tilbage

bogen er ikke oversat

From the Heart, 2010. 377 sider andagtsbog

Fra hjertet

Det gamle år og det nye, 1. januar13
Våg og bed, 2. januar14
Forståelse for alle, 3. januar15
Inderlig bøn, 4. januar16
Betydningen af bøn, 5. januar17
Bønnelektioner fra Elias, 6. januar18
Mønsterbønnen, 7. januar19
Den fremhærskende bøn, 8. januar20
Rodfæstet og funderet i Kristus, 9. januar21
Slående eksempler på bøn, 10. januar22
Formelle bønner og troens bønner, 11. januar23
Bibelreligion er praktisk, 12. januar24
Vær tilpasset til verden, 13. januar25
Gud hører bønner, 14. januar26
Bed uden ophør, 15. januar27
Bønnens kraft, 16. januar28
Gud taler til os, 17. januar29
Bibelstudiet styrker forstanden, 18. januar30
Personligt studium er absolut nødvendigt, 19. januar31
Jesus åbenbarer faderen, 20. januar32
En forvalters pligt, 21. januar33
Samle dig skatte i himlen, 22. januar34
Et nyt sind vil jeg give dig, 23. januar35
En tid til almindelig bøn, 24. januar36
Guds ord er vort lys, 25. januar37
Ordet i menneskelig form, 26. januar38
Hvad ordet er for os, 27. januar39
I mit navn, 28. januar40
Gud vil ikke vende sig bort fra dig, 29. januar41
Giv med glæde, 30. januar42
Den profetiske budbringer beder, 31. januar43
Hellighed i Herren, 1. februar44
Hvad ofrer vi for himlen? 2. februar45
Vokse i nåden, 3. februar46
Forfalske helliggørelse, 4. februar47
Vinde den fejlende tilbage, 5. februar48
Hemmeligheden i åndeligt liv, 6. februar49
En levende menighed, 7. februar50
Se kristne væddeløb, 8. februar51
Tro er sejr, 9. februar52
Give en kærlighedsfødt vane, 10. februar53
Den kristnes hvile, 11. februar54
Udvikle Gudslignende karaktertræk, 12. februar55
Ledet af Ånden, 13. februar56
Tilføje og multiplicere, 14. februar57
Forenet med vor skaber, 15. februar58
Himmelske egenskaber, 16. februar59
Guds velsignelser og vort ansvar, 17. februar60
Lad jeres lys skinne, 18. februar61
Vort behov for Helligånden, 19. februar62
Tør være en Daniel, 20. februar63
Passende for et Guds barn, 21. februar64
Gudsfrygt med tilfredshed, 22. februar65
Hvad er tro? 23. februar66
Den eneste rigdom, 24. februar67
Guds vej, ikke min vej, 25. februar68
Ubetinget tro, 26. februar69
Sangens kraft, 27. februar70
Sandhed besejrer ondt, 28. februar71
Ofre for Guds sag, 1. marts72
Gud bruger os til at hjælpe andre, 2. marts73
Rigdommenes bedrag, 3. marts74
Giv Gud det som er hans, 4. marts75
Gavmildhed og kærlighed til Guds arbejde, 5. marts76
Glæden ved at fremme Guds værk, 6. marts77
Hvad Gud værdsætter, 7. marts78
Stol på ordet, ikke på følelser, 8. marts79
Ordet blev kød, 9. marts80
Hvad læser vi? 10. marts81
Sand og falsk helliggørelse, 11. marts82
Den kongelige familie, 12. marts83
Vælger du denne dag, 13. marts84
Eksemplet på gavmildhed, 14. marts85
I Kristi fodspor, 15. marts86
Gud behøver vore talenter, 16. marts87
Modtage for at give, 17. marts88
Førstegrødefrugerne, 18. marts89
Kristen afholdenhed, 19. marts90
Guds utallige gaver, 20. marts91
Jesu kærlighed ses i skyerne, 21. marts92
Gud åbenbaret i naturen og Jesus, 22. marts93
Skjulte rigdomme, 23. marts94
Kristus forbinder himlen med jorden, 24. marts95
Gud og mammon, 25. marts96
Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? 26. marts97
Samle eller sprede, 27. marts98
Bed for at give, 28. marts99
