tilbage

bogen er ikke oversat

From Heaven With Love, 556 sider, 1984, sammendrag og genfortælling af Den store Mester/Desire of Ages

Fra Himlen med kærlighed

Kristus før han kom til jorden
Det folk der burde byde ham velkommen
Menneskets synd og “tidens fylde”
Født i en stald
Josef og Maria dedikerer Jesus
“Vi har set hans stjerne”
Barnet Jesus
Påskebesøget
Kristi problemer som et barn
Røsten i ørknen
Jesu dåb
Fristelsen i ørknenen
Sejren
Vi har fundet Messias
Jesus deltog i et bryllup
Jesus konfronterer fordærvet i templet
Nikodemus kommer til Jesus om natten
“Han må vokse, men jeg må blive mindre”
Jesus og kvinden med fire mænd
“Hvis I ikke ser tegn og undere”
Betsajda og Sandhedrin
Johannes døbers fængsling og død
Hvordan Daniel identificerede Jesus om Krisuts
“Er det ikke tømmermandens søn?”
Kaldet ved havet
Travle og glade dage i Kapernaum
Den første spedalske renses af Kristus
Matthæus: Fra tolder til apostel
Jesus redder sabbaten
Kristus ordinærer tolv apostle
Bjergprædikenen
En høvedsmand spørger om hjælp til sin tjener
Hvordan Jesus forholdt sig til familieproblemer
Hans åg er nem og hans byrd er let
Stilner stormen
Troens berøring bringer helbredelse
De første evangelister
Kristus og de tolv trækker sig tilbage
“Giv I dem noget at spise”
Om natten på søen
Kristen i Galilæa
Kristus forudsiger en stor udryddelse
Kristus nedbryder racebarrierere.
Det sande tegn
Hvad korset bebuder
Jesus forklaret
En kamp med Satans ånd
Hvem er den største
“Hvis nogen tørster, så lad Ham komme!”
Blandt snarer
“Livets lys”
Den guddommelige hyrde
Den sidste rejse fra Galilæa
Den gode samaritanre
Ikke med det ydre
Jesu kærlighed til børn
De rige unge herskre manglede een ting
Opvækkelsen af Lazarus
Præster og herskere fortsætter rænkesmedning
Hvad er den højeste position?
Den lille mand som blev betydningsfuld
Maria salver Jesus
Jesus hyldes som Israels konge
Et domfældt folk
Templet renset igen
Jesus gør sine fjender til skamme
Jesus sidste beøg i templet
Da grækerne ønskede at “se Jesus”
Tegnene på Kristi genkomst
Kristus identificerer sig med fattige og lidende
En tjenernes tjener
Herrens nadver indføres
“Jeres hjerte forfærdes ikke”
Den frygtindgydende kamp i Getsemane
Jesu ulovlige prøvelse
Hvordan Judas miste sin sjæl
Kristi prøvelse over for den romerske høvedsmand
Jesus dør på Golgata
Hvordan Kristi død besejrede Satan
Jesus hviler i Josefs grav
“Herren er opstået”
“Kvinde hvorfor græder du?”
Vandringen til Emmanus
Den opstandne Kristus viser sig
Ved søen endnu en gang
“Gå ud, og lær alle folkeslagene”
Kristi sejrrige indgang til himlen