tilbage

bogen er ikke oversat

Testimonies to Southern Africa, 98 sider, 1977, hele breve

Vidnesbyrd til Sydafrika

Ellen G Whites afrikasamling4
Råd til missionærere på vej til Afrika7
Breve til en prædikant og hans hustru på vej til Afrika14
Råd til missionærere i Afrika21
Vandre i al ydmyghed28
Fem brev til medlemmer af Wessels-familien i Sydafrika36
Uddrag af andre breve til Wessels-familien54
Fire breve til en ledende missionsarbejder i Afrika63
Brev til en missionærfrue i Afrika75
Råd til en missionær i Afrika77
Et andet rådgivende brev til en missionær i Afrika85
Ord til medarbejdere i Afrika92
Uddrag af brev til generalkonferensens repræsentative besøg i Afrika96