Til missionsmarkerne, 29. marts100
Privilegiet at give, 30. marts101
De skal se hans ansigt, 31. marts102
Den store nadver, 1. april103
To sønnner, 2. april104
Det golde figntræ, 3. april105
Jeg har mange ting at sige jer, 4. april106
Tilhørere på sidelinjen, 5. april107
Tilhørere på stengrund, 6. april108
Tilhørere blandt torne, 7. april109
Tilhørere på den gode jord, 8. april110
Modstanden kan gavne os, 9. april111
Den rige mand, 10. april112
Arbejderne, 11. april113
En retfærdighedens lærerer, 12. april114
Har I olie i jeres lamper? 13. april115
Den utro tjener, 14. april116
Hvor det det kan blive, 15. april117
Fængslende ord, 16. april118
Vinen grenene, 17. april119
Perlen for en stor pris, 18. april120
Hvor ofte skal jeg tilgive? 19. april121
Kongesønnens bryllup, 20. april122
Bryllupsklædningen, 21. april123
Herrens vingård, 22. april124
Hvordan Jesus lærte sandhed, 23. april125
Det tapte får, 24. april126
Den fortapte søn, 25. april127
Den ældre broder, 26. april128
Den gode samaritaner, del 1, 27. april129
Den gode samaritaner, del 2, 28. april130
Den uretfærdige dommer, 29. april131
Farisæren og tolderen, 30. april132
Synderen sammenlignet med den retfærdige, 1. maj133
Hvad vinder den kristne? 2. maj134
Næstekærlighedens velsignelser, 3. maj135
Beder Gud om for meget? , 4. maj136
Sande kristne er lykkelige, 5. maj137
Menigheden i Laodikæa, 6. maj138
Skabelsen, 7. maj139
Mulighed for at vælge, 8. maj140
Syndefaldet, 9. maj141
En geløser udloves, 10. maj142
Guds spejl, 11. maj143
Pris Gud! 12. maj144
En ny sang, 13. maj145
En kort tid, 14. maj146
Kom og skild jer ud, 15. maj147
En dag ad gangen, 16. maj148
Drag ud fra dem, 17. maj149
De to veje, 18. maj150
Verdens lys, 19. maj151
Sand afholdenhed er et velafbalanceret liv, 20. maj152
Arbejde er en velsignelse, 21. maj153
Herrens øjne hviler over dig, 22. maj154
Videnskab og åbenbaring, 23. maj155
En glad tjeneste, 24. maj156
Sæt Gud først, 25. maj157
En levende kirke, 26. maj158
Hvile i Kristus, 27. maj159
Forordnet til at bringe førstefrugterne, 28. maj160
Skild jer ud af verden, 29. maj161
Blodet på dørstoplen, 30. maj162
Det er et arbejde for enhver, 31. maj163
Jesus er Gud, 1. juni164
Fjendskab, Guds gave, 2. juni165
Erfare tilgivelse, 3. juni166
Stærk i Kristus, 4. juni167
Liflige tanker, 5. juni168
Foreskrifterne i dag, 6. juni169
Langsom til at lære, 7. juni170
Den store sandhedskilde, 8. juni171
Rense templet, 9. juni172
Jesus elsker jer, 10. juni173
Jesus, opfyldelsen af profetien, 11. juni174
Den opløftede frelser, 12. juni175
Forordningerne, 13. juni176
Forretningsprincipper, 14. juni177
En lærer sendt fra Gud, 15. juni178
Beskue Kristus, 16. juni179
Vor eneste sandhedskilde, 17. juni180
Sikker i Jesu hænder, 18. juni181
Jesu overbevisende kraft, 19. juni182
Som en rod ud af den tørre grund, 20. juni183
Sande rigdomme, 21. juni184
Vil et menneske berøve Gud? 22. juni185
Sjælp til sjæles armod, 23. juni186
Tjener ved at trøste, 24. juni187
Sagtmodighed, en åndesfrugt, 25. juni188
Hungrer efter retfærdighed, 26. juni189
Barmhjertighedens frugter, 27. juni190
En ven til den rene af hjertet, 28. juni191
Harmoni, 29. juni192
Søg fred, 30. juni193
Frelsen udloves, 1. juli194
Kain og Abel prøves, 2. juli195
Kains vrede, 3. juli196
Et mere fortrindeligt offer, 4. juli197
