tilbage

bogen er ikke oversat

Christ Triumphant, 1999. 384 andagtsbog

Kristus sejrherren

Januar—Kamp i himlen, og først i familien. – Gud er kærlighed, 1. januar7
Den nye skabelse, 2. januar8
“Fuldstændig i dine veje”, 3. januar9
En tragisk forandring, 4. januar10
Ingen undskyldning for synd, 5. januar11
Satans taktik vises frem, 6. januar12
Vort valg afgør vor skæbne, 7. januar13
Ved deres frugter, 8. januar14
Tilbede skaberen og genløseren, 9. januar15
Tilsidesætte den guddommelige myndighed, 10. januar16
Striden kommer frem igen, 11. januar17
Sabbatens betydning, 12. januar18
Den første overtrædelse kan ikke undskyldes, 13. januar19
Arbejde var også nødvendig i edens have, 14. januar20
Nogle gange forklædes fristelser som fornøjelser, 15. januar21
Satan tilskynder til afhængighed til selvet, 16. januar22
Advarsel imod at efterligne kundskaben, 17. januar23
Værdien i at sammenligne edens have med Getsemane, 18. januar24
Konsekvenserne af synd, 19. januar25
Resultater af at modsætte sig Guds planer, 20. januar26
Synd gennemtvang ændringer i Guds planer, 21. januar27
God gør opmærksom på Satan, 22. januar28
Fjendskabet mellem Kristus og Satan, 23. januar29
Kun Kristus kunne gøre soning for synd, 24. januar30
Engle blev forbavset over Guds Plan for at frelse menneskeheden, 25. januar31
Faldne mennesker kan blive ét med Gud, 26. januar32
Søg ikke efter tåbers kundskab, 27. januar33
Håbet forsinkes men slutter ikke, 28. januar34
Trofasthed mod Gud opildner de ondes raseri, 29. januar35
Abels offer repræsenterede Kristi offer, 30. januar36
Bitterhed fører til illoyalitet, 31. januar37
Februar—Konflikten før Vandfloden, Gud begynder på ny med Set. 1. februar38
Sets efterkommere bringer mindre orden, end Gud planlagde, 2. februar39
En tid til sjældne åndelige anledninger, 3. februar40
Hvem vandrer du med? 4. februar41
Enoks erfaring kan være vor, 5. februar42
Hvordan vandrede Enok, 6. februar43
Enoks eksempel udfordrer os i dag, 7. februar44
Kanaler til Guds nåde, 8. februar45
Blande personlig medynk hvor der rækkes ud til andre, 9. februar46
Vandre med Gud over alt, 10. februar47
Enoks tro var altid tydelig, 11. februar48
Bestræb dig altid på at være på den fordelagte grund, 12. februar49
Jesus i hjertet, 13. februar50
Enok holdt Guds lov, 14. februar51
Presse sig frem til Kristi nærvær, 15. februar52
Vi behøver en altid-voksende tro, 16. februar53
Værdien af en levende tro, 17. februar54
Noah havde den ægte tro —vi kan også, 18. februar55
Kun to klasser af folk; Kun en sikker ark, 19. februar56
Når vi prøves, vil vor tro kunne stå 20. februar57
Resultater af at overtræde Guds lov, 21. februar58
Forsvare Guds lov, 22. februar59
Mere end tro er nødvendig, 23. februar60
Vil vi lede efter sikkerhed, når det er for sent? 24. februar61
I verden, men ikke af den, 25. februar62
Jesus: Uforanderlig gennem evigheden, 26. februar63
Målbevidsthed, 27. februar64
Mere af himen—mindre af selvet, 28. februar65
Kristne er Guds agenter, 29. februar66
Marts—Stridigheden efter vandfloden - Karakteren gør en forskel i livet, 1. marts67
En ond karakter fører til frafald, 2. marts68
Nogle går langt for at undgå Gud, 3. marts69
Der er stadig dem der bygger på Babel, 4. marts70
Abrahams tro prøves, 5. marts71
Virkningen af valget, 6. marts72
Lots erfaring tjener som en advarsel, 7. marts73
Vigtigt at vælge vor placering omhyggeligt, 8. marts74
