tilbage

bogen er ikke oversat

Healthful Living, 307 sider, 1897, Citater fra Unpublished Testimonies”, og andre særlige vidnesbyrd, How to live

Sund levevis

Vore kroppe skal være templre for Helligånden9
Pligt til at studere livets love13
Den store ti-budslov17
Naturlig del af Guds lov20
Velsignelser ved at adlyde den naturlige lov22
Konsekvenser af at overtræde den naturlige lov24
Naturlige lov, hvordan overtrædes27
Sundhed29
Sundhedsreform32
Vital livskraft og energi45
Sygdom og forudseenhed52
Sygdommens indflydelse på sind og moral54
Arvelighed56
Årsager til sygdom60
Modstå sygdom68
Udluftning71
Appetit74
KOst76
Kødspiser96
Stimulanser106
Klæder118
Motion127
Manuel oplæring136
Hygiejne140
Fordøjelsesorganerne161
Lunger og åndedræt171
Hjerte og blod178
Huden og dens funktioner188
Hjernen og nervesystemet193
Selvberuselse, eller selvforgiftning206
Forkølelser208
Feber og akutte sygdomme211
Moralsk sygdom216
Rationelle hjælpemidler til sygdom224
Bøn for den syge236
Medicin243
Missionssygeplejersken249
Lægestudrende252
Missionslægen261
Læge-sundhedsmisisonsarbejdet271
Kristent hjælpearbejde274
Lektier fra Israels børns erfaring280
Gud i naturen285
Ånden fyldes med liv300