Farlige tider

 Den ikke-troende verden vil snart have noget at tænke på, udover deres klæder og udseende; og idet deres tanker blev revet fra disse ting af lidelse og forvirring, vil de intet have at vende sig til. De er ikke håbets fanger og vender sig derfor ikke til Fæstningen. Deres hjerter vil (269) svigte dem af græmsel og frygt. De har ikke gjort Gud til deres tilflugt og han vil så ikke være deres trøst, men vil le ad deres ulykke og håne når de bliver bange. De har foragtet og nedtrådt Guds ords sandheder. De har hengivet sig til overdreven brug af klæder og har brugt deres liv til løssluppenhed og lystighed. De har sået for vinden; de må høste hvirvelvind. Under nationernes lidelse og forvirring vil der være mange, som ikke helt har givet sig selv til verdens fordærvende indflydelse og Satans tjeneste, som vil ydmyge sig selv for Gud og vende sig til ham, med deres fulde hjerte og finde tilgivelse og anerkendelse.

 Dem iblandt sabbatsholderene, som ikke vil gøre et offer, men har givet efter for verdens indflydelse, skal prøves og forsøges. De sidste dages farer er over os og prøver ligger foran de unge, som de ikke har regnet med. De vil blive bragt i den mest pinefulde rådvildhed. Deres tros ægthed vil blive prøvet. De bekender at vendte på Menneskesønnens komme og alligevel har nogle af dem været ulykkelige eksempler for ikke-troende. De har ikke været villig til at opgive verden, men har forenet sig med den og har fulgt ren svir og andet fornøjelsessamvær og smiger sig selv med at de optog sig i uskyldig morskab. Alligevel fik jeg vist at det er netop sådanne svagheder, der adskiller dem fra Gud og gør dem til verdens børn. Gud vedkender sig ikke den fornøjelsessøgende, som sin efterfølger. Han har ikke givet os et sådant eksempel. Dem, som er selvfornægtende og som lever et liv i ædruelighed, ydmyghed og hellighed, er Jesu sande efterfølgere; og kan ikke give sig af med og nyde verdenselskernes overfladiske og tomme samtale.

 En hjerte-splittende pinedag er for os. Jeg fik vist at de tydelige vidnesbyrd skulle frembæres og at dem, som vil komme op til Herrens hjælp vil modtage hans velsignelse. (270) Men sabbatsholdere har et arbejde at gøre. Jeg fik vist at krinoliner er en afsky og enhver sabbatsholders indflydelse burde være en irettesættelse mod denne latterlige mode, som har været et slør for synd og som fremkommer fra et ildeberygtet sted i Paris. Personer er blevet vist mig, som vil foragte belæring, endda hvis den kommer fra himlen; de vil rygte nogle påskud for at undgå det tydelige vidnesbyrd og stik imod alt det lys der er givet, vil tage krinoliner på fordi det er moden og risikerer konsekvenserne.

 Profetien i Esajas 3 blev fremstillet for mig, som passer for disse sidste dage og irettesættelserne er givet til Zions datter, som kun har tænkt på fremvisning og udseende. Læs vers 25: »Disse mænd skal falde for sværd, dit unge mandskab i strid.« Jeg fik vist at dette skriftsted absolut vil blive fuldbyrdet. Unge mænd og kvinder, der bekender sig til at være kristne og dog ingen kristen erfaring har og har ingen byrder båret og ikke følt noget personligt ansvar, skal afprøves. De vil blive bragt ned til støvet og vil længdes efter en erfaring i Guds sager, som det har mislykkes for dem at opnå.
Krig løfter hans hjelm til hans pande;
Oh Gud, beskyt nu dit folk.

------------