de levede ikke op til det hellige guddommelige ideal. ret

(260)  Hvorfor man bør undlade at spise kød
Dyrene får næringsstofferne fra planteriget, så når man spiser kød, får man kornsorterne og grønsagerne indirekte. Den energi, som findes i planterne, overføres til den, som spiser dem. Hvis man spiser kød, får man den fra dyrene. Var det ikke bedre at få den direkte ved at spise den kost som Gud har fremskaffet til os? ret

(260)  Kød har aldrig hørt til de bedste fødemidler, men der er endnu mere grund til at fraråde at bruge det i vore dage, fordi der bliver mere og mere sygdom blandt dyrene. Folk, der spiser kød, aner ikke, hvad de putter i munden. Hvis de kunne se dyrene, før de blev slagtet, og hvis de kendte kødets kvalitet, ville de få kvalme. Folk bliver ved med at spise kød, som er fyldt med tuberkelbaciller og kræftceller, og de risikerer at få tuberkulose, kræft og andre farlige sygdomme. ret

(260)  Svinekød er fyldt med parasitter. Gud har sagt om svinet: »Det skal I regne for urent. I må ikke spise deres kød og ikke røre ved ådslerne.« Han udstedte dette forbud, fordi svinekød er uegnet til menneskeføde. Svin er skabt til at æde ådsler. Mennesker burde under ingen omstændigheder spise svinekød. Når et dyr trives bedst i snavs og æder alt muligt afskyeligt, kan dets kød ikke være sundt. ret

(260)  Nogle af de dyr, der bliver solgt på markedet, er så syge, at ejerne ikke tør beholde dem længere. Dyrene kan også blive syge af den behandling, de får, mens de bliver opfedet. De står i snavsede stalde, hvor der hverken er lys eller frisk luft. Hvis de også får fordærvet foder, bliver hele dyrets organisme uren. ret

(261)  Dyrene udsættes ofte for store lidelser under transporten. Man henter de stakkels dyr på de grønne enge og lader dem gå mange kilometer på varme, støvede veje, eller man stuver dem sammen i snavsede kreaturvogne. Her må de udmattede og skrækslagne dyr ofte opholde sig flere timer uden vand eller foder. Til sidst bliver de ført til slagteriet og aflivet, for at menneskene kan fortære deres døde kroppe. ret

(261)  Fisk er somme tider så forurenet af det snavs, som de lever af, at folk bliver syge af at spise dem. Her tænkes der især på fisk, som kommer i berøring med kloakvand fra de store byer. Når de har ædt af affaldet fra kloakudløbene, svømmer de måske ud, hvor vandet er rent og frisk, og bliver fanget her. Folk tænker ikke over, at de kan blive dødssyge af at spise dem. ret

(261)  Man mærker måske ikke med det samme, at man ikke har godt af at spise kød, men det er ikke et bevis på, at kød ikke er skadeligt. Der er ikke ret mange, der tænker over, at det er kødet, der er skyld i deres sygdom. Der er mange mennesker, der dør af sygdomme, som de har pådraget sig ved at spise kød, men der er ingen, der tænker over, at det er kødspisning, der er årsagen. ret

(261)  Kødspisning har også en skadelig indflydelse på moralen. Det er usundt at spise kød, og det, der påvirker legemet, påvirker også sjælen og ånden. Man behøver kun at tænke på den grusomme behandling, som dyrene får, når de bliver slagtet. Det påvirker både slagterne og dem, der ser dyrene blive aflivet. Vi burde være gode ved Guds skabninger og ikke undertrykke vore blide følelser. ret

(261)  Der er mange umælende dyr, der er så kloge, at man må forundres. Dyrene kan både se, høre, elske, lide og frygte. De bruger deres sanser mere fuldkomment end mange mennesker. De føler med deres lidelsesfæller. Der er mange dyr, der nærer større hengivenhed over for dem, der passer dem, end mennesker nærer over for deres medmennesker. De føler sig nær knyttet til menneskene og lider, når forbindelsen med dem bliver afbrudt. ret

(262)  Hvordan kan et menneske, som har passet husdyr og set ind i deres tillidsfulde og kærlige øjne, få sig selv til at overlade dem til slagterens kniv? Og hvordan kan de spise deres kød med velbehag? ret

(262)  En kostreform
Det er en fejltagelse at tro, at kødkost giver kræfter. Man vil få det bedre, hvis man ikke spiser kød. Kornsorter, frugter, nødder og grønsager indeholder alle de næringsstoffer, som er nødvendige for at danne godt blod. Der findes ikke så mange af disse stoffer i kød. Hvis mennesket ville få sundhed og kræfter af at spise kød, ville Skaberen have givet det kød fra begyndelsen. ret

(262)  Når man holder op med at spise kød, føler man sig ofte afkræftet. Der er mange, der mener, at det skyldes, at man ikke kan undvære kød. Sandheden er imidlertid, at kød stimulerer, påvirker blodet og ophidser nerverne. Der er nogle, der har lige så svært ved at holde op med at spise kød, som alkoholikere har ved at lade være med at drikke spiritus. Men de vil få det bedre, når de ændrer deres kost. ret

(262)  Når man holder op med at spise kød, bør man spise kornsorter, nødder, grønsager og frugt i stedet. Denne kost er både nærende og appetitlig. Disse næringsmidler gavner især mennesker, som er svage, og folk, som altid arbejder. I visse fattige lande er kød det billigste fødemiddel. Her kan det være svært at gå over til en kødfri kost, men det kan lade sig gøre. Vi bør dog tage hensyn til de forhold, som disse mennesker lever under, og tage i betragtning, at de har nogle indgroede vaner. Derfor bør vi ikke gå for hurtigt frem, når vi forsøger at lære dem en bedre levevis. De bør erstatte kødet med billige, sunde fødemidler. Der påhviler den, der laver mad, et stort ansvar. Det er muligt at lave både nærende og appetitlige retter, som kan erstatte kød. ret

(263)  Vi bør under alle omstændigheder ændre vor indstilling, bruge vores vilje og fremskaffe gode, sunde næringsmidler. Så er det ikke så svært at ændre sin levevis, og man vil ikke savne kød. ret

(263)  Burde alle ikke holde op med at spise kød? Hvordan kan man blive ved med at spise noget, som skader både sjæl og legeme, når man stræber efter at blive ren og hellig for at kunne færdes sammen med himlens engle? Hvordan kan man tage livet af Guds skabninger og spise kød med velbehag? Lad os hellere vende tilbage til den sunde og velsmagende kost, som menneskene fik i begyndelsen, og være gode ved de umælende skabninger, som Gud har givet i vores varetægt, og lære vore børn det samme. ret

næste kapitel