tilbage

bogen er ikke oversat

Darkness Before Dawn, 1997. 62 sider, kapitlerne er Great Controversy-uddrag

Mørke før morgengry

Hvorfor blev synden tilladt?1
Hvordan Satan overvindes5
Det første store bedrag.13
Kan de døde tale til os?18
Samvittighedsfriheden truet24
Den forestående konflikt28
Vor eneste sikre grund36
Trængselstiden40
Guds folk befriet45
Striden til ende52