tilbage

bogen er ikke oversat

Our Father Cares, 1992 andagtsbog

Vor Fader har omsorg

Vi er kaldet Guds sønner, 1. januar15
Vi renses ligesom Kristus er ren, 2. januar15
Vi får kraft til at blvie Guds sønner, 3. januar16
Gud er nær til alle, som kaldes på ham, 4. januar17
Tro på Kristus betyder evigt liv, 5. januar18
Ånden bringer visdom og forståelse, 6. januar19
Engle tjener for frelsens arvinger, 7. januar20
Vi får en tro som virker ved kærlighed, 8. januar20
Afhængighed af Gud, 9. januar21
Det fornyede hjerte elsker ligesom Krisuts elskede, 10. januar22
Vi skal tage tid til at tænke på Gud, 11. januar23
Lad os komme frimodigt frem til nådens trone, 12. januar24
Glæde sig ved nådens rige rigdomme, 13. januar24
Vi har fået Guds fylde, 14. januar25
Vi ændres herlighed til herlighed, 15. januar26
Kærlighed for hinanden, 16. januar27
Vi skal vidne sejr, ligesom Kristus vandt sejer, 17. januar28
Jesus er en ven som er tættere end en bror, 18. januar28
Påpasselige levevaner sikrer et godt helbred, 19. januar29
Guddommelig visdom, 20. januar30
Studér skrifterne, 21. januar31
At vandre på hans vej, 22. januar32
Alle mænd drages til den opløftede Frelser, 23. januar32
Forligt med Gud ved Kristi død, 24. januar33
Sandt missionsarbejde begynder i hjemmet, 25. januar34
Vi skal gøre godt mod vor næste, 26. januar35
Vær forenet som Guds børn, 27. januar36
Glade i Herren, 28. januar36
Fylde sindet med guddommelig sandhed, 29. januar37
Træer plantes ved vandfloderne, 30. januar38
Vi skal arve alle ting, 31. januar39
Jeg giver mit hjerte, 1. februar40
Bed om morgnen, 2. februar40
Bibelen afføder nyt liv, 3. februar41
Den ånd der skal forherlige Kristus i mig, 4. februar42
Hele jorden vil oplyses, 5. februar43
Princippet skal ikke ofres for fred, 6. februar44
Jeg vil elske ligesom Kristus elskede, 7. februar44
Jeg vil synge for Herren, 8. februar45
At vokse i nåden, begynder i hjemmet, 9. februar46
Gud fordobler mine talenter, 10. februar47
Bevare legemets tempel, 11. februar48
Et glad hjerte er god medicin, 12. Februar48
Taksigelse og pris, 13. februar49
Kærlighed helbreder mange sår, 14. februar50
Hvor behagelige er ikke ord der siges passende, 15. februar51
Jesus og hans venner i Betanien, 16. februar52
Giv andre livets vand, 17. februar53
Husk særlig på trængende menighedsmedlemmer, 18. februar53
Hvad Gud mest er en smuk karakter, 19. februar54
Får del gennem Guds løfter, 20. februar55
Ærbødighed for Guds hus, 21. februar56
Gud sørger for mig, 22. februar56
Kristus min storebror, 23. februar57
Engle forbereder mig for evigheden, 24. februar58
Hos Kristus er der styrke, 25. februar59
Viljen er den afgørende kraft, 26. februar60
Gør jeres kald og udvælgelse sikker, 27. februar60
Kristus bringer mig en krone og harpe, 28. februar61
Privilegiet ved et åbent fællesskab med Gud, 29. februar62
Et bord sættes foran mig, 1. marts63
Berede os for den hellige dag, 2. marts64
Guds gave til menneskeslægten, 3. marts65
Den legemliggjorte skaber, 4. marts65
Guds frelsende forudseenhed, 5. marts
En frelser fra evigheden af, 6. marts
Annulerer troen lydigheden? 7. marts
Jesu frelsende kraft, 8. marts
Fred gennem korset, 9. marts
Fyldt med hans retfærdighed, 10. marts
Den retfærdige skal leve af tro, 11. marts
En oprigtig bekendelse er absolut nødvendig, 12. marts
Behov for en ændring i hjertet, 13. marts
Livets hellighed, 14. marts
Dødens pil, 15. marts
Sorg med håb, 16. marts
Den yderste frelse for Guds børn, 17. marts
Udslettelse af synder, 18. Marts
Satans rænker, 19. marts
