tilbage

bogen er ikke oversat

From Eternity Past, 551 sider, 1983, sammendrag og genfortælling af Patriarker og Profeter

Fra en evighed af

Hvorfor synden blev tilladt?9
Skabelse: Guds svar på evolution16
Kategorien for vore første forældre22
Genløsningsplanen afsløres31
Den første morder og hans offer37
Set: Da mennesker vendte sig til Gud43
Da verden blev udslettet af vand51
Efter Vandfloden, en ny begyndelse61
Den bogstavelige uges begyndelse65
Da sprogene blev ændret69
Abraham, alle troendes fader74
Abraham, en god nabo til Kanaan79
Isaks offer: Troens prøve89
Sodoma og Gomorras synd98
Isaks ægteskab: de lykkeligste i bibelen107
Jakob og Esau113
Jakobs flugt og tilflugtssted119
Jakobs brydekamp i trængselsnatten127
Jakob kommer hjem133
Josefs fantastiske beretning141
Josef og hans brødre149
Moses, Guds folks leder165
Ægyptens ti plager176
Den første pøske189
Israelitterne forlader Ægypten194
Israel møder vanskelighedre200
Gud giver Sin Lov på Sinajs bjerg209
Israel tilbeder en guldkalv219
Satans had til Guds lov231
Helligdommen: Guds bolig i Israel239
Nadab og Abihus synd251
Kristi nåde og den nye pagt254
Guds folks frygtelige knurren262
Tolv spejdere beser Kanaan270
Kora fører til oprør277
Fyrre års omvandren i ørkenen285
Moses svigter på grænsen til Kanaan269
Hvorfor den lange rejse omkring Edom295
Erobringen af Bashan. 304
Balak prøver at forbande Israel309
Hvordan Balak leder Israel til at synde320
Gud lærer sin Lov til en ny slægt327
Moses død333
Krydse Jordan341
Jerikos mirakuløse fald346
Velsignelser og forbandelser355
En kananæerstamme bedrager israel358
Hem til sidst363
Josuas sidste ord373
Velsignelser af tiende og ofre377
Guds bekymring for sparsommelighed sades380
Årlige glædesfester366
Dommerne, Israels udfriere.391
Samson, den stærkeste og dog svageste mand403
Gud kalder barnet Samuel410
Eli og hans onde sønner416
Straf: Arken tages421
Profetskolerne431
Saul, Israels første konge437
Saul begår en frygtelig fejltagelse447
Saul forkastes som konge455
David salves som konge462
David dræbre Goliat466
David på flugt471
Davids storsindethed480
Saul tager sit eget liv.490
Fortidens og moderne spiritualisme495
Davids svære prøvelse500
David sidst kronede konge506
Davids gunstige regeringsperiode510
Davids synd i hor og hans anger520
Absoloms oprør, Davids søn528
Et menneske efter Guds eget hjerte.542