tilbage

bogen er ikke oversat

Welfare Ministry, 1952. 349 sider, Citater fra RH, Vidnesbyrdene, MS,

Velfærdstjenesten

Sektion I – Den guddommelige filosofi om lidelse og armod
1. Hvorfor armod og lidelse?
15
2. Kristi sympati for lidende mennesker 23
Sektion II - Gods programerkæring for hans menighed
3. Esajas 58 En guddommelig forskrift
29
4. Dette er ren religion35
5. Lignelsen om den gode samaritaner42
Sektion III – Det nytestamentlige mønster
6. Vort eksempel i velfærdstjenesten
53
7. Besøg – den nytestamentlige plan 59
8. Dorkas hendes tjeneste og dens indflydelse66
Sektion IV – Naboskab i evangelisering
9. Flere slags arbejde i naboskabets evangelisering
71
10. Venlighed er nøglen til hjerter81
11. Hvordan man besøger og hvad der skal gøres87
12. Besøgsevangeleseringes effektivitet97
13. Organisere menigheden for velfærdstjenesten 105
Sektion V – Hjælpe den lidende menneskehed
14. I mesterens fodspor
117
15. Lægeevangelisme i hjemmene125
16. Beredelse for de sidste dages kriser og katastrofer 134
Sektion VI – Dorkasbevægelsen i menigheden
17. Kvinder kaldes til arbejdet
143
18. Kvinders kvalifikationer til tjeneste149
19. Kristne kvinders indflydelse157
Sektion VII – De fattige
20. Prædikanttjeneste for de fattige
169
21. De fattige i menigheden178
22. Verdens fattige 188
23. Hjælpe de fattige til at hjælpe sig selv194
24. De fattige udøver næstekærlighed 203
Sektion VIII – Den der er uheldigt stillet
25. Vor pligt over for uheldigt stillede
209
26. Hjælp og opmuntring for enker214
27. Omsorg for forældreløse220
28. Adoptere børn232
29. Omsorg for ældre237
30. Vort ansvar over for den blinde239
Sektion IX – De udstødte
31. Arbejdet for udstødte
245
32. Advarselen lyder 253
33. Kaldet til et velafbalanceret arbejde256
Sektion X – Finansielle ressourcer til omsorgsarbejdet
34. Vort personlige ansvar
263
35. Lukke op for godgørenhedens strømme268
36. Særlige fondsmidler for velfærdsarbejdet272
37. Velhavende hedninger277
38. Udsalg af mad 284
39. Forbudte metoder at fonde på289
Sektion XI – Frugten af velfærdstjenesten
40. Indflydelsen af naboskabsevangelisme
295
41. Bagudvendte velsignelser301
42. Den nuværende og evige belønning311
Appendiks 321