Gud hører forbøn, 9. marts75
Engle er begrænset i hvad de kan gøre for os, 10. marts76
Giv intet mindre end elskelig lydighed mod Gud, 11. marts77
Søg bibelsandheden for enhver bekostning, 12. marts78
Modsæt dig ikke frelsens indbydelse, 13. marts79
Bestræb dig for en himmelsk arv, 14. marts80
Pas på at ikke miste samfundet med Gud, 15. marts81
Abrahams svigtende tro, kan være en advarsel til os, 16. marts82
Den største prøve på Abrahams tro, 17. marts83
Jakobs og Esaus karakter sat op imod hinanden, 18. marts84
Ofre aldrig renheden, eller foragte din fødselsret, 19. marts85
Når alt ser håbløst ud, så se efter himlens stige., 20. marts86
Sandhed bevæger os mod himlen, 21. marts87
Kristus er vor eneste stige til himlen, 22. marts88
Værdien af lektier i Jakobs erfaring, 23. marts89
Kærlighed til Gud fører os til sikkerhed i ham, 24. marts90
Vor karakter afsløres ofte i vore børn, 25. marts91
Gendrivelse af omstændighederne åbenbarer den sande karakter, 26. marts92
Sandhed vil vinde sejr til sidst, 27. marts93
Godhed er sand storhed, 28. marts94
Omstændighederne behøver ikke kontrollere os, 29. marts95
Den indre karakter åbenbares i handlingerne, 30. marts96
Uvaner sejrer ikke over dydighed, 31. marts97
April—Ørkenvandringen til Kanaan – Vi kan vokse i troen ligesom Moses gjorde, 1. april98
Guds oplæringsmetoder er forskellige fra menneskers, 2. april99
Vi behøver altid at lære af Gud, 3. april100
Vi må arbejde for tid og evighed, 4. april101
Guds ydre segl antyder indre tro, 5. april102
Resultater af forhærdelse, hjertet imod Gud, 6. april103
Guds beskyttende sky i ørknen, 7. april104
Gud udfrier sit folk fra fjenden, 8. april105
Guds fjender vil gå tabt til sidst, 9. april106
Kun ægte tro overlever når den prøves, 10. april107
Vantroens synd fører bort fra Gud, 11. april108
Hvor længe vil du nægte at holde Guds bud, 12. april109
Israels erfaring kender os om sabbatens vigtighed, 13. april110
Advarsler imod en fordærvet appetit, 14. april111
Det kristne liv er ikke altid grønne vange, 15. april112
Renhed burde markere den kristnes liv, 16. april113
Guds lov gives ikke kun til Israel, 17. april114
Arrangeret oprør kan ikke bringes til orden igen, 18. april115
Moses var et eksempel på oprigtig ydmyghed, 19. april116
Gud indbyder til hellig frimodighed idet vi nærmer os ham, 20. april117
Himmelske iagttagere er vidne til alle ord der siges, 21. april118
Vær forsigtig med at aflægge falsk vidnesbyrd, 22. april119
Sig ingen vantro ord, 23. april120
Lær at stole og adlyde, 24. april121
I dag er der stadig brug for Kaleb’er, 25. april122
Når vi ser vanskelighederne og prøvelsrne i øjnene, 26. april123
Sand moral og forstandmæssig kraft stammer fra Gud, 27. april124
Vedkender sig rettelser og får gavn af det, 28. april125
Vær til ære for Gud, ikke for selvet, 29. april126
Vantro og knurren ophøjer Satan, 30. april127
Maj—I det forjættede land. – I et syn så Moses det forjættede land, 1. maj128
Graven kan ikke holde Guds hellige der sover, 2. maj129
Moses’ opstandelse bekræfter Satans nederlag, 3. maj130
Vi bør gengive sandheden med taktfulde ord, 4. maj131
God udfører mirakler af en årsag, 5. maj132
Vi kan følge Herren i tillid, 6. maj133
Sejre kan vindes ved Guds kraft, ikke vor, 7. maj134
Vore øjne må fæstnes på Jesus, 8. maj135
Tro og tillid på Kristus forsikrer sand succes, 9. maj136
Guds syn på en tilsyneladende “lille” synd, 10. maj137
