tilbage

bogen er ikke oversat

From Here to Forever, 420 sider, 1982, sammendrag og genfortælling af Den store strid

Herfra og mod evigheden

Løfte sløret for fremtiden7
Udsigt til verdens skæbne17
De første kristne – loyale og sande27
Åndeligt mørke I den første menighed32
Valdenserne forsvarer troen41
Lyset bryder i England51
To helte ser døden imøde61
Luther, en mand for sin tid76
En sandhedens ledsager92
Lys optændes i Schweiz109
Fremgang i Tyskland117
Fyrsternes protest125
Daggry i Frankrig133
Nederlandende og Skandinavien149
Sandheden går frem i Britanien154
Frankrigs rædselsregering. Dn sande sag166
Søger frihed i en ny verden181
Løfter om Kristi genkomst187
Nyt lys i en ny verden198
Hvorfor den store skuffelse214
Kærlighed til Kristi genkomst221
Hvirvelvinden indhøstes233
Profetierne er opfyldte243
Helligdommens åbne mysterium.252
Hvad gør Kristus nu262
Guds lov er uforanderlig268
Sandhedens forkæmpere280
Hvor stor success har moderne vækkelse?285
Se vor livsreferat i øjnene295
Hvorfor blev synden tilladt304
Satan og mennesket i krig312
Onde ånder315
Hvordan Satan besejres320
Hvad er på den anden side af graven?328
Hvem er ”ånderne” i spiritisme?338
Samvittighedsfriheden truet345
Den forestående kamp356
Vor eneste sikre grund362
Guds endelige budskab367
Trængselstiden373
Guds folk udfriet385
Jorden i ruiner395
Evig fred: Striden til ende401