tilbage

bogen er ikke oversat

God's Amazing Grace, 1973. 383 sider andagtsbog

Guds forbavsende nåde

Rigets gode nyheder, 1. januar9
Kun for syndere, 2. januar10
På Guds fastsatte tidspunkt, 3. januar11
Budskabet ved det første komme, 4. januar12
Et åndeligt rige, 5. januar13
Ligner ikke jordens riger, 6. januar14
Emblemet for Kristi rige, 7. januar15
Guds rige i hjertet, 8. januar16
Ligesom sennepsfrø, 9. januar17
Ligesom gær, 10. januar18
Oprettet ved Kristi død, 11. januar19
Dens regeringsprincipper, 12. januar20
Vor topprioritet, 13. januar21
Adgangskravet, 14. januar22
Ved Guds nåde, 15. januar23
Den kongelige klædning, 16. januar24
En arv i himlen, 17. januar25
Den nådige indbydelse, 18. januar26
Favner hele verden, 19. januar27
Anbassadørere i riget, 20. januar28
Herrens hær, 21. januar29
Sandheden som bælte, 22. januar30
Brystskjuldet som sikkerhed, 23. januar31
Evangeliets sko til en fredsmission, 24. januar32
Et skjold som forsvar, 25. januar33
En hjælem til beskyttelse, 26. januar34
Et svær til kampen, 27. januar35
Slagmarken, 28. januar36
Loyalitet er absolut nødvendig, 29. januar37
Ordre om march, 30. januar38
Sejren, 31. januar39
Adam og Eva—Herskere i Edens have, 1. februar40
Miste retten til at herske, 2. februar41
Kristus er den anden Adam, 3. februar42
Israels usynlige konge, 4. februar43
Vor hersker i himlene, 5. februar44
Gud med os, 6. februar45
Riget er truet, 7. februar46
En kongelig ejendom, 8. februar47
Jerusalems konge, 9. februar48
Herlighedens konge, 10. februar49
Hersker over alle folkene, 11. februar50
Guds overbærenhed har grænser, 12. februar51
Kvalificere sig til riget, 13. februar52
Sønnens forhold, 14. februar53
Adopterede sønner og døtre, 15. februar54
Genløsningens pris, 16. februar55
Abraham og hans børn, 17. februar56
Himlens borgere, 18. februar57
Prøven på loyalitet, 19. februar58
Guds krav står først, 20. februar59
Over jordiske riger, 21. februar60
Velsignelser gennem lydighed, 22. februar61
Guds nådes forvaltere, 23. februar62
Sandhedens forvaltere, 24. februar63
Styrkens forvaltere, 25. februar64
Indflydelsens forvaltere, 26. februar65
Jeres kongelige æt, 27. februar66
En del i Kristi rige, 28. februar67
Himlens ypperstepræst tiltrækker, 1. marts68
Kristus er præst på tronen, 2. marts69
Omgivet af regnbuen, 3. marts70
I det allerhelligste, 4. marts71
Bevogtet af serafer, 5. marts72
Funderet på retfærdigheden, 6. marts73
Estableret i retfærdighed og dom, 7. marts74
Livets og kraftens udspring, 8. marts75
Center for tilbedelse, 9. marts76
Medfølelsens og barmhjertighedens kilde, 10. marts77
En forstående ypperstepræst, 11. marts78
Kristus deler sin Faders trone, 12. marts79
Guds lov er kædet sammen med hans trone, 13. marts80
Hjælp til at modstå fristelse, 14. marts81
Hvor synder kan udslettes, 15. marts82
Hvor vi finder udfrielse fra synd, 16. marts83
Tilgængelig for alle, 17. marts84
Kristi navn er vort kodeord, 18. marts85
Bønner er som en velduftende røgelse, 19. marts86
Pres jeres sag frem, 20. marts87
Elijas’ eksempel, 21. marts88
Når pinslerne kommer, 22. marts89
Dele Kristi lidelser, 23. marts90
Komme med ærbødighed, 24. marts91
Kom i ydmyghed og hellig frygt, 25. marts92
En hellig erfaring, 26. marts93
Et indviet navn, 27. marts94
