tilbage

bogen er ikke oversat

Christian Temperance and Bible Hygiene, 162 sider, 1890.

Kristen afholdenhed og bibelhygiejne

Generelle principper for Kristen afholdenhed7
Vor fornuftsbetonede tjeneste15
Effekter af stimulanser25
Forhold til sund og moralsk kost.41
Yderligheder i kost55
hjemmesuddannesle60
Husholdere ovrebebyrdes73
Forældres ansvar75
Uddannelse og sundhed81
Klæder85
Hygejne generelt96
Falsk indtryk af erfaringen109
Rådføre spiritualist-læger111
Vort nuværende arbejde117
Mentale drankere123
Social renhed127
Renhed hjælper141
Håb for den fristede146
Brudstrykker150