tilbage

bogen er ikke oversat

From Trials to Triumph, 314 sider, 1984, sammendrag og genfortælling af Mesterens efterfølgere/Acts of Apostles

Fra trængsel til sejr

Guds hensigt med sin menighed
Oplæringen af de tolv
De gode nyheder går overalt
Pinsen: Apostlene begynder deres arbejde
Åndens gave er til os
Peter og Johannes blev forbudt at gore Kristi arbejde
En uærlig mand og hustru straffes
Peter og Johannes udfries fra fængslet
Hvorfor de syv forstandere blev valgt
Stefanus, den første martyr for Kristus
Evangeliet når til samaria og Etioipien
Fra Saulus til Paulus. Forfølger til disciplel
Hvordan Gud uddannede Paulus
Evangeliet går ud til hedningene
En engel udfri Peter fra fængsel
Dramatisk fremgang i Antiokia
Evangeliet bringes ud
Apostlene bade forfølges og beundres
Helligånden sætter vanskelige problemer
Paulus’ hemmelighed: Ophøj korset
Engle åbner et fillipisk fængsel
En vækkelse og optøjer i Thessalonika
Paulus forkynder i Berøa og Athen
Forkynder corsets kraft i Korinth
To vigtige breve til tessalonikerne
Menighedens politik i Korint
Troldomsbøger brændes
Sølvsmedens oprør i Efesus
Retssager og sexuel løsagtighed udfordres
Paulus styrker menighed for altid
Korrint accepterer Paulus’ råd
Glæden af at give frit
Arbejde under store vanskeligheder
Glæden ved at arbejde sammen med Kristus
Guds særlige plan for jøderne
Paulus’ tidløse brev til galaterne
Paulus’ afskedsrejse til Jerusalem
Paulus brødre giver ham et dårligt råd
Paulus’ trængsel i Kaseræa
Paulus appellerer til Kejseren
Kongen som afviste korset
Pauls lider skibbrud i en storm
Paulus på vej til Rom: Stor byevangelist i lænker
Paulus vinder nyomvendte i Kejserens palads
De breve Paulus skrev fra Rom
Paulus sættes fri endnu en gang
Paulus sidste arrestation og fængsling
Paulus er igen for Nero
Paulus udgyder sit hjerte i sit sidste brev
Paulus dør for Ham, som døde for ham
Apostlen Peter, en trofast underhyrde
Peter korsfæstet i Rom
Johannes den elskede discipel
Johannes, det trofaste vidne for Kristus
Johannes’ hemmelighed om sand helliggørelse
Johannes er i eksil på ensomme Patmos
Johannes ser Åbenbaringens syner
En herlig fremtid står foran os