Vor stadige afhængighed, 28. marts95
En trone i hvert hjerte, 29. marts96
Udelt besiddelse, 30. marts97
Helt for altid, 31. marts98
At drage os til Gud, 1. april99
At ændre hjertet, 2. april100
Bringer fred og hvile, 3. april101
Ophøjer Guds lov, 4. april102
Giver kraft til at adlyde, 5. april103
Bryder det ondes greb, 6. april104
Ophøje Herren, 7. april105
Ryk selviskhed op med rode, 8. april106
At bryde dårlige vaner, 9. april107
Skaber hadet til Satan, 10. april108
Forbander hvileløshed og tvivl, 11. april109
Forener sig med kirken, 12. april110
Så vi kan vinde sejr, 13. april111
At opbygge en ædel karakter, 14. april112
At styrke og opmuntre, 15. april113
Til trængselstider, 16. april114
At oprette hjemmet, 17. april115
Understøtte byrdebæren, 18. april116
Til alle dages behov, 19. april117
At løfte den mest syndige, 20. april118
Giver liv til sjælen, 21. april119
At gøre os hellige, 22. april120
At besmykke den kristne, 23. april121
At bringe trøst, 24. april122
Gøre vort grundlag sikkert, 25. april123
En vedholdende kraft, 26. april124
Et lys der skal skinne, 27. april125
Medarbejdere sammen med Gud, 28. april126
Menneskefiskere, 29. april127
Et fuldkomment arbejde, 30. april128
Før skabelsen, 1. maj129
Til evig tid, 2. maj130
I edens have, 3. maj131
Sammen med Noa, 4. maj132
Fornyet til Abraham, 5. maj133
Pagtens tidsperiode, 6. maj134
Menneskers løfter, 7. maj135
Bedre løfter, 8. maj136
Skrevet i hjertet, 9. maj137
Angerens gave, 10. maj138
Tilgivelsens gave, 11. maj139
Accepteret ved tro, 12. maj140
Guds lov og dets standard, 13. maj141
Lydighedens løfte, 14. maj142
Dåbens rolle, 15. maj143
Ikke til erstatning for loven, 16. maj144
Indbefatter kærlighed til Gud og mennesker, 17. maj145
Indvolverer karakteropbyggelse, 18. maj146
Kræver renhed, 19. maj147
Opmuntrer til Kristu lighed, 20. maj148
Af hele hjertet, 21. maj149
En gensidig pagt, 22. maj150
Pagtens velsignelser, 23. maj151
Stadfæstet ved Kristi blod, 24. maj152
Beseglet ved kristi forsoning, 25. maj153
Kristus er mellemmanden, 26. maj154
Pagtens blod, 27. maj155
Pagten og sabbaten, 28. maj156
Guds evige løfte, 29. maj157
Evig og uforanderlig, 30. maj158
Pagtens symbol, 31. maj159
Forvist fra himlens trone, 1. juni160
En uforlignelig nedgørelse, 2. juni161
Usammenlignelige fristelser, 3. juni162
Usigelig ensomhed, 4. juni163
Uforlignelig prøve, 5. juni164
Ubegrænset lidelse, 6. juni165
Pinefuld bøn, 7. juni166
Hele nætter i bøn, 8. juni167
Getsemanes pinsler, 9. juni168
Faderens rynkede ansigtsmine, 10. juni169
Svigtet af sin Fader, 11. juni170
Verdens synder, 12. juni171
Hvilken pris, 13. juni172
En sjæls værdi, 14. juni173
Kærlighedens offer, 15. juni174
Selv himlen er i fare, 16. juni175
Faderens uforlignelige offer, 17. juni176
Den eneste antagelige løsesum, 18. juni177
Guds uudsigelige gave, 19. juni178
Så kostbart – og dog frit, 20. juni179
Købt uden penge, 21. juni180
Nåde er nok for alle, 22. juni181
Ufortjent gunst, 23. juni182
Kristus vor retfærdighed, 24. juni183
Religionens lyse side, 25. juni184
“Lammet er værdigt!” 26. juni185
Mysteriernes mysterium, 27. juni186
Uransagelige rigdomme, 28. juni187
“Se, hvilken kærlighed” 29. juni188
Hvor længemå himlen lide? 30. juni189
Fra begyndelsen af, 1. juli190
Kristi løfte om ånden, 2. juli191