Ingen synd kan skjules fra Gud, 11. maj138
Gud opfylder trofast sine løfter, 12. maj139
Aldrig glemme Guds ledelse tidligere, 13. maj140
Uhelliggjorte ønsker tilstås nogle gange, 14. maj141
Gud ønsker at lede sit folk — Hvis de blot vil lade ham gøre det, 15. maj142
Ulydighed mod Gud, fremkalde dårlige undskyldninger, 16. maj143
Venlighed vinder over selviskhed, 17. maj144
Frugterne af et mildt svar, 18. maj145
Guds instrukser, skal der passes godt på, 19. maj146
En synd fremtvinger ofte en anden, 20. maj147
Karekteren åbenbares i modgang, 21. maj148
Davids samvittighedsnag var lige så stor som hans skyld, 22. maj149
For at få Guds tilgivelse, skal han retfærdiggørelse modtages, 23. maj150
Davids erfaringer var som vor, 24. maj151
Guds straffe —Foretrækkes af dødelige mennesker? 25. maj152
Vore tanker om Gud er baseret på vore erfaringer, 26. maj153
Kirker skal bygges til Guds ære, 27. maj154
Kirker bør være passende bosteder for Gud, 28. maj155
Behov for ledere med forskellige talenter i Guds kirke, 29. maj156
Udvise omsorg når der formes venskaber, 30. maj157
Afviges renhede, kan sjælen bringes i fare, 31. maj158
Juni—Konger og profeter. – Velstand skaber nogle gange åndelig nedgang, 1. juni159
Satan giver overvældende krifstelser, 2. juni160
Tag dig i aft for dem som går imod Guds bud, 3. juni161
Vrede på Guds budbringere, 4. juni162
Åndelige højder vil ikke forhindre åndelige lavder, 5. juni163
Når du fristes til smerte, så se på Jesus, 6. juni164
Den største er ikke nødvendigvis den bedste, 7. juni165
Lærdom der fører til at tjene, 8. juni166
Når Gud kalder, Hvordan besvarer vi så? 9. juni167
Ydmyge opgaver, bereder til en højere tjeneste, 10. juni168
Hverdagens pligter i livet er vigtige, 11. juni169
Vrede kan få os til miste Guds velsignelser, 12. juni170
Syndens indviklede net, 13. juni171
Sjæles værdi, op imod ens omdømme, 14. juni172
Stå principfast, 15. juni173
Guds ord er grundlag for karakteropbyggelse, 16. juni174
Forkert valg af venner afføde onde konsekvenser, 17. juni175
Tilskriv altid Gud for de tanker han giver, 18. juni176
Stå for Gud i krisetider, 19. juni177
I enhver prøve er Gud hos os, 20. juni178
Gud advarer imod selvcenteret stolthed, 21. juni179
Vi afgører vor evige skæbne, 22. juni180
Gud behøver stadig folk, 23. juni181
En position udelukker ikke behovet for bøn, 24. juni182
Tro og gerninger bør kombineres, 25. juni183
Omhyggelig planlægning er nødvendig i Guds arbejde, 26. juni184
Vore ord og handler fører en kraftfuld indflydelse med sig, 27. juni185
Jesus tager imod og forsvarer de angrende sjæle, 28. juni186
Hele himlen hører vor pris og giver Gud tak, 29. juni187
Lære den hellige beretnings lektier, 30. juni188
Juli—Kristi fristelse. – Der er brug for stadig bøn for at modstå Satans list, 1. juli189
Kristus nægtede at argumentere med Satan, 2. juli190
Ingen fristelse kan føje Frelseren til at synde, 3. juli191
Kristus beviste at vi kan holde budene, 4. juli192
Kristus imødekom fristelser med bibelen, 5. juli193
Kristi mission blev opfyldt kun gennem lidelse, 6. juli194
Genløseren blev trøstet kun efter at have stået prøven, 7. juli195
Engle blev indvolveret i fristelsens stunder, 8. juli196
Guds kraft er tilgængelig for at vi kan få sejr, 9. juli197
Enhver fristelse der modsættes er en dyrebar sejr, 10. juli198
Jesus har kraft til at frelse alle sjæle, 11. juli199