Det første løfte om evangeliet, 5. juli198
Enok, 6. juli199
Enok og profetiens ånd, 7. juli200
Nutidens Enok’er, 8. juli201
Løftet til Israel, 9. juli202
Abrahams tro, del 1, 10. juli203
Abrahams tro, del 2, 11. juli204
Himlens stige, 12. juli205
Herren er på dette sted, 13. juli206
Et eksempel på tilgivelse, 14. juli207
Josef, et billede på Kristus, 15. juli208
Fyrre år i omskoling, 16. juli209
Den ulærtes erfaring, 17. juli210
Moses’ kald, 18. juli211
Dobbelt trældom, 19. juli212
Gud vil visselig hjemsøge dig, 20. juli213
Guds overmægtige kraft, 21. juli214
Lad plagerne begynde, 22. juli215
Nu kommer myg og fluer, 23. juli216
Så kommer pest bylder og hagl, 24. juli217
En falsk bekendelse og løfte, 25. juli218
Græshopper, 26. juli219
Mørke over landet, 27. juli220
De førstefødtes død, 28. juli221
Påsken, 29. juli222
Kristus, påskelammet, 30. juli223
Genoprette bruddet, 31. juli224
Gud opfyldte sine løfter, 1. august225
En lige med Gud, 2. august226
Et uforberedt folk, 3. august227
Glædelige nyheder, 4. august228
Hvor hans røst blev hørt, 5. august229
Kristus om et barn, 6. august230
Faderens forretning, 7. august231
Et eksempel på kærlighed, 8. august232
Den unge Jesus, 9. august233
Et forbillede for den unge, 10. august234
Leve sandheden, 11. august235
Skrifeten var Jesu vejleder, 12. august236
Jesus var fra Nazareth, 13. august237
Ved ord og ved eksempel, 14. august238
Overvinde ligesom Kristus overvandt, 15. august239
Kristus, vejen til sejr, 16. august240
Forkastet, 17. august241
Åbenbare Faderen, 18. august242
Forblindet af fordom, 19. august243
Handlingen når anledningen byder sig, 20. august244
Et overmådeligt bevis på tro, 21. august245
Den blinde mand er helbredt, 22. august246
Livets vand, 23. august247
Slukke sjælens tørst, 24. august248
Give de 5,000 mad, 25. august249
Modtage for at give, 26. august250
Glæden over Kristi fællesskab i himlen, 27. august251
Samarbejder med Kristus, 28. august252
Gethsemane, 29. august253
Golgata, 30. august254
Et veludført arbejde, 31. august255
Repræsentative mænd og kvinder, 1. september256
Den kloge mand, 2. september257
Nikodemus, 3. september258
Fuldsætndig overgivelse, 4. september259
Elisas kald, 5. september260
Besvare Guds kald, 6. september261
Se aldrig tilbage, 7. september262
Timotius, 8. september263
Josef, Guds urokkelige vidne, 9. september264
Sejr over fristelse, 10. september265
Drømmenes tolker, 11. september266
Gideons kald, 12. september267
Voksende tillid, 13. september268
Retfærdigheden vinder sejr, 14. september269
Behovet for mere tillid, 15. september270
De udvalgtes kvalifikationer, 16. september271
At lure, 17. september272
Guds overmådelige kærlighed, 18. september273
Guds sejr, 19. september274
Gud giver gaver, 20. september275
Enkel tro, 21. september276
Handle i tro, 22. september277
Enkel tro belønnes, 23. september278
Daniels overgivelse til Gud, 24. september279
Et eksempel på tillid og bøn, 25. september280
Mirakuløs forvandling, 26. september281
Judas og Johannes i modsætning til hinanden, 27. september282
Marias offer, 28. september283
Lære fra Peters erfaring, 29. september284
Peters genoprejsning, 30. september285
Et tofoldigt system af love, 1. oktober286
Guds evige lov, 2. oktober287
Forherlige Gud, 3. oktober288
Den dynamiske duo, 4. oktober289
