tilbage

bogen er ikke oversat

Counsels on Health, 1923. 697 sider, Hele kapitler er fra den tids udgivelser

Råd om sundhed

Sektion I. Verdens behov
Store folkeskarer i nød
13
En degeneret slægt18
Overtrædelsen af fysiske love19
Et reformationsarbejde behøves25
Udsynet 26
Religion og sundhed 28
Kristi kærlighed er en helbredende kraft 29
Kristi helbredelsesmetode 30
Den kristne læge som en missionær32
Effekterne af forkerte levevaner 36
En ikke-advaret verden36
Sektion II. Forudsætninger for sundhed
En kundskab til de første principper
37
Guds visdom arbejder40
Beherske legemet41
Fastholde en enkel kost42
Indkøbt af Gud43
Udvikle evner48
Mådehold i alle ting49
Verden er ikke noget kriterium51
Fysisk motion52
Ren luft og sollys55
Dybe vejrtrækninger59
Overtro om natteluft 59
Påvirkningen af frisk luft60
Omhyggelig renhed61
Brug af enkel mad63
Fysiske levevaner og åndelig sundhed64
Ikke brug af kødspiser70
Undgå frådseri. 71
Lektier fra Johannes døbers erfaring72
Godgørenhed og retskaffenhed i ægteskabslivet75
Råd om at være moder79
Afvis tobaksforurening81
Brug af tobak er imod gudsfrygt 83
En bedragerisk gift84
Afstå fra narkotika85
Selvfornægtelse og bøn86
Onde virkninger af te og kaffe87
Undgå brug af giftige mediciner89
Sunde klæder91
Viljens kraft94
Passende beskæftigelse94
Kontrollere fantasien95
Moderere arbejdet98
Mådehold i arbejde99
Orden og renhed101
Hyppige åndedrag104
Hvordan vor følsomhed bevares105
Til en bror
Sektion III. Kost og sundhed
Kostens forhold til sundhed og moral
107
Appetittens kraft 122
Trofast over for sundhedsreformen 127
Få del i guddommelig natur140
Resultatet af at ignorere det givne lys 141
Trofasthed over for sundhedslovene142
Sund madlavning143
Lær at lave mad144
Et meget væsentligt resultat145
Usundt brød147
Forandre kosten148
En skadelig kombination149
Uspiselig mad150
En udpint kost151
Yderligheder i kost153
Overspisning157
Overbebyrdede mødre159
Frådseri er en synd160
Undgå falske standarder161
Sektion IV. Udendørs livet og fysisk aktivitet
Kristi eksempel
162
Naturen er en lektiebog164
På landet166
Helbredelsens kilde168
Værdien af udendørs liv169
Motion, luft og sollys173
Den oprindelig plan174
Tillukkede skoleværelser 175
Enklere metoder178
En god ballance af fysisk og mentalt arbejde179
Resultaterne af fysisk passivitet184
Fysisk udvikling189
Sundhed og virkevne193
Rekreationsperioder195
Sollys i hjemmet196
Forbudte fornøjelser197
Motion som en helbreder 199
Gå for at få motion200
Passivitetens onder201
Åbne sjælsvinduerne202
Sektion V. Sanatorier deres formål og mål
Guds plan med vore sanatorier
203
Menigheden er kvalificeret til tjeneste210
Levende vande for tørstige sjæle211
Sanatorier og evangelisk arbejde212
Brug for beplantning på mange steder 214
Over hele verden 215
Sydney-sanatoriet skal være uddannelsessted 221
Landbrugets fordel 223
En advarsel mod centralisering 224
Pligt mod de fattige 228
Vore Sydcaliforniske sanatorier 231
Sabbaten på vore sanatorier234
Mammut-sanatorier er ikke nødvendige239
Fornøjelser på vore sanatorier240
Opmuntre hinanden 242
Det trosmæssige syn skal ikke påtrænges på patienter245
Til alle sekter og klasser246
Lægelig behandling, rigtig levemåde, og bøn247
Centre for indflydelse og oplæring248
Vore sanatoriearbejderes høje kald250
Sunde erstatninger 254
Sektion VI. Succesrigt instituionsarbejde
Hemmeligheden bag succes
255
Moralsk og forstandsmæssig kultur256
Sundhedsreformen på sanatoriet261
Resultater af trofast arbejde262
Fasthold en høj standard264
Placeringen af sanatorier265
Ikke blandt den velhavende269
Ikke for fornøjelsessøgende271
Betingelserne i byområderne273
Sparsommelighed når sanatorier oprettes274
Fordele ved træbygninger279
Sparsommelighed i driften280
Loyalitet mod andre institutioner282
Sanatoriet som en missionsmark286
Holde sig til princppet 287
Til Guds ære288
Sanatoriepræsten og hans arbejde289
Hold sandheden i sin renhed290
For andres velfærd291