Vær opmærksom på Satans fordrejninger af skriften, 12. juli200
Jesus giver os kraft til at blive Guds børn, 13. juli201
Vi kan altid stole på et ”Så siger Herren”, 14. juli202
Inderlig og påtrængende bøn vil give guddommelig hjælp, 15. juli203
Sejr opnås i Jesu navn, 16. juli204
Kristus er altid hos os, 17. juli205
Frelse sættes inden for vor hvert menneskes rækkevidde, 18. juli206
Alle kan blive sejrherrer gennem Kristus, 19. juli207
I Kristus kan vi få fuldkommen menneskelighed, 20. juli208
Alle kaldes til at være Guds børn, 21. juli209
Vor indflydelse er en kraft for godt eller for ondt, 22. juli210
Vi skal leve ved ethvert af Guds ord, 23. juli211
Jesus vort eksempel hvordan vi overvinder Satan, 24. juli212
Vor Frelsre blev fristet præcis som vi, 25. juli213
Vi skal til sidst se kongen i hans skønhed, 26. juli214
Gennem guddommelig hjælp er vi sejerherrer imod Satan, 27. juli215
Er vi forberedt for Kristi tilbagevenden, 28. juli216
Bedre at lide end at give efter for fristelse, 29. juli217
Kristus ved præcis hvordan vi skal hjælpes til at vinde sejr, 30. juli218
Jesus vandt sejr for os, 31. juli219
August—Kristi forkyndertjeneste. – Tro at Kristus vil give os kraft til at vinde sejr, 1. august220
Alle må kende Gud, Faderen, 2. august221
Han som har gjort verdenerne blev et hjælpeløst barn, 3. august222
Kristus “Vokesede i kundskab” gik sin Faders æriende, 4. august223
Jesus er et eksempel for børn og unge, 5. august224
Jesus bragte sandheden ved at bruge kendte ting, 6. august225
Foretrækker tradition frem for lydighed mod Guds lov, 7. august226
Dødelige mennesker kan kun vinde sejr gennem Kristus, 8. august227
Jesus lærte både ved ord og eksempel, 9. august228
Jesus har omsorg for menneskers problemer og forviklinger, 10. august229
Vand til vin, 11. august230
De levende vande kommer fra Jesus, 12. august231
Ingen position er for lav til at være ærværdig i Kristus, 13. august232
Kristus vil skabe et nyt hjerte hos sine efterfølgere, 14. august233
“Noget menneske har aldrig talt som denne mand”, 15. august234
Vi er helliggjort gennem sandheden i Jesus, 16. august235
Herren betror os at så god sæd, til en god høst, 17. august236
Kristus helbredte den lamme mand og tilgav han sine synder, 18. august237
Hjertet må igen fyldes med Guds kærlighed, 19. august238
Troens berøring er helbredende, 20. august239
Bjergprædikenen, 21. august240
Den rene, uselviske tro æres i himlen, 22. august241
Jesus vandrer med os gennem alle livets storme, 23. august242
Messiasprofetien blev forkastet, 24. august243
Sang driver Satans kraft tilbage, 25. august244
Farisærere nægtede at anerkende Krit kraft, 26. august245
Adams skændige fald blev genløst af Kristus, 27. august246
Tro sandheden og praktiser den, 28. august247
Forfølgelse i Jesu dage og forfølgelse nu, 29. august248
Lær af Jesus, 30. august249
Jesus vil give os evigt liv, 31. august250
September —Kristus afsluttende forkyndertjeneste og død. – Kristus inditificerer sig med vore sorger, 1. september251
Jesus værdsætter de gaver vi har fået til at elskelig tjeneste, 2. september252
Mange var vidne til Jesus triumferende indgang, 3. september253
Frelseren havde intens sorg da vi forkastede hans kærlighed, 4. september254
“Mit hus skal kaldes et bedehus”, 5. september255
Guds folk skal ikke vise sig fordringsfuldt frem, 6. september256
Kristus ønsker at vi skal bære frugten ved at arbejde for ham, 7. september257