Åndens kraft, 3. juli192
Pinsen, 4. juli193
Åndens tjeneste, 5. juli194
En trøstermand ligesom Kristus, 6. juli195
Kristi repræsentant, 7. juli196
Ligesom dug, regn og solskin, 8. juli197
Oplyser ordet, 9. juli198
Sandhedens lærer, 10. juli199
En trofast vejleder, 11. juli200
Vor personlige vejleder, 12. juli201
Den stille og lille stemme, 13. juli202
En forædlende og helliggørende kraft, 14. juli203
Former sig til guddommelig lighed, 15. juli204
Bringer fornyelse, 16. juli205
Renser, giver livgivende kraft, 17. juli206
Modtaget af den blotte tro, 18. juli207
For alle som tror, 19. juli208
Mere end menneskers kraft, 20. juli209
Bringer harmoni, 21. juli210
Skaber enighed i forskelligheden, 22. juli211
Gives på betingelse, 23. juli212
Give og modtage, 24. juli213
Olie til vore lamper, 25. juli214
Den synd Gud ikke kan tilgive, 26. juli215
Såret af vår tvivl, 27. juli216
Til dem som søger, 28. juli217
Pinsens kraft, 29. juli218
Spørg efter det, 30. juli219
Sildigregnen, 31. juli220
Et mirakel, 1. august221
Forbavsende forvandlinger, 2. august222
Hjertets fornyelse, 3. august223
Det tager tid, 4. august224
Afgørelsens nøgle, 5. august225
Mærkes i hjemmet, 6. august226
Kapitel 219—At verden må vide det, 7. august227
Understøtte det åndelige liv, 8. august228
Åbenbarer Guds karakter, 9. august229
Perfektion nu? 10. august230
Indflydelse der altid breder sig, 11. august231
Hjerterne gøres rene, 12. august232
Forandres ved beskuelse, 13. august233
Til de mest håbløse, 14. august234
Del i Kristi natur, 15. august235
Former karakteren, 16. august236
Åbenbaret ved kærlighed, 17. august237
En livgivende atmosfære, 18. august238
Afventer vort forlangende, 19. august239
Opdrager og forædler, 20. august240
Altid opad, 21. august241
Nåde er nok, 22. august242
Så længe prøvetiden varer, 23. august243
Lønnen, 24. august244
For hele mennesket, 25. august245
I Guds billede, 26. august246
Kristi repræsentanter, 27. august247
Hver dag, over alt, 28. august248
Et reformeringsarbejde, 29. august249
Forbereder sig for himlen, 30. august250
Længes efter himlen og hjem, 31. august251
Set og hørt, 1. september252
Kraft til at adlyde, 2. september253
Modsætter sig Satan, 3. september254
Gør os til sejrherrer, 4. september255
Selvbeherske, 5. september256
Forstærkelse fra engle, 6. september257
Til optugtelse af sindet, 7. september258
Vor styrke og sikkerhed, 8. september259
Helt tilstrækkeligt, 9. september260
Vort behov i dag, 10. september261
Giver ubegrænset styrke, 11. september262
Afføder elskelig, og elskværdige kristne, 12. september263
Peger vejen ud, 13. september264
Til ham stom tror, 14. september265
Kraft i løfterne, 15. september266
Ikke med verdslig pomp, 16. september267
Mangedoblede velsignelser, 17. september268
Den unge behøver det, 18. september269
Til den ydmyge, 19. september270
Så vi overgår, 20. september271
Kilde til den rigtige indflydelse, 21. september272
Til livets væddeløb, 22. september273
“Fortæl om hans kraft” 23. september274
Kraft til at ryste verden, 24. september275
Den kristnes ordenstegn, 25. september276
Uimodståelig, 26. september277
Udødelighedens arvinger, 27. september278
Uovervindelig, 28. september279
“Mere end sejrherrer” 29. september280
“Han er duelig til det” 30. september281
