tilbage

bogen er ikke oversat

The Upward Look, 1982. 383 sider andagtsbog

Se opad

Se mod himlen, 1.januar7
Behovet for en reformation, 2.januar8
Sejr gennem Kristus, 3.januar9
I ransagelse for sandhed, 4.januar10
Helligånden er enig med Ordet, 5.januar11
Lys henholdsvis mørke, 6.januar12
Hvor skal vi investere? 7.januar13
Bøn og praksis må forenes, 8.januar14
Gud nedværdiger sig til at lytte, 9.januar15
Bevar mønsteret for dig, 10.januar16
Valget er vort, 11.januar17
Kristus, den mægtige helbreder, 12.januar18
Når sandhed er et blivende princip, 13.januar19
Velduften af Kristi karakter i dig, 14.januar20
Helligede penge, 15.januar21
Resultater af indre fornyelse, 16.januar22
Kærlighed som Kristus elsker, 17.januar23
Modstå djævelen, 18.januar24
Familien er et symbol, 19.januar25
Kun hjælp i Kristus, 20.januar26
Livet der varer ved, 21.januar27
Jeg er et Guds barn, 22.januar28
Ufejlbarlig forsikring, 23.januar29
Glæde ikke tungsind, 24.januar30
Vor dygtige frelser, 25.januar31
Kloge som slanger, harmløse som duer, 26.januar32
Vor langmodige Gud, 27.januar33
Bevare Guds kraft, 28.januar34
Tilgive frit, 29.januar35
Styrke til i dag, 30.januar36
Udødelig arv, 31.januar37
Guds planer er fuldkommen, 1.februar38
Lev i harmoni med himlen, 2.februar39
Ikke min vilje men din, 3.februar40
I dag er det frelsens dag, 4.februar41
Tid til at vågne op! 5.februar42
Helligånden, en trofast vejleder, 6.februar43
Bibelen—Guds ord til dig, 7.februar44
Kristus er vort eneste håb, 8.februar45
Vælg jer hver dag, 9.februar46
Vis dig som en mand, 10.februar47
Åg, 11.februar48
Kristi liv rørte folk, 12.februar49
Behov for medarbejdere til høsten, 13.februar50
Reformation i hjertet, 14.februar51
Tro og handling, 15.februar52
Optæl Gud godhed, 16.februar53
En levende forbindelse med den levende Gud, 17.februar54
En sjæle værdi, 18.februar55
Tage imod hans retfærdighed, 19.februar56
Prøvelser vil komme, 20.februar57
Ægte kristendom, 21.februar58
Kristus levede et liv i ydmyg lydighed, 22.februar59
Ledsagende engle, 23.februar60
Stå fast på troen, 24.februar61
Guds standard er fuldkommen, 25.februar62
Tag Kristi rustning på, 26.februar63
Praktiseres troen øges den, 27.februar64
Vandre i tro, ikke efter øjnene, 28.februar65
Hvem er konge? 1.marts66
Bland tro med at lytte, 2.marts67
Gud kalder på medarbejdere, 3.marts68
Lad dem vokse sammen, 4.marts69
Opstandelseskraft nu, 5.marts70
Arbejd for natten kommer, 6.marts71
Bøn — Den skjulte kraft, 7.marts72
Sæt Gud først, sidst og bedst i alt, 8.marts73
Slagplanen åbenbaret, 9.marts74
Lad dette sind være i jer, 10.marts75
Englenes tjeneste, 11.marts76
Guds værk — vort betroelse, 12.marts77
Ransage skriften, 13.marts78
Gud, retfærdighedens og barmhjertighedens vogter, 14.marts79
Tid til handling, 15.marts80
Guds nåde giver kraft til at overvinde, 16.marts81
Vi må overvinde ligesom Kristus vandt sejer, 17.marts82
Kald på medarbejdere, 18.marts83
Gå aldrig tilbage til jeres erklæring, 19.marts84
Jalousi og gerrighed irettesættes, 20.marts85
Religion i hjemmet, 21.marts86
Se med himmelsk indsigt, 22.marts87
Gud åbenbarer hemmeligheder, 23.marts88
Begavet med en højere natur, 24.marts89
Kristus lærte fra naturen, 25.marts90
Vor kristne erfaring må besjæles, 26.marts91
Opgaven er vor, 27.marts92
Gud er hos sit folk, 28.marts93
Stadig fremme, 29.marts94
Vort nuværende og senere studium, 30.marts95
Kristuslignende kærlighed blander hjerte med hjerte, 31.marts96
Danne karakter for himlen, 1.april97
Leve i enhed med Kristus, 2.april98