De troende burde have personlig kendskab til Kristus, 8. september258
Ved sin død afsluttedes Satans magt over os, 9. september259
Kristus kom for at tildele fred til sit folk, 10. september260
Jesus, det sande påskelam blev slagtet for vore synder, 11. september261
Hvis vi ønsker at være store, må vi gøre en ydmyg tjeneste, 12. september262
Vi skal vaskes i den store kilde, 13. september263
Føjes begærlighed og havesyge vil det føre til fordærv, 14. september264
Vi gør Satans arbejde, sår tvivlens og vantroens frø, 15. september265
I Getsemane hænger vor skæbne på vægten, 16. september266
Kristus blev ikke tvunget til at bære verdens skyld, 17. september267
Da han blev forrådt, mærkede Kristus det som vi ville mærke, 18. september268
Vor plads i historien vil afgøres af vor karakter, 19. september269
Ligesom Pilatus, fordømmer vi Kristus ved vor tavshed, 20. september270
Historien gentages, Kristi efterfølgere forfølges, 21. september271
Pilatus vaklede stadig over for det overvældende bevis, 22. september272
Verdens genløser blev forkastet af hans eget folk, 23. september273
Vil vælge Jesus? 24. september274
Enhver af os behøver at kende vor egen svaghed, 25. september275
Når vi ser på Gud, så har Satan ingen magt over os, 26. september276
Kristus blev korsfæstet for os, 27. september277
Jesus blev til synd for os, og led alene, 28. september278
“Såret for vore overtrædelser”, 29. september279
Kristi efterfølgere vil hades af verden, 30. september280
Oktober—Fra den anden side af opstandelsen og Tempeltjenesten ophørte ved Kristi død, 1. oktober281
Mænd og kvinder står frimodigt for Kristus, 2. oktober282
Der er altid lys midt i mørke, 3. oktober283
“Han er opstanden!”, 4. oktober284
Vagernes vidne ved graven, 5. oktober285
Sejrens førstefrugter over døden, 6. oktober286
Jesus vil give os kraft til at vinde sejer, 7. oktober287
Spørgsmålet om Guds overmagt, fastsættes, 8. oktober288
Kærnen af det hele: “Synd er overtrædelse af loven”, 9. oktober289
Al skabning påvirkes af den store strid, 10. oktober290
Guds lov forsvares til sidst, 11. oktober291
Guds søn blev såret og skammet i vort sted, 12. oktober292
Himlens triumferende modtagelse af Kristus, 13. oktober293
Løftet om guddommelig kraft, 14. oktober294
To disciple gik fra fortvivlelse til håb, 15. oktober295
Disciplene blev oplyst om Kristi identitet, 16. oktober296
Jesus åbenbarer sig selv for disciplene, 17. oktober297
“Herren er faktisk stået op!”, 18. oktober298
Jesus åbnede sine efterfølgeres forståelse, 19. oktober299
Når Helligånden kommer som trøstermand, 20. oktober300
Helligåndens løfte: “I skal få kraft”, 21. oktober301
Den kraft der ryster verden, 22. oktober302
Modsætter sig religiøse ledere, 23. oktober303
“Vi må adlyde Gud”, 24. oktober304
Det er farligt at ikke angre, 25. oktober305
Helligånden vil komme igen på vor tid, 26. oktober306
Stefanus, den første kristne martyr, 27. oktober307
Filip evangelisten, 28. oktober308
Saulus bliver til Paulus, Apostel for hedningerne, 29. oktober309
Timotius, Et eksemplarisk ungt menneske, 30. oktober310
Johannes den elskede bliver til Johannes åbenbareren, 31. oktober311
November—Fremtiden åbenbares i Åbenbaringens bog. - Guds budskab til sit folk, 1. november312
Åbenbaringen er en åben bog til vore studier, 2. november313
Jesu vidnesbyrd åbenbarer Guds evige kærlighed, 3. november314
