tilbage

bogen er ikke oversat

From Splendor to Shadow, 377 sider, 1984, sammendrag og genfortælling af Profeter og konger

Fra glans til skygge

Den herlige skæbne Israel kunne have fået
Salomons spektuklære begyndelse
Salomons storslåede tempel
Fremgang og stolthed bringer ulykke
Hvordan Salomon mistede sin chance
Salomons dybe anger
Rehoboams arrogance: Rigets splittelse
Jeroboam leder Israel tilbage til afgudstilbedelse
National frafald bringre national ruin
Elias konfronterer kong Ahab
Den hårde irettesættelses stemme
Gud forsvaret på Karmels bjerg
Profeten mister tro og skræk
“Hvad er du her efter?”
Guds kald til de nyere frafaldne
Josefat, kongen der troede Gud
Fadet af Akabs hus
Elisa kaldet til at efterfølge Elias
Vandenes helbredelse
Elisa, fredens pæne profet
Høvedsmanden Naaman helbredt mod spedalskhed
Elias’ afsluttende forkyndertjeneste
Jonas, profeten der løb bort
Israels nedtur og fald
Et folk “Udslettet af mangel på kundskab”
Profeten med håbets budskab
Esajas budskab: “Se din Gud!”
Akas næsten ruinerer riget.
Kong Hesekias genopbygger ødelæggelsen
Sejrherrer fra Babylon se de forkerte ting
En engel slå den assyriske hær ihjel
Esajas “Gode nyhedre” til alle folkene
Messias og Josia. Den værste og bedste.
Loven som har været nedbrudt længe genopdages
Jeremias, manden som mærkede Guds kvaler
Judas forbavsende hårdnakkethed
Zedekias, Judas sidste konge
Zedekias mister sin sidste chance
Ikke alt var tabt
Daniel en fange i Babylon
Nebukadnezzars drøm om verdensriger
Tre hebræere i ildovnen
Nebuadnezzars syv år i vanvid
Belsazzars fest. Babylons sidste nat.
Daniel i løvekulen
Kyrus sætter de landsforviste fri
Bitter modstand svigter
Satan, anklageren, Kristus er forsvaren
Hemmeligheden ved success i Guds arbejde
Ester, den hebræiske pige der blev dronning
Ezra, kongens betroede ven
Ezra optænder en åndelig vækelse
Nehemias, bønnens og handlingens mand
Nehemias udretter det umulige
Nehemias irettesætter bravt selviskhed
Forening med verden forhindrer Guds sag
Tilgivelsens og helbredelsens glæde
Nehemias smertelige reformationsarbejde
Mørke går forud for daggry
Hvor er Guds sande Israel
Syner om en herlig fremtid