Sat i himlens bank, 20. marts
Hvilken slags arv? 21. marts
Dagenes dag, 22. marts
En velkomst til himlens hjem, 23. marts
Hvem skal modtage Guds segl? 24. marts
Jesus er eksempel på ydmyghed, 25. marts
Opbyggere, ikke nedbrydere, 26. marts
Tårer og kampe, 27. marts
Kun sikkerhed i lydighed, 28. marts
En krone til alle de hellige, 29. marts
Den evige herlighedsvægt, 30. marts
Ikke mere død—nogen side! 31. marts
Omfattet af Guds barmhjertighed, 1. april
Håb for den håbløse, 2. april
Glæder sig over sandheden, 3. april
Lad Jesus lede, 4. april
I kærlighed sammen med Kristus, 5. april
Forsikringens privilegium, 6. april
Gud kalder vore bedste hengivenhed, 7. april
Over tvivlens slør, 8. april
Hvordan renheden fastholdes! 9. april
“Kom til mig”, 10. april
Tid til meditation, 11. april
Søg Gud ar hele hjertet, 12. april
Ydmyg, og udholdende bøn, 13. april
Den hjerte-kæres arbejde, 14. april
Pladsen til det hellige liv, 15. april
Guds gunst, 16. april
Med troens øjne, 17. april
Hvordan vi vokser i nåden, 18. april
Stor i Guds øjne, 19. april
Hold standarden højt, 20. april
Minder os om vort himmelske hjem, 21. april
Legemets hellige tempel, 22. april
Kristuslighedens skønhed, 23. april
Himlen er godtkøbt for enhver pris, 24. april
Lad dit lys skinne, 25. april
En juvel eller en krystal? 26. april
Rodfæstet i Kristus, 27. april
Ingen sammenlappet religion! 28. april
Kristi uransagelige rigdomme, 29. april
Næsten hjemme! 30. april
Overfladisk kundskab er ikke nok, 1. maj
Vor guddommelige genløser, 2. maj
Øm elskelig og medfølende, 3. maj
Helligånden er vor hjælper, 4. maj
“Foragtet og forkastet”, 5. maj
En forsvarer iklædt vor natur, 6. maj
Den uvurderlige perle, 7. maj
Forsysninger i enhver nødssitutation, 8. maj
En tro der renser livet, 9. maj
Børn ikke slaver, 10. maj
Blive i Kristus, 11. maj
Et styrkens liv, 12. maj
Jesus er vort alt, 13. maj
Trøstermandens komme, 14. maj
Opbygge hianden, 15. maj
Åbne genløsningens mysterier, 16. maj
Sandheder der forvandler, 17. maj
Et aldrig svigtende tilflugtssted, 18. maj
En fremadskridende tro, 19. maj
Den mægtige udfrier, 20. maj
Hvordan man kommer af med skyld, 21. maj
Den eneste sikre sti, 22. maj
Marchen til sejr, 23. maj
“Drag I selv ud”, 24. maj
Den kostbare skjulte bøn, 25. maj
Motivet for lydiged, 26. maj
Fyldt med hans fylde, 27. maj
Et eksempel på de troende, 28. maj
Sætte vore gaver i arbejde, 29. maj
Ophøje Golgatas mand, 30. maj
Vis skal se hans ansigt, 31. maj
Lære af Gud gennem hans værker, 1. juni
Ikke for at fordømme men for at frelse, 2. juni
Himlens udvælgelse, 3. juni
Vort sikre fundament, 4. juni
Det lykkeligste folk, 5. juni
Lad os spørge efter Gud, 6. juni
Intet for småt, 7. juni
Vor personlige mellemmand, 8. juni
Engle i hjemmet, 9. juni
Troens handling, 10. juni
En virkende tro, 11. juni
Vort eksempel på lydighed, 12. juni
Den højeste kultur, 13. juni
Kristus i alle vore tanker, 14. juni
Guldet fra kristen karakter, 15. juni
Venlige og betænksomme ord, 16. juni
Appetittens prøve, 17. juni
Hold kærligheden i live, 18. juni
Pligtens stemme, 19. juni
Leve for andre, 20. juni
Ingen er fri for fristelse, 21. juni
Styrke i dag, 22. juni
Medlemmer af Guds husholdning, 23. juni
Husk dit høje kald, 24. juni
Vor missions i verden, 25. juni
Det mægtigste argument, 26. juni
Vor pligt over for den fattige, 27. juni
Et beredelsesarbejde, 28. juni
Hvis Kristus kommer i dag, 29. juni
Ved livets træ, 30. juni
En dyr fejltagelse, 1. juli
Adam hjem igen! 2. juli
En åben dør, 3. juli
