tilbage

bogen er ikke oversat

Testimonies on Sabbath-School Work, 122 sider, 1900 – kapitler fra Sabbath School Worker

Vidnesbyrd om sabbatsskolearbejdet

Sabbatsskolen og gudstjenesten7
Brug for hjælpere9
Ransag skriften10
Sabbatsskolepligter ved lejrmødet og i hjemmet12
Til ledere og lærere16
Sabbatsskolens indflydelse20
Muligheder i sabbatssklearbejdet29
Forældre og læreres ansvar35
Behov for ægte religion i vore sabbatsskoler41
Samarbejde med Kristus47
Sabbatsskolearbejdets formål50
Hjertearbejde I sabbatsskolen, lærer og elev54
Læreren må være elev58
Ransagelsesånden er nødvendig62
Hvad det betyder at være en medarbejder sammen med Gud67
Den betydingsfulde lektie70
Behov for helligede lærere73
Kristus vort eksempel76
Hvordan fejlende elever behandles77
Lærerens kvalifikationer80
Sikkert at følge Kristus83
Friske temaer skal bringes frem85
Til lærerne87
Fare for formalisme89
Helligånden er nødvendig for at det lykkes91
Helligelse af lærere95
Passe godt på børnene98
Elsk den betvingende kraft100
Guds made at implamentere kundskab på105