Søg guddommelige, ikke menneskers råd, 3.april99
Hvordan Gud leder sine børn, 4.april100
Ting du kender til, 5.april101
Korsets høst, 6.april102
Søge det usynlige, 7.april103
Gå ud og arbejd i min vingård, 8.april104
Ofre sådan som Kristus ofrede, 9.april105
Undgå Satans snarer, 10.april106
Sindets indflydelse på sindet, 11.april107
Imødekomme og mestre vanskeligheder, 12.april108
Vi har et fuldkommet forbillede, 13.april109
Naturen er vor lærebog, 14.april110
Vend dig til Gud så længe det er tid, 15.april111
Opelske en Kristuslignende karakter, 16.april112
Stol på dine brødre, 17.april113
Kristus elsker synderen, 18.april114
Drag med Kristus, 19.april115
Sand helliggørelse, 20.april116
Guds ord er din vejleder, 21.april117
Sand kærlighed kan ikke skjules, 22.april118
Lær fra Kristus, 23.april119
Ære Gud, ikke mennesker, 24.april120
Opelske kristne dyder, 25.april121
Følg Herrens anvisninger, 26.april122
Gud har sit udvalgte folk, 27.april123
Tag frelsens bæger, 28.april124
Gå fremad, 29.april125
Det store eksemplar, 30.april126
Satanisk spidsfindighed, 1.maj127
Hvem er den største? 2.maj128
I verden men ikke af verden, 3.maj129
Holdes i sandhedens kærlighed, 4.maj130
Den kristne arv, 5.maj131
Den rigtige eller forkerte side - hvilken? 6.maj132
Kristus kalder på enhed, 7.maj133
Når der begås fejl, 8.maj134
Bed for Helligånden, 9.maj135
Tag Kristus på hans ord, 10.maj136
Følg det store eksempel, 11.maj137
Praktisere gode arbejdsvaner, 12.maj138
Råd til kvinder, 13.maj139
Der er en sikker sti, 14.maj140
Behov for enhed, 15.maj141
En kur mod skyld og depression, 16.maj142
Bereder du dig til himlen? 17.maj143
Pas på forlokkende teorier, 18.maj144
Ét i Kristus, 19.maj145
På deres frugter, 20.maj146
Kristus går i forbøn for dig, 21.maj147
Gud i naturen, 22.maj148
Hvordan er det med min sjæl? 23.maj149
Hvad er arnestedet til din brand? 24.maj150
Beskue ham! 25.maj151
Mere end en profet, 26.maj152
Læs Daniels bog, 27.maj153
Vi kan ikke gøre noget uden Gud, 28.maj154
Gør hjemmet til en bid af himlen, 29.maj155
Til en ældre søster, 30.maj156
Kristi arbejde og vort arbejde, 31.maj157
Opgiv aldrig det kristne princip, 1.juni158
Naturens lærebog, 2.juni159
Vær stærk, 3.juni160
Lyset kommer i klare stråler, 4.juni161
Hvorfor Gud tillader usikre erfaringer, 5.juni162
Nu er det på tide: Stå op og spred lys, 6.juni163
Kaldt til ære og dydighed, 7.juni164
Alle kan vinde, 8.juni165
Den guddommelige læge ordinerer, 9.juni166
Gud forlanger hele hjertet, 10.juni167
Hvem skal jeg bekende mig til? 11.juni168
Guds hånd på rettet, 12.juni169
Et hjem med evig sollys, 13.juni170
Enhver mand har fået sit arbejde, 14.juni171
I dag, 15.juni172
Se på Jesus Kristus, 16.juni173
Er du en frugtbar gren? 17.juni174
Menneskers visdom er tåbelighed, 18.juni175
Er vi ét med menigheden i himlen, 19.juni176
Gud hjælper os med at udføre hans vilje, 20.juni177
Gud kan bruge ”ringere” medarbejdere, 21.juni178
Lad Gud udvirke Sin vilje i jer, 22.juni179
Lektier fra det golde figentræ, 23.juni180
I besøgte mig, 24.juni181
Forberede sig til himlen, 25.juni182
Kristi kærlighed kan ikke måles, 26.juni183
Hvad bereder I jer for? 27.juni184
Mere lig Kristus hver dag, 28.juni185
Evangeliets kraft, 29.juni186
Guds planer er enkle, 30.juni187
Stå fast på princippet, 1.juli188
Fortsæt med at klatre, 2.juli189
Verdens lys, 3.juli190
Vor helligdomslære, 4.juli191
Evig årvågenhed, 5.juli192
Målet af guddommelig opmærksomhed, 6.juli193
Har du fundet din plads? 7.juli194
Dommens åbenbaringer, 8.juli195