Sikker inden for, 4. juli
Et hjem som Gud kan velsigne, 5. juli
Hvordan kan jeg gøre det? 6. juli
Garanteret kraft, 7. juli
Se det usynlige, 8. juli
Sky og ild, 9. juli
Hvorfor vente? 10. juli
Det eneste måde at vidne på, 11. juli
For mange soldater, 12. juli
Ingen generationskløft, 13. juli
Forberedt på at føre an, 14. juli
Satans hårdnakkede arbejde, 15. juli
En sen opvågnen, 16. juli
En røst i ørknen, 17. juli
Kampsangen, 18. juli
Alt på alteret, 19. juli
En modvillig profet, 20. juli
Jeremias, Guds talerør, 21. juli
Tro og Guds løfter, 22. juli
Daniel, Guds ambassadør, 23. juli
Kundskab kræver handling, 24. juli
Ingen var fuldkommen, 25. juli
Det skal være personligt, 26. juli
Intet er for dyrebart, 27. juli
Bare for en mand, 28. juli
Saulus til Paulus, 29. juli
Hen mod mærket, 30. juli
Hidtil har Herren hjulpet os, 31. juli
Guds rige i hjertet, 1. august
Ligesom gær, 2. august
Den kongelige klædning, 3. august
Gud med os, 4. august
Adopterede sønner og døtre, 5. august
Velsignelser gennem lydighed, 6. august
I det allerhelligste, 7. august
Medfølelsens og barmhjertighedens kildeudspring, 8. august
At drage os til Gud, 9. august
Pagtens vilkår, 10. august
Skrevet i hjertet, 11. august
Guds evige pant, 12. august
Uudsigelig ensomhed, 13. august
Verdens synder, 14. august
Så kostbart — og dog fri, 15. august
En trøstermand som Kristus, 16. august
Rensende og livgivende kraft, 17. august
Sildigregnen, 18. august
Det tager tid, 19. august
Fuldkommenhed nu? 20. august
Afventer vor begæring, 21. august
Engle forstærker, 22. august
Den kristnes kendetegn, 23. august
Betingelser for kristen vækst, 24. august
I venlighed, 25. august
En guddommelig forskrift, 26. august
Forbund med Kristus, 27. august
Pris Gud! 28. august
Medens vi venter, 29. august
Hvilken belønning! 30. august
Se op! 31. august
Kampen er ovre, 1. september
Agenter til himlen, 2. september
Hvordan der skal gøres et fremstød, 3. september
Til en frygtsomme, afmattede og svage, 4. september
Den eneste sikkerhed, 5. september
Åbne vinduerne oven til! 6. september
Forsikring om sejr, 7. september
Himmelsk garenti, 8. september
Leve det nye liv, 9. september
Det som er nødvendigt for frelse, 10. september
Være i live for Gud, 11. september
Den medlidende kristne, 12. september
Uforbeholden overgivelse, 13. september
Uden plet, 14. september
Sandheden vil sejre, 15. september
Uforlignelig kærlighed, 16. september
En altid nærværende hjælp, 17. september
Den guddommelige erstatning, 18. september
Opelsk ømhed i hjemmet, 19. september
Grib fat i guddommelig styrke, 20. september
I verden, men ikke af den, 21. september
Guddommelig nåde, er vor største behov, 22. september
Guds ords festmåltid, 23. september
Det sidste slag, 24. september
Ting udrettes ved bøn, 25. september
Nuværnede fortrin og fremtidige gaver, 26. september
Helligånden — Gavernes gave, 27. september
Herrens filosofi, 28. september
Når sandheden kontrollerer livet, 29. september
Gå i Jesu fodspor, 30. september
Behovet for en reformation, 1. oktober
Jeg er et Guds barn, 2. oktober
Ufejlbarlig forvisning, 3. oktober
Guds planer er fuldkomne, 4. oktober
Kristus levede et liv i ydmyg lydighed, 5. oktober
Engles forkynder tjeneste, 6. oktober
Vi kan overvinde sådan som Kristus overvandt, 7. oktober
Vor kristne erfaring må besjæles, 8. oktober
Kristuslignende kærlighed blander hjerte med hjerte, 9. oktober
Ting du ikke ved, 10. oktober
Guds ord vor vejleder, 11. oktober
Kristus kalder for enhed, 12. oktober
Forbereder du dig til himlen? 13. oktober