Som Jesus voksede op, 1. oktober282
Den guddommelige orden af vekst, 2. oktober283
Hvordan du vokser, 3. oktober284
Betingelse for kriste vekst, 4. oktober285
En mystisk kraft, 5. oktober286
Fra barndommen af, 6. oktober287
I hjemmet, 7. oktober288
Daglig bøn er absolut nødvendig, 8. oktober289
En skjult bøn er nødvendig, 9. oktober290
Et stadigt arbejde, 10. oktober291
På grund af en enkel og tillidsfuld tro, 11. oktober292
Forblive i Kristus, 12. oktober293
Fysisk og åndelighed, 13. oktober294
Bevare hjertet, 14. oktober295
Først et tomt hjerte, 15. oktober296
Undgå snarerne, 16. oktober297
I ydmyghed, 17. oktober298
I venlighed, 18. oktober299
Vi må følge videre, 19. oktober300
Genspejle Jesus, 20. oktober301
Når vi svigter, 21. Oktober302
Beværte os på hans ord, 22. oktober303
Kun fra en kilde, 23. oktober304
Hjælpe andre, 24. oktober305
Åndelig øvelse er absolut nødvendig, 25. oktober306
En guddommelig forskrift, 26. oktober307
Ikke plads til dovenskab, 27. oktober308
I livets nødvendige pligter, 28. oktober309
Små anledninger, 29. oktober310
Hvor trængsler? 30. oktober311
“Guds fylde”, 31. oktober312
Løn eller gave? 1. november313
Tælle omkostningerne, 2. november314
Se og lev, 3. november315
Når Satan er kraftsløs, 4. november316
For den sultne og tørstige, 5. november317
Af hele dit hjerte, 6. november318
“Ikke af dig selv”, 7. november319
Freden genoprettet, 8. november320
Forening med Kristus, 9. november321
Hvad er Guds herlighed? 10. november322
Helliggjort erkendelse, 11. november323
Summen og indholdet, 12. november324
Pris Gud! 13. november325
Intet holdes tilbage, 14. november326
Tankekontrol? 15. november327
I gæld, 16. november328
I Kristi skole, 17. november329
Undersøgelsens dag, 18. november330
Hvad med gode gerninger? 19. november331
På vagt! 20. november332
Holdes fra at falde, 21. november333
Oprettet, 22. november334
Glæde ved at dele, 23. november335
Ære til Gud, 24. november336
Høsten, 25. november337
Verden venter, 26. november338
Kristus venter, 27. november339
Universet venter, 28. november340
Guds sønner, 29. november341
Målet i syne, 30. november342
Guds herlighed ses i hans gerninger, 1. december343
Mennesket skabt til Guds ære, 2. december344
Guds herlige plan, 3. december345
Himlens rige i miniature, 4. december346
Endnu fremtid, 5. december347
Hvorfor ikke nu? 6. december348
Se ud i evigheden, 7. december349
Hvem er attråværdig? 8. december350
Forbereder os på at leve sammen med engle, 9. december351
Lær sejrssangen nu, 10. december352
Så længe vi venter, 11. december353
“På vej hjemad!”, 12. december354
Hvilken belønning! 13. december355
Kristi herlige tilsynekomst, 14. december356
Sejr over død, 15. december357
Glæden varer evigt, 16. december358
Hjem til sidst! 17. december359
Eden genoprettet, 18. december360
Al lidelse til ende, 19. december361
Edenlivet er fornyet, 20. december362
Evig lykke, 21. december363
Med mine skytsengle, 22. december364
Himlens skole, 23. december365
Kristus er stadig vor lærer, 24. december366
Vort pensum, 25. december367
Udforske universet, 26. december368
Glæde sig sammen med Jerusalem, 27. december369
Evig sikkerhed, 28. december370
Fuld erstatning, 29. december371
Se op! 30. december372
Guds retfærdighed forsvares, 31. december373