Kristi arbejde for vor genløsning står beskrevet, 4. november315
Se ud i fremtiden, 5. november316
Vi står til ansvar for det lys vi har fået, 6. november317
Fare for ligegyldighed over for lyset, 7. november318
Forfølgelse i de første århundreder, 8. november319
Den første menighed fordærves af Satans efterfølgere, 9. november320
Der er to klasser iblandt Kristi efterfølgere, 10. november321
De vil også forfølge dig, 11. november322
Reformationens principper skal fremholdes i dag, 12. november323
Forstå forskellen mellem tro og formastelse, 13. november324
Vær trofast indtil døden, 14. november325
Jesu efterfølgere står over for en liv-og-død kamp, 15. november326
Gud åbenbarer sine hemmeligheder for enhver tidsalder, 16. november327
Gud kalder os til at være lysets børn, 17. november328
Gør ingen hastige og overilede træk, 18. november329
Undgå stridigheder; fremskynd harmoni, 19. november330
Vi skal kende sandheden og praktisere den, 20. november331
Folk skal uddannes til at ransage skrifterne, 21. november332
Gode og onde engle er altid til stede, 22. november333
Studér Daniel og åbenbaringen sammen, 23. november334
Seglet på Daniels bog er nu brudt, så den studeres, 24. november335
De første modstandere latterliggjorde adventister, 25. november336
William Millers vidne, 26. november337
De tre engles budskaber – Et kald til Guds ord, 27. november338
Guds lov behøver ingen revision, 28. november339
Englen i Åbenbaringen 10 proklamerer Guds sidste budskab, 29. november340
Hold fast ved sandheden, som den er i Jesus, 30. november341
December — Dagene varer ved. - Ransag skrifterne for at ransage sandheden, 1. december342
Gud giver ingen myndighed til at sætte tidspunktet for Kristi genkomst, 2. december343
“Ikke mere tid”, 3. december344
Vi kaldes til at skille os ud fra verden, 4. december345
Lev hver dag som om den er den sidste, 5. december346
Nu er der ikke tid til at gå på kompromis, 6. december347
Nogle vil vælge oprør frem for lydighed, 7. december348
Dem som holder Guds bud er hans juveler, 8. december349
Vort arbejde er at proklamere de tre engles budskaber, 9. december350
“Et nyt hjerte vil jeg også give jer”, 10. december351
Guds folk skal ikke skjules, 11. december352
“Hvornår skal disse ting være?”, 12. december353
Vi er Herrens soldater, 13. december354
Guds segl er sabbaten, 14. december355
Dem der tror den nærværende sandhed, må være stærke i Herren, 15. december356
Fortiden der står nedskrevet i bibelen, er også for vor tid, 16. december357
Give det sidste advarselsbudskab til verden, 17. december358
Lydighedens sti er vejen til hellighed, 18. december359
Lad os stå på Kristi side, 19. december360
Vi er medarbejdere sammen med Gud, 20. december361
Der vil aldrig komme en tid hvor vort budskab skal ændres, 21. december362
Sorg for at modtage ”Nyt lys”, 22. december363
Ikke kun tro, men gøre Faderens vilje, 23. december364
Helligånden hjælper os til at se skelne sandhed fra vildfarelse, 24. december365
Dødsdekretet mod Guds folk, 25. december366
Hele Åbenbaringen i bibelen kommer fra Jesus Kristus, 26. december367
Engle besvarer de uselviske medarbejderes bønner, 27. december368
Kristus banker på dit hjertes dør, lad ham komme ind, 28. december369
Vi er på grænsen til det forjættede land, 29. december370
Helligåndens dåb fører til sand religion, 30. december371
Kampen mellem Kristus og Satan er afsluttet, 31. december372