tilbage

bogen er ikke oversat

The Voice in Speech and Song, 1988. 480 sider, , små citater mange steder fra

Stemmen i tale og sang

Sektion I En gave fra Gud
Et himmelsk talent
13
Plan for kommunikation17
Et redskab til evangelisering23
Betydningen af tale-træning30
Forældres regel33
Læreres regel 36
Studerende og tale 42
Ordenes indflydelse48
Overtalelsemåde59
Misbrug af gaven64
Sektion II – Kristus den idelle taler
Hans stemmes natur
71
Præsentationens fylde 75
Kærlighed, sympati og venlighed 79
Tålmodig ro 82
Enkelthed 84
Kraft, myndighed og alvor 89
Sandhedsord 95
Ingen komplicerede fornuftslutninger eller argumentering 97
Kristi studium om ansigtsudtryk 99
Tilpasning til hans lyttere101
Illustrationer, symboler og talesymboler104
Medarbejderens model109
Sektion III Kristen holdning til at tale
Kristi åbenbaring
115
Beskedenhed, sandfærdighed og diskretion 120
Flere slags negativ tale 123
Kærlighed og venlighed 131
Virkningen af ord om sig selv 136
Skarpsindighed i irettesættelse140
Lovprisning og taksigelse 148
Pas på hvordan andre tiltales 151
Håb og opmuntring155
Tro er et emne om samtale 162
Taler enkelt 165
Sektion IV - Stemmekultur
Emnets vigtighed
173
Udtryksformernes klarhed og renhed181
Vigtigheden af generel sundhed191
Ordentlig brug af stemmen195
Sektion V - Effektive metoder at tale offentlig på
Kærlighed og venlighed
207
Enkelthed og klarhed 214
Rent sprog 222
Alvor og forsikring 225
Underholdende måde 232
Ikke hårde ord eller i en debatterende ånd238
Kortfattet247
Hastighed og tonefald258
Anekdoter og humor269
Illustrationer og synlige hjælpemidler276
Oratoriske og teatermæssig opvisning283
Fare for store sindsoprivelser290
Kan høres, men ikke råbende294
Optræde højtidelig og ren298
Enhver person er speciel 299
Det virkelige bevis på forkyndelse301
Sektion VI – Indholdet i vore prædikener
Kristus er summen og substansen
311
Helligåndens løfte317
Evig sandhed319
Prøvende sandheder325
Kristi snarlige komme335
Frelsens vej337
Praktisk gudsfrygt344
Sektion VII – Eksempler på virkningsfulde talere
Bibelens mænd og kvinder
351
Middelalderens reformatorer379
Adventistpioneerene 387
Sektion VIII – Bruge stemmen under sang
Sangens kraft
407
Kristi sang 412
Stemme og sang-kultur414
Forkert brug af stemmen i musik417
Sang som er til Guds ære 427
Sang en del af tilbedelsen432
Sang er et middel at vidne med441
Sang i Israels erfaring444
Sang ved Kristi opstandelse og himmelfart458
Sang i den sidste store krise461
De genløstes sange463