Kristus går i forbøn for dig, 14. oktober
Guds hånd på hjulet, 15. oktober
Lad Guds virke sin vilje i dig, 16. oktober
Kristi kærlighed kan ikke måles, 17. oktober
Stå principfast, 18. oktober
Vor helligdomslære, 19. oktober
Spisen blandene fra livets træ, 20. oktober
Kun et lys kan oplyse vejen, 21. oktober
Kristus har kraft til os, 22. oktober
Hjælp til kampen er lovet, 23. oktober
Tjenesten for Gud begynder på jorden, 24. oktober
Betydningen af fællesskabet med Gud, 25. oktober
Himlen, den kristnes sommer, 26. oktober
Vi har den salige forvisning, 27. oktober
Drop selvet ud i Guds hænder, 28. oktober
Betydnignen af kristen fuldkommenhed, 29. oktober
Skin med levende klarhed, 30. oktober
Vi er genstand for uendelig kærlighed, 31. oktober
Kristi medfølenhed kender ingen grænser, 1. november
Kristus et fuldkomment eksempel for alle, 2. november
Jesus gav en model for karakter, 3. november
Sande efterfølgere adlyder Guds lov, 4. november
Hvordan vi kan holde Guds lov, 5. november
Den angrende synder accepteres i Kristus, 6. november
Retfærdiggjorte sjæle vandrer i lyset, 7. november
Helliggjort ved tro og lydighed, 8. november
En tro som virker, 9. november
Sand religion fremsynder det sunde liv, 10. november
Oplyst til fuld stråleglans, 11. november
Guds tempel, 12. november
Et argument som hedninger ikke kan modstå, 13. november
Familieandagt skal ikke forsømmes, 14. november
Familier der genspejler Guds godhed, 15. november
Vær et, ligesom Kristus og faderen er ét, 16. november
Vejen til større åndeligt liv i menigheden, 17. november
Genspejle lys fra retfærdighedens Sol, 18. november
Pris til Gud har en uimodståelig kraft, 19. november
Jesus var en ven for ethvert menneske, 20. november
Opmuntre en venlighedens ånd, 21. november
Den evige løn at række ud, 22. november
Streng renhed er mærket for den kristne, 23. november
Vi skal genspejle Kristi kærlighed, 24. november
Karakter er kraft, 25. november
Jesus viste os hvordan vi skal leve, 26. november
Værdien af smerte, 27. november
Dem der vender tilbage til de gamle stier, 28. november
Gud har en øm omhu for sit folk, 29. november
Kristne skal genspejle himlens lys, 30. november
Skriftens grundtone, 1. december315
Han skal regere for evigt, 2. december316
Opløft Jesus som centeret, 3. december317
Guds domme i landet, 4. december317
En høj standard, 5. december318
Åndelige giganter eller dværge? 6. december319
En krise forude, 7. december320
Undervise fra dør til dør, 8. december321
En karakter som verden vil genkende, 9. december322
Forsøg alle ting, 10. december323
Bevæge sig frem til grænsen, 11. december324
Beredelse til det der ligger forude, 12. december325
Hjælp til de fysisk lidende, 13. december326
Fordærv af sandheden, 14. december327
Rystelsestiden, 15. december328
Beseglingen og sildigregnen, 16. december329
“I disse prøvetider”, 17. december330
Høje Åndelig tilstand kan opnås, 18. december331
Hvem tager imod seglet? 19. december331
En trængselstid som aldrig har været, 20. december332
Engles beskyttelse i trængselstiden, 21. december333
Guds folk udfriet, 22. december334
Dagen og timen for Kristi komme annonceres, 23. december335
De retfærdiges generelle opstandelse, 24. december336
Vi skal genkende hverandre, 25. december337
Familier vil genforenes, 26. december338
Velkommen til Guds stad, 27. december338
Tænk på himmelske ting, 28. december339
Kun en der minder om synd, 29. december340
Den evige arv, 30. december341
Vor frelsers højeste ære, 31. december342