Hvile i Kristus, 5. oktober290
Fremad og opad, 6. oktober291
Ligesom Kristus, 7. oktober292
En ny skabelse, 8. oktober293
Nådens formål, 9. oktober294
Sandhedens aftryk, 10. oktober295
Kristus i lyset af loven, 11. oktober296
vandre i Kristus, 12. oktober297
To vitale lektier, 13. oktober298
Vil I have fred? 14. oktober299
Hvordan tro virker, 15. oktober300
Vær ærlig over for Gud, 16. oktober301
Vejledt af Helligånden, 17. oktober302
Bevis på Åndens arbejde, 18. oktober303
Lys der skinner i mørke, 19. oktober304
Åndens gaver, 20. oktober305
Pinsen, 21. oktober306
Pinsens frugter, 22. oktober307
Bed for Guds Ånd, 23. oktober308
Den kommende prøve, 24. oktober309
De sidste dages bedrag, 25. oktober310
Spiritualisme og dens afslutning, 26. oktober311
Vær på vagt, 27. oktober312
Den sidste forberedelse, 28. oktober313
Nær enden, 29. oktober314
Fæstne dine øjne på fremtiden, 30. oktober315
En guddommelig befaling, 31. oktober316
Guds udvalgte, 1. november317
Et særligt folk, 2. november318
Adskillelse fra verden, 3. november319
Guds folk er identificeret, 4. november320
Kristi repræsentanter, 5. november321
Arbejde med Kristus, 6. november322
Menigheden der fremmer Guds værk, 7. november323
En oplyst kirke, 8. november324
Nogen står ved døren, 9. november325
Enighed er absolut nødvendig, 10. november326
En udfordring for Guds menighed, 11. november327
Guds sidste advarsel, 12. november328
Guds segl og dyrets mærke, 13. november329
Dyrets billede, 14. november330
Historien gentager sig selv, 15. november331
Sejr til sidst! 16. november332
Kanaler for retfærdighedens sol, 17. november333
Al sandheds kilde, 18. november334
Proklameringen af Guds restmenighed, 19. november335
Det afsluttende arbejde, 20. november336
Tilgivelse er ikke umuligt, 21. november337
Arbejdet i byerne, 22. november338
Afvis spekulation, 23. november339
Helligånden og restmenigheden, 24. november340
Et helligt folk, 25. november341
En fuldkommen kirke, 26. november342
Genspejle Kristus, 27. november343
Adskilt fra verden, 28. november344
Guds tempel, 29. november345
Samarbejder med menigheden i himlen, 30. november346
En solnedgang i Colorado, 1. december347
Johannes døbers eksempel, 2. december348
En røst i ørknen, 3. december349
Kristi forløber, 4. december350
Som i Noas dage, 5. december351
Noa byggede en ark, 6. december352
Noas urokkelige lydighed, 7. december353
Langmodigheden afsluttes, 8. december354
Guds sabbat, 9. december355
Sabbaten i evangeliets forordning, 10. december356
Bibelsk fundament for sabbaten, 11. december357
Hvad er lovligt på sabbaten? 12. december358
Beredelse for Jesu komme, 13. december359
Nuværende pligter, 14. december360
Genspejler Kristus, 15. december361
Beslutsom handling, 16. december362
Himmelsk fyldte liv, 17. december363
Ære gavernes Giver, 18. december364
Til ansvar hver i sær, 19. december365
Sildigregnen, 20. december366
Accepter indbydelsen, 21. december367
Til alle folkeslag, 22. december368
Første og andet komme, 23. december369
Hvilken julegave! 24. december370
Løftet opfyldes, 25. december371
En beslutning, 26. december372
Skifte klædning, 27. december373
Brug det du har, 28. december374
Det salige håb, 29. december375
Berede sig for himlen, 30. december376
Himlen hernede og himlen der oppe, 31. december377