tilbage

bogen er ikke oversat

The Publishing Ministry, 1983. 430 sider, mindre citater fra vidnesbyrdene, ms, mfl

Forlagstjenesten

Sektion 1 – Forlagsarbejdets tidlige historie
Dorchester-synet i 1848 og vor første forlagsvirksomhed
Ofre for at oprette
3. januar 1875, syn og verdensudbredelse
Guds hensigt med forlagsarbejdet
Sektion 2 Oprettelse og drift af forlagshuset
Et helligt arbejde
Høje åndelige standarder for Guds arbejdsfolk
Kvalifikationer for arbejdet og effektivitet
Oplæring af medarbejdere
Behov for litteratur med kvalitetsbudskaber
Økonomiens betydning
Forholdet mellem forlagshuset og kirken
Sektion 3 - De farer forlagenes ledere står over for
Ikke kongelig, men kristuslignende lederskab
Onder kommer af centralisering og kolonisering
Kommerciel henholdsvis trossamfundets trykkeri
Guddommelig inrettesættelse der ignorer råd
Omplacering og genobygning
Oprette forlagshuse i nye lokaliteter.
Sektion 4 - Forlagshusets produkt
Publicering af Ellen G Whites bøger
Bogsalg og illustrationer
Tidsskrifter og deres udbredelse
Skrivere og honorarer
Løn til forlagshusets medarbejdere
Sektion 5 - Succesrig mark for lederskab
Elementerne i god lederskab
Undervise i litteraturevangelisme
Rekruttere evangelister
Guds plan for studerende og unge
Oplære litteraturevangelistre til at sælge
Oplære litteraturevangelister til at vinde sjæle
Litteratur til et afsluttet værk
Selktion 6 – Råd om at udbrede menighedens litteratur
ABC – åndelig rettesnor
Omhyttelig ledelse og fremdrift
Salgsfremme af bøger
Uddeling af traktatre og tidsskrifter
Omdeling af profetiens ands bøger
Kristi lignelser og I den store læges fodspor
Litteraturen udbredes af advenstister
Litteratu til Adventist hjem
Fra en lille begyndelse til en herlig sejr
Litteraturen skaber et financielt kald
Et vidne til alle folkeslag
En uforventet høst