tilbage

bogen er ikke oversat

Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, 1989. 271 sider, store citater fra RH – breve mfl

Vidnesbyrd om optræden mel køn hor og skilsmisse

Sektion 1 - Ægteskab13
Vigtige kendsgreninger og principper13
Advarsler og råd19
Indvidualitet25
Gengifte enker og enkemænd31
Sektion 2 - Gift til en ikke troende ægtefælle39
Den kristnes ægtefælles optræden39
section 3 – En skamferet ægtefælle54
Råd til Walter og Laura54
Irettesættelse til Walters anden svigermoder67
Walters andet ægteskab svigter74
Sektion 4 – Seperation og begrundelse for skilsmisse75
Seperation76
Begrundelse for skilsmisse78
Sektion 5 – Tøjlesløshed og utroskab81
Utroskabens synd81
Vanrøgt af det syvende bud.98
Behandle urene tanker og forslag103
Sektion 6 - Andre sexuelle onder109
Seksuelle udfoldelser inden for ægteskabet109
Kælderi og førægteskabelig sex117
Homosexualitet119
Ornani121
Børnemishandling124
Sektion 7 – Råd til folk med moralske problemer130
Husmoderen130
En gammel Adventist og hans elskerinde133
En hospitalsarbejder145
En sanatorietilsynsførende147
Vil være sanatorietilsynsførende155
En lægedokter158
En litteraturevangelist163
En offentlig evangelist166
En æret prædikant182
En indflydelsesrig prædikant193
Fire uhellige prædikanter199
Ellen Whites assistenter206
Uhellige ægteskaber218
Respekt for ubibelske ægteskaber218
Bror G219
Stephen Belden223
William E (del I)225
Råd til menighedens administratorere228
William E (del II)228
Appel til prædikanter235
Råd til generalkonferenseformanden239
Råd til bymissionen og industrielle ledere243
Ægteskabsbryderen og menighedsmedlemskab247
En udtalelse fra Ellen og James White250
Kærlighed for den fejlende og fristede253
Guds kærlighed til synderen253
Forstå andre260
Appendiks A Ornani og sindssyge268
Appendiks B Et tidligt menighedsproblem271