tilbage

bogen er ikke oversat

Counsels on Stewardship, 1940, 372 sider, Citater fra Review and Herald og fra Vidnesbyrdene

Råd om forvaltning

Himlens lov om næstekærlighed og dens formål13
Guds arbejde og dens støtte35
Guds reservefond - tienden65
For enhver efter hans evne111
Rigdommens forvaltere133
Gavmildheden er stor i armod171
Hedningenes rigdomme183
Sande motiver for accebtable gaver.195
Jagten efter jordiske rigdomme209
Spekulationens tillokkelser231
Gældens tyranni249
Frelst for at kunne give287
Løfternes og edaflæggelsernes hellighed309
Testamenter og legater323
Lønnen af trofast forvaltning339