tilbage

bogen er ikke oversat

A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, 64 sider, 1851

En skildring af EGWs kristne erfaring og syner

Erfaringer og syner3
Til restmenigheden spredt omkring9
Beseglingen19
Guds kælrighed til sit folk21
Himlens kræfter rystes23
Denåbne og lukkede dør24
Vor tros trængsler27
Til den “lille hjord”29
De sidste plager og dommen33
De skrifsteder der henvises til på side 835
Et syn på begivenheder der sker ved slutningen af de 2300 dage43
Pligter i synet af trængselstiden44
Modningens mysterier47
Tiden er ikke knyttet med den tredje engels budskab, Åbenbaringen 14,9-1248
Budbringerne49
Et syn jeg fik den 27. juni52
Den blinde ldeder den blinde55
Et ssyn jeg fik den 7. september57
Guds hellighed58
Bøn og tro59
Indsamlingstiden61