Udvikle karakter til himlen, 9.juli196
Vær en trofast husholder, 10.juli197
Velafbalanceret kristen udvikling, 11.juli198
Gud er alle steder, 12.juli199
Søg visdom ovenfra, 13.juli200
En forunderlig overenskomst, 14.juli201
At hellige Gud talens talent, 15.juli202
Kast din byrde på Herren, 16.juli203
Vor barmhjertige Gud, 17.juli204
Bring Guds ord ind i livet, 18.juli205
Kristi vagtfolk, 19.juli206
Dit ord er en lampe, 20.juli207
Døm ikke, 21.juli208
Kristus er vort mønster, 22.juli209
Kristen perfektion, 23.juli210
Fuld og fri tilgivelse, 24.juli211
Ikke fred for enhver pris, 25.juli212
Lydighed er prisen, 26.juli213
Sæt dit håb til Gud, 27.juli214
Kristi død bringer liv, 28.juli215
Spise blade fra livets træ, 29.juli216
Kærlighed som brødre, 30.juli217
Jeg vil løfte mine øjne op, 31.juli218
Lad Helligånden kontrollere, 1.august219
Enok behagede Gud, 2.august220
Den store lægemisionær, 3.august221
Sande Kristi soldater, 4.august222
Falsk helliggørelse, 5.august223
Skrevet til vor formaning, 6.august224
Kun ét lys til at oplyse vejen, 7.august225
Hvad Gud fordømmer er ikke sikkert, 8.august226
Følge Kristi offereksempel, 9.august227
Behov for nådige ord, 10.august228
Daglig helligelse, 11.august229
Kristus har kraft til os, 12.august230
Fjern kritikkens skrammel, 13.august231
Behov for reformation, 14.august232
Løfte om guddommelig hjælp, 15.august233
Vi er Kristi repræsentanter, 16.august234
Bruge din indflydelsesrige talenter, 17.august235
Tro som skiller sig ud, 18.august236
Lad os vinde sejr her, 19.august237
Følge den store lærere, 20.august238
Bygge på klippen, 21.august239
Bliv kendt med Gud, 22.august240
Hav Guds ære for øje, 23.august241
Trofast i det små, 24.august242
Forlad skeptismens tåge, 25.august243
Kristus har grund til at udrense, 26.august244
Tør være ligesom Daniel, 27.august245
Den tredje engels budskab er sikkert, 28.august246
Himlen gav sin mest kostbare rigdomme, 29.august247
Kristus er stien, 30.august248
Kristus holder standarden højt, 31.august249
Hvad ville Jesus gøre? 1.september250
Nytten af modgang, 2.september251
Inkarnationens mysterium, 3.september252
Scener fra genkomsten, 4.september253
Slaget om Guds lov, 5.september254
Indsigt i påskeberetningen, 6.september255
Bevidne for andre, 7.september256
Udlovet hjælp til kampen, 8.september257
Mod i Herren, 9.september258
Liv i stadig sejr, 10.september259
Fortsæt med at se op, 11.september260
Selvet må dø, 12.september261
Undgå diskussion og hårde stød, 13.september262
Den enhed Kristus venter på, 14.september263
Det alvorlige ved den endelige dom, 15.september264
Enhver mand har sit arbejde, 16.september265
Byerne skal advares, 17.september266
Det arbejdende medlem, 18.september267
Hav tro på Gud, 19.september268
Et budskab til verden, 20.september269
Videnskabens og åbenbaringens Gud, 21.september270
Stå fast ved Gud, 22.september271
Jesus lytter til den brødebetyngede, 23.september272
Guds kirke er et tempel, 24.september273
Hvordan fristelser imødekommes, 25.september274
Forberedelse til sildigregnen, 26.september275
Mere hellig, endnu mere hellig, 27.september276
To ånter i verden, 28.september277
Lad Guds ånd forme og danne, 29.september278
Gør rede til sildigregnen, 30.september279
Lad dit net gå, 1.oktober280
Pris Gud på trods af trængsler, 2.oktober281
Søg det guddommelige ikke menneskelig visdom, 3.oktober282
Vort ansvar, 4.oktober283
Tjeneste for Gud begynder på jorden, 5.oktober284
Hvordan den onde surdej arbejder, 6.oktober285
Stol på Guds ord, ikke menneskers, 7.oktober286
