tilbage

bogen er ikke oversat

Counsels to Writers and Editors, 1946. 192 sider, afsnitscitater mange steder fra.

Råd til skrivere og redaktørere

Formålet med vore publikationer 11
Tidsskriftartiklernes karakter 17
Fundamenter, grundpiller og landemærker 28
Holdningen over for nyt lys 33
Undersøge nyt lys 43
Budskabets renhed 52
Hvordan vi møder modstand 55
Formanende ord58
Holdning over for civile myndigheder 68
Om at publicere modstridende synspunkter 74
Råd til skrivere 83
Råd til redaktørere 89
Vore menighedsblade 105
Missionstidsskrifter 110
Redaktørens blade115
Vore sundhedsblade 123
Tidsskrifter udbredes131
Avispublikationer 140
Behov for gode bøger 142
Kopiere bøger og nye udgaver149
Uafhængig publicering 152
Forlagsbestyrelsen 159
Forfatterens forvaltning162
Illustrere vor litteratur167
Litteraturen i det afsluttende arbejde 177