Behov for medarbejdere292
Taktfølelse er nødvendig293
Har med følsomme mennesker at gøre294
Rene tankers forædlende kraft295
Kritisere og kværulere296
Resultater af opfostret synd 298
Se på Jesus 299
Samarbejde mellem skoler og sanatorier301
Rimelighed i lønspørgsmål302
Sparsommelighed af princip303
Erstatning304
Intet overdrevet salær 307
Hjælpe dem der behøver hjælp308
Sanitoriemedarbejdere314
Anerkendelse af ærligt arbejde 315
Kristi eksempel 316
Enkelthed og sparsommelighed 319
Sektion VII. Den kristne læge
Et ansvarsfuldt kald
321
Lægens arbejde for sjæle331
De ledende lægers virkeområde337
Parat til al god gerning 340
Bærer vidne til sandheden 343
Sindets helbredelse 344
En Kristuslignende medfølelse 347
Tålmodighed og sympati350
Et budskab i barmhjertighed351
Læger der bevarer deres styrke354
Et arbejde som vil holde 355
Enhver på sit sted360
Farer og anledning 361
Faren ved at få succes367
Bibelen er jeres rådgiver369
Behov for kvalifikationer372
Bede for den syge373
Underdanighed og tro 377
Tro og gerninger380
Taknemmelige for sundhed382
Lægens indflydelse383
Lydighed og lykke386
Sektion VIII. Sygeplejersker og hjælpere
Kristi metoder skal følges
387
Dør til dør-arbejde 391
En bøn for lægemissionærere392
Sanatoriearbejdernes pligter og privilegier398
Munterhed406
Effektiviteten beror på livskraften407
Renhed bland medarbejderne408
Sandhaftighed 411
Et sørgeligt billede 412
Indflydelsens bølger413
Selskabets kraft414
På vore skoler419
Mangel på sparsommelighed420
Vor indflydelse 421
Brug for at gøre kristen dannelse422
Sektion IX. Lære sundhedsprincipperne
Menigheden bør vågne op
425
Evangeliets medarbejdere underviser i sundhedsreformen431
Reformering for afholdenhed432
Ved lejrmøderne433
Et godt arbejde gøres vanskeligt434
Udbrede afholdenhedsprincipperne 435
Undervise med visdom 438
Den rette udøvelse af viljen 439
Underskriv løftet441
For tidlige prøver 442
Tag sundhedsreformen fem til fronten 443
En stadig fornyelse må forsvares 445
Efterlev din overbevisning, undervis i sandheden 447
Behov for sanatorier i Washington og andre steder.
Uddan, uddan, uddan 449
Ligegyldighed og vantro453
En advarsel mod spiritualistike læger 454
Satan udfører fordærvet 460
Kolportøren er en lærer462
Del litteraturen ud 465
Indbydelsen466
Forbilledlige lektier i sundhedsreformen467
Hvorfor styre sanatorier?469
Sektion X. Helsekostarbejdet
Tilberedelse af sund mad
471
Praktisk medynk474
Uddan folk475
Restaurentarbejdet481
Undervis børn i at lave mad486
Restauranterne i store byer487
Restauranter og behandlingsrum488
Lukke om sabbaten489
Sabbatens hellighed491
Helsekost i alle lande492
I de sydlige stater493
Som en skoleindustri495
Sektion XI. Lægemissionsarbejdet
Pioneerarbejde
497
Lægeevangelisme 503
En illustration 508
Bredden i arbejdet509
Opklar den nye grund510
Kristus vort eksempel511
Et forenet arbejde513
Formanende ord til en ledende læge519
Oprør imod sundhedsreformen523
Ikke et adskilt arbejde524
Lægemissionærens eksempel526
Evangeliet i praksis530
I tro og ydmyghed534
At få en adgang535
Lægemissionsevangelister538
Metoder og planer540
Læger og evangelister543
Arbejde i byerne549
Et middel til at overvinde fordomme553
Sanatorier som byernes yderposter554
Forkyndertjenesten og lægemissionarbejdet557
Sektion XII. Små samlinger til hjorden
Vigtigheden af et rigtigt eksempel
559
Pligt at bevare sundheden 563
Klare tanker 566
Social renhed 567
Motion og kost 572
Et behov for reform 575
En reformationsbevægelse580
Sektion XIII. Livets hellighed
Lys midt i mørke
581
En lektie fra Salomons fald582
Råd til læger og sygeplejersker584
Sundhedens pris595
Enkelthed i klæder 596
Yderligheder med klæder 604
Usømmelige klæder 605
Forældre som reformatorere606
Tag i agt mod moralsk fordærv 611
Den eneste sikkerhed 614
Syndens tjenere 615
Forblindet af synd623
Gudsfrygt og sundhed 627
Et skridt fremad 630
Religion og tilfredsstillelse631
Behovet for helligelse 633
Total afhold 634