Nadverens betydning med Gud, 8.oktober287
Giv ikke selvet ære, 9.oktober288
Forberedt som morgnen, 10.oktober289
Karakteren prøves, 11.oktober290
Hvordan Gud ser på synd, 12.oktober291
Ikke én går alene til himlen, 13.oktober292
Retfærdighed vil indtage tronen, 14.oktober293
Børnene er Guds ejendom, 15.oktober294
Forbliv i Kristus, 16.oktober295
Har du taget imod indbydelsen? 17.oktober296
Kristus, vort eksempel i arbejde for andre, 18.oktober297
Fat mod! Sig opmuntrende ord, 19.oktober298
Løfte om overvindende kraft, 20.oktober299
Han må vokse, 21.oktober300
Evangeliet er mægtigt, 22.oktober301
Ingen mellemvej til paradiset, 23.oktober302
Himlen er den kristnes sommer, 24.oktober303
Tro og modtage, 25.oktober304
Kristus talte sandheden, 26.oktober305
Tænk på tillid, ikke trængsler, 27.oktober306
Vær enestående – for Kristi skyld, 28.oktober307
Naturen åbenbar ikke Gud helt, 29.oktober308
Satans sildigregnssofisterier, 30.oktober309
Gud forandrer sig ikke, 31.oktober310
Accepter Felserens plan, 1.november311
Salige forsikring, 2.november312
Tag dit ståsted på Kristi side, 3.november313
Himlens sol skinner gennem Hans efterfølgere, 4.november314
Kristus kom for at åbenbare Gud, 5.november315
Vær en glad kristen, 6.november316
Løfte til sejrherren, 7.november317
Den store Jeg Er, 8.november318
Tilbede naturens Gud, 9.november319
Tag frelsens bæger op, 10.november320
Se på Jesus, ikke på andre, 11.november321
Vor Faders gerning, 12.november322
Hvilket svar vil du have? 13.november323
Fuldstændige fodspor, 14.november324
I troens fulde forvisning, 15.november325
Ledere i den usynlige kamp, 16.november326
Kast dine byrder på Jesus, 17.november327
Naturen åbenbarer Gud, 18.november328
Vandre i troen, Ikke efter øjnene, 19.november329
Vær lysvågen, 20.november330
Lad Gud lede, 21.november331
Gud og hans skabelse, 22.november332
Åbenbaringer af Guds vilje, 23.november333
Hvordan der vidnes for din tro, 24.november334
Brug af betroede talenter, 25.november335
Da helligdommen blev renset, 26.november336
Søg Herren, 27.november337
Drop selvet ud i Guds hænder, 28.november338
Gud er ikke naturen, men naturens Gud, 29.november339
Søg Gud om hjælp, 30.november340
Den usynlige konflikt, 1.december341
Bøn i nattestunden, 2.december342
Vær de første til gode gerninger, 3.december343
Guds ord er sandt, 4.december344
Betydningen af kristen fuldkommenhed, 5.december345
Guddommelig medfølelse fortsætter med at flyde, 6.december346
Hvor er dine rigdomme? 7.december347
Din genløsning drager nær, 8.december348
Vor genløsningspris, 9.december349
Blandes i enighed, 10.december350
Vær kristne der solskinner, 11.december351
Bring tilbage til Gud, 12.december352
Guds forbavsende kærlighed, 13.december353
Ryk fremad Forward, 14.december354
Lydighed mod den himmelske vision, 15.december355
Guds bekymring for sit folk, 16.december356
Som en tyv om natten, 17.december357
Lug i din egen have, 18.december358
Den gave Kristus ønsker, 19.december359
Ransag skriften, 20.december360
Gud giver os hvad vi har brug for, 21.december361
Byg på den solide klippe, 22.december362
Se kun på Gud, 23.december363
Skinne med levende klarhed, 24.december364
Levende stene til et himmelsk tempel, 25.december365
Beslutninger for det nye år, 26.december366
Bed, og din vilje vil ske, 27.december367
Uddan dig selv til at tro, 28.december368
Vi er genstand for uendelig kærlighed, 29.december369
Figenblade eller Kristi klædning? 30.december370
Forvaltere af Guds nåde, 31.december371